Lokale cijfers over gezondheid

Via onderstaand dashboard kan je enkele grafieken bekijken die je iets zeggen over de gezondheid van jonge kinderen of de opvolging er van door de overheid. Al deze data worden weergegeven op basis van het geboortejaar van het kind.

De grafieken zijn dynamisch, dat wil zeggen dat de cijfers zich aanpassen aan de keuze die je maakt qua jaar en geografisch gebied tot op gemeenteniveau. 

In het eerste dashboard vind je grafieken over het doelbereik van de gehoortest, het doelbereik van de oogscreening van Kind en Gezin, het type startvoeding van het kind op 24 uur en op dag 6, het voorkomen van prematuriteit en de BMI op een leeftijd van 2 jaar.

In het tweede dashboard vind je op basis van registraties voor diverse vaccins cijfers over het aandeel kinderen dat gevaccineerd is door Kind en Gezin of externe vaccinatoren en cijfers over het aandeel kinderen dat alle vaccins kreeg van Kind en Gezin.

Rapporten

Bekijk ook de rapporten over gezondheid.