Kernopdrachten

Opgroeien heeft drie kernopdrachten.

1. Individuele, ​geïntegreerde ontwikkelingstrajecten ondersteunen

opgroeien tienermeisjes op bank
  • Voor alle kinderen en aanstaande ouders ​

  • Voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen​

  • Voor kinderen en jongeren die nood hebben aan jeugdhulp​

  • Voor jongeren die een delict pleegden​

  • Uit maatschappelijke noodzaak​

2. Een positieve, ​brede en rijke leefomgeving stimuleren

  • Het stimuleren van maatschappelijke participatie​

  • Bruggen bouwen met Onderwijs, Wonen, Vrije tijd …​

  • Het erkennen, subsidiëren en vergunnen van partners​

  • Inzetten op netwerkvorming over verschillende levensdomeinen​

selfie jongeren

3. Het recht op ​materiële en financiële ondersteuning faciliteren

bos broer en zus spelen