Vlaanderen en provincies

De grafieken op deze pagina tonen cijfers over de nationaliteit van het kind, de geboortenationaliteit van de moeder en de taal tussen moeder en kind voor kinderen die bij hun geboorte woonden in het Vlaams Gewest of in een bepaalde provincie.

  • Je kan vaak kiezen voor welk jaar je cijfers wil zien. De grafiek zal zich automatisch aanpassen. 
  • Wanneer je met de cursor over de grafiek beweegt, kan je de precieze percentages zien. 
  • Als je een grafiek wil vergroten, klik dan op het pijltje rechts onderaan

 

Aandeel borelingen met moeder van niet-Belgische origine

Kind en Gezin registreert de origine van de moeder van het kind door de moeder te vragen naar haar geboortenationaliteit. We merken op dat het feit dat een moeder bij haar geboorte een andere nationaliteit had (bv. Pools, Duits, Marokkaans) op zich niets zegt over de migratiegeschiedenis van de moeder en/of het taalgebruik van de moeder.

Evolutie aandeel borelingen met moeder van niet-Belgische origine

De grafieken geven de evolutie weer van het aandeel borelingen met een moeder van niet-Belgische origine op lange en korte termijn.

Evolutie gewest lange termijn

Evolutie provincies korte termijn

Meest voorkomende origine van de moeder

De tabel geeft aan welke de meest voorkomende geboortenationaliteiten van de moeders zijn bij de borelingen in het Vlaams Gewest. Je kan de historiek bekijken via de selectie van het geboortejaar.

 

Nationaliteit van borelingen

De grafiek geeft per provincie het aandeel borelingen weer naar hun eigen nationaliteit (Belg of niet-Belg). Je kan de historiek bekijken via selectie van het geboortejaar.

Taal moeder - kind

Kind en Gezin registreert welke taal de moeder tegen het kind spreekt. Als de taal niet het Nederlands is, betekent dat niet noodzakelijk dat de moeder geen Nederlands spreekt of begrijpt en/of dat er niemand anders in het gezin Nederlands spreekt met het kind.

Borelingen naar taal-moeder-kind niet Nederlands per provincie

Borelingen naar meest voorkomende talen tussen moeder en kind Vlaams gewest

Borelingen naar meest voorkomende talenclusters tussen moeder en kind per provincie