Opgroeien zoekt 12 pioniers Doorgaande Lijn opvang/onderwijs 0-6 jaarKinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteit. Kinderen, hun ouders en omgeving hebben baat bij zo veel mogelijk continuïteit. Daarom roepen we kinderopvang, de kleuterschool en de naschoolse opvang al jaren op om meer af te stemmen en samen te werken. Maar hoe zou het zijn als ze echt naadloos in elkaar zouden overgaan? Het Agentschap Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AgoDi) en de ministers Beke en Weyts willen een aantal pioniers de kans geven om in praktijk te leren en te onderzoeken hoe we dit kunnen doen. Ben jij bereid om samen met lokale partners een geïntegreerd aanbod opvang/onderwijs op te zetten?

 

Wat betekent Doorgaande Lijn?

De Doorgaande Lijn staat voor een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 6 jaar. Het huidige ‘split system’ (kinderopvang en onderwijs zijn gescheiden van elkaar) zorgt voor meer overgangsmomenten en dit bemoeilijkt soms het welbevinden en leren van kinderen. Een Doorgaande Lijn staat voor een praktijk die zorgen, spelen, leren en opvoeden meer integreert. Om dit mogelijk te maken moeten we zowel de pedagogische visie en praktijk als het beleid en de regelgeving meer op elkaar afstemmen.

Kind dat op een trommel speelt

Droom jij van een opvang en school waarbij kinderen vanuit één en dezelfde visie kunnen spelen, leren, groeien?
Ben je bereid om samen met je lokale partners uit te zoeken hoe dit werkt? Reageer op deze oproep!


 

Praktisch

 • Start oproep: 19 juli 2021
 • Deadline indienen aanvraag: tot en met vrijdag 15 oktober 2021
 • Budget: jaarlijkse subsidie van 45.000 euro per project voor de periode van 3 jaar.
 • Je bent een lokaal samenwerkingsverband met minstens de volgende partners:
  • een organisator kinderopvang van baby’s en peuters
  • een organisator buitenschoolse activiteiten die kleuteropvang organiseert
  • een onderwijspartner
 • Je voldoet aan alle voorwaarden in de oproep.
 • Lees eerst alle nodige info in de oproep om aan de slag te kunnen gaan.
 • Maak samen met je netwerkpartners een ondernemingsplan op om jouw plan van aanpak voor een project Doorgaande Lijn toe te lichten.
 • Bereid je volledige aanvraagdossier voor op basis van de info in de oproep (ingevuld aanvraagformulier + ondernemingsplan).
 • Bekijk het beslissingskader voor de beoordelingsprocedure.
 • Dien je aanvraag in het via het aanvraagformulier (+ het bankattest)

zigzag

Vragen?


Antwoord niet gevonden? Contacteer Doorgaande.Lijn@opgroeien.be.

Kind met groen masker op 

Laatste update op
19/07/2021

Wanneer je samenwerkingsverband stopt of 1 van je partners ophoudt te bestaan, dan laat je dit onmiddellijk en schriftelijk weten aan je klantenbeheerder.

Laatste update op
19/07/2021

Je subsidies worden stopgezet vanaf de datum van stopzetting of overgedragen naar een ander samenwerkingsverband.

Definitieve stopzetting: voor het jaar waarin de subsidie wordt stopgezet, wordt het subsidiebedrag dat toegekend zou worden voor een volledig jaar, evenredig verminderd met de werkelijke duur.

Overdracht: bij overdracht moet het nieuwe/andere samenwerkingsverband een aanvraag indien bij Opgroeien tot overname van de subsidie. Het nieuwe samenwerkingsverband moet voldoen aan alle voorwaarden.  

Laatste update op
19/07/2021

Ja, Opgroeien kan de subsidies terugvorderen als:  

 • je de voorwaarden niet naleeft 
 • je de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden, waarvoor ze worden toegekend
 • je controle verhindert  

Een organisator kleuteropvang aan welke criteria moet die voldoen?

De organisator kleuteropvang hoeft geen IBO te zijn, maar kan gezien worden als de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een formeel aanbod van buitenschoolse activiteiten (met inbegrip van kleuteropvang) organiseert.