Vacature

Leerkracht PAV/MAVO gemeenschapsinstelling De Zande

Jobinhoud

Gemeenschapsinstellingen zijn gesloten jeugdinstellingen, waar jongeren door de jeugdrechter geplaatst kunnen worden vanaf 12 jaar volgens een modulair aanbod. Jongeren worden geplaatst na het plegen van een jeugddelict, of wanneer ze hiervan verdacht worden. Daarnaast is er, duidelijk afgescheiden qua werking, een aanbod herstelgerichte time-out voor jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie binnen een gerechtelijke maatregel.

Het hulpverlenende aanbod in de Gemeenschapsinstellingen steunt grotendeels op de uitgangspunten in het decreet Jeugddelinquentierecht. De gesloten begeleiding binnen de gemeenschapsinstellingen omvat een geïndividualiseerd forensisch traject voor de jongere, waarbij actief wordt toegewerkt naar re-integratie in de samenleving. Het aanbod is exclusief gesloten. Daarbij wordt ingezet op het constructief en herstelgericht werken met de jongere en zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken. Het actief opnemen van verantwoordelijkheid wordt maximaal ondersteund en gestimuleerd. 

Binnen de module begeleiding wordt huisonderwijs georganiseerd voor de jongere: een onderwijsprogramma zodat elke jongere in een stimulerende leeromgeving terecht komt, op maat van de jongere en in voortdurende afstemming met het forensische traject, de eventuele thuisschool en het begeleidend CLB. Er wordt, in samenwerking met de jongere en de context, de thuisschool en partners een motiverend intern onderwijsaanbod geïnstalleerd, vertrekkend vanuit de noden van de jongere en gericht op continuïteit van het schools traject. 
Meer info vind je op www.jeugdhulp.be (module begeleiding).

Jouw profiel

 • Je hebt kennis en kunde in de pedagogische en didactische bekwaamheden
 • Je hebt voeling met de jongeren die in een gemeenschapsinstelling verblijven
 • Je kan een lesprogramma vorm geven voor leerlingen met een diverse en vaak niet evidente schoolloopbaan
 • Je beschikt over de vereiste vakinhoudelijke kennis om binnen het vakgebied PAV/MAVO aan de slag te gaan met vakspecifieke leerinhouden die aangeboden worden in zowel het reguliere als het bijzonder onderwijs. 
 • Je bent een gepassioneerde leerkracht die bereid is aan de slag te gaan met jongeren met zeer uiteenlopende profielen, waarbij steeds een zo groot mogelijk (leer)rendement voor elke leerling beoogd wordt
 • Je bent op de hoogte van de regelgeving en haar toepassingen inzake het Decreet Jeugddelinquentierechten de werking van de gemeenschapsinstellingen.
 • Je bent op de hoogte van het onderwijslandschap in Vlaanderen
man en vrouw in geanimeerd gesprek achter een laptop

Loon en voordelen

.Als leerkracht PAV/MAVO zit je in looncategorie B111.

 • Je wordt aangeworven met een contract bepaalde duur met optie tot verlenging.

Je geniet ook volgende voordelen:  

 • uitgebreid opleidingsaanbod   
 • een maaltijdcheque van 8 euro per gewerkte dag  
 • gratis hospitalisatieverzekering   
 • aanvullend pensioen 
 • 35 dagen vakantie boven op feestdagen 
 • fietsvergoeding, kilometervergoeding voor dienstreizen en gratis openbaar vervoer van en naar je werk 
 • gratis toegang via de Belga-app tot de Vlaamse kranten en heel wat weekbladen op eigen smartphone of tablet.  
Logo Vlaamse Leeuw

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

Waarom Opgroeien

Werk mee aan het realiseren van onze missie: het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. Grijp de kans om je talenten en expertise te benutten en verder te ontplooien. Een job met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde waarin je elke dag het verschil kan maken.

Icoon lichtpeer

Bereid je goed voor aan de hand van onze tips. Zo maximaliseer je je kansen.

Gemeenschapsinstelling De Zande Beernem
Sint-Andreaslaan 5, 8730 Beernem

Diploma

Bachelor

Contract

Bepaalde duur - Voltijds
Solliciteren kan tot en met 02/08/2024
Waar kan ik terecht met vragen?

Vind je geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met contactpersoon bij een vacature of bekijk het overzicht van veelgestelde vragen.

Hoelang duurt het sollicitatieproces?

Je vindt een inschatting van de timing van de selectieprocedure in het selectiereglement bij elke vacature.

Hoe bereid ik me voor op een sollicitatie?

Bereid je goed voor aan de hand van onze sollicitatietips. Zo maximaliseer je je kansen bij je sollicitatie.

Job alerts in jouw mailbox

Overtuigd van werken voor Opgroeien maar momenteel geen vacature op jouw maat? Schrijf je in voor onze Job Alert en krijg wekelijks alle nieuwe vacatures in jouw mailbox!