Communicatie

Hoe zorg je ervoor dat gezinnen de weg vinden naar een helder en toegankelijk BOA-aanbod? Hoe prikkel en enthousiasmeer je organisaties en medewerkers om mee te werken aan het lokale BOA-verhaal? Hoe geef je je BOA-samenwerking een herkenbaar en aantrekkelijk gezicht?

Dat doe je door sterk in te zetten op een goede en heldere communicatie, met aandacht voor al je doelgroepen en de doelen die je wil bereiken. Zo zorg je ervoor dat het lokaal BOA-verhaal aansluit bij gezinnen, organisatoren en het bredere lokaal bestuur, én dat het een succesverhaal wordt.

Sterke communicatie is meer dan een mooie brochure aanbieden over het lokale BOA-aanbod. Communicatie zorgt ervoor dat je je doelstellingen vlotter en efficiënter kan bereiken. Aangezien communicatie de nodige toewijding en aandacht vraagt, vormt dit een apart onderdeel van het inspiratiekader om je met voldoende tips en tricks op weg te helpen.

Hoe ga je praktisch aan de slag?

Reflectievragen

Communicatie is een heel breed begrip, waarbij je met heel wat factoren rekening houdt. Om je op weg te helpen, vind je hier enkele reflectievragen gebundeld in 4 thema's.

 1. Zorg voor een heldere communicatiestrategie en een overkoepelend communicatieplan
  • Wie zijn we en waarvoor staan we met alle partners, organisatoren en het lokaal bestuur samen? Wat is onze gezamenlijke missie en visie? Zijn er bepaalde zaken waarin we het onderscheid willen maken?
  • Hoe brengen we een sterk gezamenlijk verhaal? Hoe zorgen we ervoor dat alle partners ook hun eigenheid behouden? Kiezen we voor een herkenbare, overkoepelende stijl?
  • Wie bereiken we op dit moment al? Wie willen we nog meer bereiken?
  • Welke afspraken maken we over communicatie? Hoe communiceren we over het BOA-aanbod? Gezamenlijk met alle partners, of elk apart? Hoe stroomlijnen we dit?
    
 2. Bewaar het helikopterzicht over je communicatie
  • Is er iemand die de communicatie coördineert en het overzicht bewaart? Tip: start met een contentplanning waarop je op jaarbasis aanduidt welke belangrijke ‘communicatiemomenten’ er zijn voor de verschillende doelgroepen
  • Welke middelen hebben we nodig om met communicatie onze doelstellingen te realiseren?
  • Is er een vast BOA-aanspreekpunt in de gemeente, of verdelen we dit over verschillende punten? (bv. Organiseren we een centraal infopunt of meerdere infopunten via het Huis van het Kind, sportloket, vrijetijdsdienst, loket kinderopvang, de school, … ?)
    
 3. Zorg voor heldere, herkenbare en zichtbare communicatie op maat van je doelgroep(en)
  • Hebben we zelf een duidelijk overzicht van het aanbod (wie, wat, waar, voor wie, hoe …)?
  • Waar kunnen onze doelgroepen ons aanbod vinden? Is er ergens een overzicht?
  • Zijn alle partners even zichtbaar?
  • Gebruiken we heldere taal?
  • Is de timing van onze communicatie goed? Wanneer brengen we welke boodschap?
  • Zijn we voor elke doelgroep even zichtbaar? Is er aandacht voor anderstaligen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich aangesproken voelt? Kan iedereen de communicatie begrijpen? Zijn er aanpassingen nodig voor specifieke doelgroepen? Bv. taalgebruik, leesbaarheid, meertaligheid, gebruik van pictogrammen.
  • Welke nood aan informatie hebben de aanbieders?
    
 4. Kies de juiste kanalen om te communiceren naar verschillende doelgroepen
  • Kiezen we voor online (via website, sociale media, mail, …), op papier (flyer, brochure, …), of een mix van beiden?
  • Kennen we communicatiekanalen die kinderen gebruiken? Hebben wij de kennis in huis om deze in te zetten?
  • Zijn er brugfiguren die onze communicatie mee kunnen ondersteunen? Wat verwachten we van brugfiguren?
  • Bereiken we alle doelgroepen via de kanalen die we inzetten?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze communicatie drempels verlaagt? Hoe spelen we proactief in op mogelijk drempels: financiële drempel, drempel om in te schrijven, de digitale kloof, …
Succesfactoren
 • Een sterk BOA-verhaal staat of valt bij een heldere, aantrekkelijke huisstijl of visuele identiteit. Zorg ervoor dat je naar alle doelgroepen met een herkenbare stijl communiceert. Hoe sterker je hierop inzet, hoe meer dit zijn vruchten zal afwerpen op termijn.
   
 • Weet wat je doelgroep nodig heeft en ken je superdiverse doelgroepen. Betrek mensen met de juiste expertise en achtergrond om àlle doelgroepen aan te spreken.
   
 • Durf met een kritische blik te kijken naar je communicatie. Probeer jaarlijks te evalueren wat er goed en minder goed loopt en stel verbeterpunten op. Evalueer, als er de ruimte voor is, of bepaalde communicatieacties hun doel bereikt hebben.
   
 • Een centraal digitaal aanbod (bv. op de website van het lokaal bestuur) is een goed vertrekpunt voor al je communicatie. Zo kan je altijd naar 1 centrale plaats verwijzen en linken leggen naar verschillende partnerwebsites.
   
 • Blijf goed afstemmen met alle partners en organisatoren. Zorg voor frequente overlegmomenten en gebruik het communicatieplan als leidraad om af te toetsen waar je staat.
   
 • Maak een centrale contentplanning waarbij je op jaarbasis aanduidt welke belangrijke communicatiemomenten (bv. vakanties, start schooljaar, eindejaarsperiode, ...) er zijn.
   
 • Kies voor 1 centraal aanspreekpunt voor communicatie met de juiste skills en expertise die het overzicht bewaart over het communicatieplan en de contentplanning.
Methodieken en materialen

Met gratis tools zoals accessibility.com kan je je tekst laten scoren op helderheid.

Nuttige websites en informatie

Meer info en tips over hoe je je communicatie afstemt op een zeer diverse doelgroep vind je bij het thema diversiteitscommunicatie

Concrete taaltips over hoe je een tekst helder schrijft op maat van je doelgroep vind je op de webpagina Heerlijk helder van de Vlaamse overheid. 

Wablieft Tekstadvies begeleidt overheden en non-profitorganisaties om duidelijke teksten te schrijven.

Hoe werken armoede, kwetsbaarheid, sociale ongelijkheid op elkaar in? ‘Beeldvorming’ gaat over de manier waarop we als professional en team kijken naar (kans)armoede.