Wanneer contact opnemen

Neem contact op met het team jonge kind in jouw regio als je – als professional – inschat dat er bij kinderen tussen -9 maanden en 3 jaar sprake is van situaties van ernstige en verregaande verontrusting:

  • waarbij sprake is van dreigende uithuisplaatsing,
  • waar meer preventieve begeleidingen geen soelaas bieden,
  • waarbij nood is aan een onmiddellijke inzet van begeleidings- en/ of verblijfsaanbod zodat het kind veilige relaties met zijn/ haar omgevingsfiguren kan opbouwen, in een fysiek en emotioneel veilige omgeving,
  • waarbij er binnen het reguliere aanbod geen/ onvoldoende antwoord kan geboden worden volgens de noden.

Een traject zorggarantie wordt bij voorkeur zo vroeg mogelijk gestart. Ook aanmelden tijdens de zwangerschap is mogelijk. Want een vroege, preventieve zorg en een geïntegreerd hulpverleningstraject kunnen later leed en ingrijpende zorg en ondersteuning voorkomen.

In Limburg kan je bij bezorgdheid rond de veiligheid van een baby in de buik of na de geboorte ook terecht bij het project “veilig en omringd opgroeien van in de buik”.