Interventie

Platform voor de Samenlevingsdienst

De Samenlevingsdienst brengt jongeren tussen 18 en 25 jaar oud samen in gedifferentieerde groepen in een maatschappelijk, sociaal en solidair traject. Gedurende zes maanden gaan de jongeren aan de slag met een maatschappelijk project in hulpverlening, cultuur, onderwijs, duurzame ontwikkeling of sport en krijgen ze kansen om bij te leren.

Doelgroep

De Samenlevingsdienst richt zich tot alle jongeren tussen 18 en 25 jaar die voldoende veerkracht en motivatie kunnen opbrengen en ontwikkelen om zich voor een periode van 6 maanden intensief te engageren. Jongeren kunnen deelnemen ongeacht hun woonplaats, diploma, socio-economische situatie, gender, beperkingen, statuut of etnische, culturele en religieuze achtergrond.

De Samenlevingsdienst wil zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk zijn voor elk van deze jongeren, maar wil tegelijkertijd voor en tijdens het traject de nodige inspanningen leveren om een volledig doorlopen traject te optimaliseren.

Doel

De Samenlevingsdienst streeft de volgende doelstellingen na voor de jongeren:

  • Meer zelfvertrouwen krijgen;
  • Een duidelijke toekomstvisie ontwikkelen;
  • De ondernemingszin aanwakkeren;
  • Experimenteren met participatie en engagement;
  • De kritische ingesteldheid verder ontwikkelen;
  • Burgerrechten en -plichten beter leren kennen;
  • De maatschappelijke behoeften en bijhorende vormen van solidariteit beter leren kennen;
  • Zorgen dat individuen die sociocultureel verschillend zijn elkaar kunnen ontmoeten, in dialoog treden en banden smeden;
  • Engagement en verantwoordelijkheidszin erkennen;
  • Integratie in de samenleving bewerkstelligen.

Aanpak

Jongeren melden zich rechtsreeks aan bij Samenlevingsdienst via de website, mail of telefonisch (na het volgen van een infosessie).

De jongere begint Samenlevingsdienst met een startweek: een vierdaags verblijf in België, samen met andere jongeren van zijn groep en met de jongerenbegeleiders die hem/haar tijdens Samenlevingsdienst begeleiden.

Eenmaal de jongere zijn project en gastorganisatie heeft gekozen, wordt er een charter opgemaakt.

De Samenlevingsdienst is een programma van 6 maanden, ingedeeld in 4 dagen project (28 uur per week, van maandag tot donderdag) bij een gastorganisatie of aanvullende projecten en uitwisselingen in andere taalgemeenschappen en 1 dag vorming, uitwisseling van ervaringen, groepsprojecten, oriëntatietrajecten of evaluatiemomenten (7 uur per week, op vrijdag). Tijdens zijn Samenlevingsdienst geniet de jongere een vrijwilligersstatuut.

De gastorganisatie wordt actief betrokken: ze biedt de jongeren een project dat nuttig is voor de maatschappij. Als mentor begeleidt ze de jongeren bij de uitvoering van hun project. Ze leert de jongeren binnen hun projecten meer burgerzin aan. De gastorganisaties (vzw’s, openbare diensten…) zijn actief binnen de volgende werkdomeinen: hulpverlening, cultuur, onderwijs, duurzame ontwikkeling en sport. Tegelijk zorgt een projectbegeleider van de Samenlevingsdienst ervoor dat je je goed voelt binnen je project en je team.

Op het einde van de 6 maanden krijgen de jongeren die hun Samenlevingsdienst succesvol beëindigden een certificaat met de door de jongere gevolgde vormingen en de competenties, opgedaan op hun werkplek tijdens een afsluitende plechtigheid in het federaal parlement.

Getuigenis

"Had ik het gevoel dat ik op een ander punt stond in mijn leven, een punt waarop ik beter wist wat ik wou en waar ik naartoe wou gaan."
anoniem , student
Kijktijd: 1:59

Over de ontwikkelaars

De vzw Platform voor de Samenlevingsdienst is een autonome en pluralistische organisatie en werd in 2007 opgericht om een groeiend aantal ledenorganisaties, momenteel 800, en een groot netwerk van hulpverleners te verenigen rond de oprichting en organisatie van een samenlevingsdienst in België

Ga snel naar...

Indiener

Serafine Vanschoenwinkel

Publicatiedatum

Doelgroep

18+

Niveau

Aangemeld

Onderwerpen

Ontwikkeling, Tewerkstelling
Vragen?
Neem dan contact op met:
Serafine Vanschoenwinel
​Co-Directrice Belangenbehartiging Vlaanderen en Europa​
Ook interessant