Kernopdrachten

Opgroeien is een groot agentschap met meer dan 3.000 medewerkers die heel wat verschillende opdrachten op zich nemen. In dit breed en rijk palet aan activiteiten en initiatieven ziet het agentschap drie belangrijke lijnen. Dit zijn de kernopdrachten waar medewerkers van Opgroeien aan bijdragen om de missie van het agentschap te realiseren.

1 Het ondersteunen van individuele, ​geïntegreerde ontwikkelingstrajecten

opgroeien tienermeisjes op bank
 • Voor alle kinderen en aanstaande ouders ​

 • Voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen​

 • Voor kinderen en jongeren die nood hebben aan jeugdhulp​

 • Voor jongeren die een delict pleegden​

 • Uit maatschappelijke noodzaak​

2 Het stimuleren van een positieve, ​brede en rijke leefomgeving

 • Het stimuleren van maatschappelijke participatie​

 • Bruggen bouwen met Onderwijs, Wonen, Vrije tijd …​

 • Het erkennen, subsidiëren en vergunnen van partners​

 • Inzetten op netwerkvorming over verschillende levensdomeinen​

selfie jongeren

3 Het faciliteren van het recht op ​materiële en financiële ondersteuning

bos broer en zus spelen
 • De regie van het Groeipakket voor alle gezinnen in Vlaanderen​

 • De Zorgtoeslag​