Wanneer zorgmelding

Schat je als professional in dat er een reëel risico is op een verontrustende opvoedingssituatie? Doe zo snel mogelijk een zorgmelding bij Opgroeien, ook tijdens de zwangerschap. Zo kunnen we in een vroeg stadium een traject aangaan met ouders en hun netwerk.

Wanneer zorgmelding

  • Het starten van een vroegtijdig traject tijdens de zwangerschap verkleint of vermijdt de kans op potentiële risico’s van schade en onveiligheid voor de pasgeborene en/of een ingrijpende uithuisplaatsing van bij de geboorte.  
  • Kind en Gezin en het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) werken in dit project nauw samen. Een tussenkomst van een OCJ start enkel in die situaties waarin de hulpverlening onvoldoende samenwerking krijgt met ouders om rond de verontrusting aan de slag te gaan.  

Soms is het niet mogelijk om vanuit een volledig vrijwillig kader aanstaande ouders in beweging te krijgen. Dan is de tussenkomst vanuit een gemandateerde overheidsdienst net die hefboom die het verschil kan maken in het leven van aanstaande ouders en het kind.

Het huidig wettelijk kader geeft geen bevoegdheid aan het OCJ om te werken in situaties waarbij er ernstige zorgen zijn rond ongeboren baby’s. Dankzij dit project krijgt OCJ Limburg toch de mogelijkheid om ook voor deze meest kwetsbare groep het verschil te maken.