Vaccinaties

Kind en Gezin heeft - dankzij samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid - een dashboard gebouwd waarin per vaccin(dosis) getoond wordt hoeveel % van de kinderen gevaccineerd worden (hetzij door Kind en Gezin, hetzij door andere vaccinatoren zoals geregistreerd in Vaccinnet, het bestel- en distributiesysteem voor vaccins). We tonen ook hoeveel kinderen alle vaccinaties via Kind en Gezin krijgen.

Je kan in het dashboard een keuze maken voor een bepaald geboortejaar en voor een bepaalde gemeente.

Volgende zaken zijn belangrijk in functie van een correcte interpretatie van cijfers en evoluties:

  1. Als er voor een kind geen vaccinatie geregistreerd staat in Vaccinnet, dan kan het ook zijn dat de vaccinator dit niet registreerde of dat het kind gevaccineerd werd door vaccinatoren die niet registreren in Vaccinnet (bv. door het Office de la Naissance et de l’Enfance, ONE). We mogen dus niet zo maar concluderen dat de kinderen niet gevaccineerd zijn. Daarom spreken we van een groep kinderen die niet gevaccineerd is of voor wie de vaccinatie niet (juist) geregistreerd werd in Vaccinnet.
  2. De cijfers over de vaccinaties in het eerste geboortejaar houden rekening met de geldigheid van de toediening. Niet alle vaccins worden geldig toegediend en niet voor alle externe vaccinaties kan de geldigheid afgeleid worden. De vaccinatiecijfers moeten daarom eerder beschouwd worden als ‘minstens x % werd gevaccineerd’.

De cijfers over het aandeel kinderen dat niet gevaccineerd is of waarvoor de vaccinatie niet geregistreerd werd, mogen dus echt niet verengd worden tot het aandeel kinderen dat niet gevaccineerd werd.

Berekeningswijze

  • We berekenen cijfers voor kinderen die in Vlaanderen of Brussel geboren zijn en op 31/12 van het betrokken jaar nog wonen in de betreffende gemeente.
  • Voor de cijfers over het tweede geboortejaar keken we naar alle kinderen die na een leeftijd van 345 dagen het betrokken vaccin toegediend kregen.
  • Voor het Brussels Gewest tonen we enkel cijfers voor kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult kregen van Kind en Gezin en die niet opgevolgd werden door het ONE.