Brochure

Inclusieve opvang, specifieke ondersteuning in de kinderopvang

Wat is het?

In deze brochure van Kind en Gezin vind je informatie over de specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen met een (vermoeden van een) handicap.

Waarom is het belangrijk

Deze ondersteuningsmogelijkheden dragen samen met de Centra voor Inclusieve Kinderopvang (CIK) en andere pedagogische ondersteuners de ambitie om voor elk kind een kwaliteitsvolle kinderopvang mee mogelijk te maken.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap. In deze brochure vind je meer informatie over de dienstverlening van hun zorgaanbieders en die van andere organisaties waar je als kinderopvang gebruik kan van maken.

 

Hoe gebruiken

In de brochure worden de volgende formules besproken:

  •  Ondersteuning van het VAPH
  • Rechtstreeks toegankelijke hulp
  • Globale Individuele Ondersteuning
  • Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp
  • Ondersteuning van andere organisaties
  • Therapie en revalidatie
  • Thuisverpleging

Auteur

Kind en Gezin

Jaar van publicatie

2022
Ook interessant