Activiteitenverslag Vlaams Centrum voor Adoptie

Alle activiteitenverslagen van het Vlaams Centrum voor Adoptie. Deze worden jaarlijks opgemaakt. Daarnaast worden er af en toe ook rapporten gemaakt met ondersteuning van het Vlaams Centrum voor Adoptie.

Activiteitenverslag Vlaams Centrum voor Adoptie

Ieder jaar voor eind mei maakt het Vlaams Centrum voor Adoptie een activiteitenverslag voor het Vlaams Parlement. Dit verslag bevat cijfers maar ook informatie over de volledige werking van het Vlaams Centrum voor Adoptie.

Evaluatie van de screening van adoptieouders

In 2011 werd de huidige screening van adoptieouders geëvalueerd.Met de resultaten van dit rapport gingen de diensten voor maatschappelijk onderzoek verder aan de slag. Bekijk ook welke factoren zij nu onderzoeken.

Evaluatie van de screening van adoptieouders

Rapport van het expertenpanel gedwongen adopties

In 2015 werd een expertenpanel opgericht om de problematiek van de gedwongen adopties in het verleden te analyseren en advies te geven aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en aan het Vlaams Parlement. In hun rapport geven zij 19 aanbevelingen. Deze zijn enerzijds gericht op erkenning en herstel voor de slachtoffers en anderzijds op het beleid naar de toekomst toe.

Rapport expertenpanel gedwongen adopties