Gemeenten

Via dit dashboard krijg je cijfers over taal en nationaliteit te zien voor de gemeente die je selecteert.

  • Het gaat om cijfers over borelingen volgens hun domicilie-adres op 31 december van het jaar en de ingeweken borelingen worden meegeteld. 
  • De percentages zijn berekend ten opzichte van de kinderen waarvoor we de taal of de nationaliteit geregistreerd hebben (meer dan 93% van de borelingen).

Hoe het dashboard gebruiken en interpreteren?

  • Als je het dashboard in het groot wil zien, klik dan op het pijltje rechts onderaan. 
  • Het dashboard telt 3 pagina’s, je kan wisselen van pagina via de tekens > of < onderaan. 
  • De grafieken zullen zich automatisch aanpassen aan de keuzes qua gemeente en/of jaren die je kiest. Je moet op elke pagina wel opnieuw een selectie van gemeente maken.
  • Wanneer je met de cursor over de grafiek beweegt, kan je de precieze percentages zien.
  • Let er wel op dat je slechts 1 gemeente tegelijk selecteert, anders worden de cijfers gewoon opgeteld over de gemeenten heen. 
  • Je kan de output niet exporteren naar excel of pdf.