Ondersteuning Oekraïners op de vlucht

Vanuit de missie van Opgroeien om kansrijk opgroeien voor alle kinderen en jongeren te realiseren, spreekt het voor zich dat Opgroeien zich mee engageert voor de Oekraïners die op de vlucht zijn. 

  • Opgroeien ondersteunt Oekraïners binnen de contouren en beslissingen van de Vlaamse Regering en in doorgedreven samenwerking met zijn partners.  

  • Voor Opgroeien ligt de focus op gezinnen met jonge kinderen, zwangere vrouwen en niet-begeleide minderjarigen. Lees meer in de brief die Opgroeien op 17 maart 2022 verstuurde naar de lokale besturen, diensten voor preventieve gezinsondersteuning, jeugdhulpvoorzieningen en diensten voor pleegzorg.

  • Ook de sector kinderopvang wordt geïnformeerd over mogelijke opvang van kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht: