Doorgaande Lijn opvang/onderwijs 0-6 jaarKinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteit. Kinderen, hun ouders en omgeving hebben baat bij zo veel mogelijk continuïteit. Daarom roepen we de kinderopvang, de kleuterschool en de naschoolse opvang al jaren op om meer af te stemmen en samen te werken. Maar hoe zou het zijn als ze echt naadloos in elkaar zouden overgaan? Wat zou het betekenen voor kinderen, ouders en medewerkers als opvang en kleuteronderwijs geïntegreerd zijn in één werking? Het Agentschap Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AGODI) en de ministers Beke en Weyts geven aan 12 pioniers de kans om in praktijk te leren en te onderzoeken hoe we dit kunnen doen. 

 

Wat betekent Doorgaande Lijn?

De Doorgaande Lijn staat voor een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 6 jaar. Het huidige ‘split system’ (kinderopvang en onderwijs zijn gescheiden van elkaar) zorgt voor meer overgangsmomenten en dit bemoeilijkt soms het welbevinden en leren van kinderen. Een Doorgaande Lijn staat voor een praktijk die zorgen, spelen, leren en opvoeden meer integreert. Om dit mogelijk te maken moeten we zowel de pedagogische visie en praktijk als het beleid en de regelgeving meer op elkaar afstemmen.


12 pioniers gaan aan de slag

Vanaf 1 januari 2022 tot eind december 2024 gaan deze 12 pioniers aan de slag: 

Naam project

Provincie / Gemeente

Onderwijs

Kinderopvang

Buitenschoolse opvang

Millau project

Antwerpen /
Antwerpen

Katholieke scholengroep Ankerwijs - Het Hinkelpad

vzw De Kleine Vos*

vzw Ankerwijs - De Woonboot

Fluxus

Antwerpen /
Beerse

GO! Fluxus -
BS 't Locomotiefje 

vzw Dol-fijn Beerse*

IBO Beerse De Bereboot

Doorgaande Lijn De brede stroom

Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Etterbeek

Vrij onderwijs - VBS Lutgardis
(vzw Sint-Goedele)

vzw Sint-Goedele De Kollebloem*

vzw Sint-Goedele De Puzzel Etterbeek

Kindercampus Theodor

Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Jette

GO! BS Theodoortje

VUB Kinderdagverblijf Jette*

vzw Sint-Goedele IBO Theodoortjes Jette

Bruggen slaan naar een warme overgang

Limburg /
Hasselt

Vrij Onderwijs KBS De Tuimelaar

vzw De Hummeltjes KO De Hummeltjes*

vzw De Hummeltjes BKO De Bijenkorf

Samen zorgzaam groeien

Oost-Vlaanderen /
Gent

Vrij onderwijs - KS Kleuterschool Klim*

vzw Elfenbankje (kinderdagverblijf en dienst opvanggezinnen)

Vrij onderwijs - KS Klim kleuter en lagere school

Pronken met eigen pluimen

Oost-Vlaanderen /
Gent

Vrij Onderwijs - VBS Sint-Paulus / De Wonderboom*

vzw 't Wondernest

vzw De Wonderboom

Proeven van/voor een Doorgaande Lijn

Oost-Vlaanderen /
Gent

Stedelijk Onderwijs Gent: Victor Carpentier en Francois Laurent Instituut

Stedelijke KO De Rakkertjes / Peutertuin De Dulle Grietjes*

STIBO De Rakkertjes en De Dulle Grietjes

Freinet Kindercentrum De Tandem

West-Vlaanderen /
Brugge

GO! Freinetschool De Tandem*

Rinkelbel

GO! Freinetschool De Tandem

Van 0 tot suc6

West-Vlaanderen /
Wijtschate

GO! Basisschool Ter Elzen

GO! Kinderdagverblijf Ter Elzen*

Gemeente Heuvelland

Aanvraagproject Oostvleteren

West-Vlaanderen /
Oostvleteren

Vrij Onderwijs - VBS Klavertje Drie (katholieke basisscholen regio Poperinge)*

vzw Felies 't Klavertje

vzw Ferm Kinderopvang Oost-Vleteren

Wat niet op elkaar aansluit met elkaar verbinden

Vlaams-Brabant /
Leuven

Vrij Onderwijs Sint-Jansschool Leuven*

vzw Kinderdagverblijf De Slabbertjes

vzw Buurtwerk 't Lampeke Kinderwerking Fabota

*promotor

 

Het gaat telkens om een lokaal samenwerkingsverband van  

  • een organisator kinderopvang van baby’s en peuters 
  • een organisator buitenschoolse activiteiten die kleuteropvang organiseert 
  • een schoolbestuur van een kleuterschool of basisschool 

Zij ontwikkelen een praktijkmodel  

  • vanuiteengedeeldinhoudelijkkaderom een doorgaande (ontwikkelings)lijnvoor kinderen van 0-6 jaar te realiseren,die inzet op een geïntegreerde werking van kinderopvang (baby’s en peuters), kleuteronderwijs en buitenschoolse kinderopvang,  
  • waarbij aandacht is voor denoodzakelijke voorwaardendieeen (meer)geïntegreerde werkingop het vlak van kinderopvang, kleuteronderwijs en buitenschoolse kleuteropvangmogelijk maakt 
  • en delen hun inzichten en ervaringen in een lerend netwerk onder begeleiding van VBJK en CEGO 

zigzag