Over ons

Voor de ontwikkeling van jonge kinderen zijn erg precaire situaties heel nefast. In geen enkele andere levensfase worden zoveel mijlpalen bereikt als tijdens de eerste 1000 dagen van het leven (vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag).

Een jong kind is heel erg afhankelijk van zijn directe omgeving:

  • voor zijn vroege ontwikkeling, 
  • voor het leren vinden van fysieke en emotionele rust.

Wanneer verzorgingsfiguren, door omstandigheden, niet in staat zijn om het jonge kind de essentiële zorg (fysieke en emotionele veiligheid, nabijheid, stimulatie) te bieden, zal het kind hier - op korte en lange termijn - negatieve effecten van ondervinden, op vlak van zijn mentaal, lichamelijk en sociaal functioneren.

Het is dus van groot belang dat er vroeg, preventief en samen met verzorgingsfiguren én jonge kind, aan de slag wordt gegaan om deze fysieke en emotionele veiligheid te bekomen via een voor dit kind en gezin passend hulpaanbod. Het hulpaanbod moet het jonge kind in staat stellen veilige hechtingsrelaties op te bouwen. Zo kan het zichzelf leren reguleren en de wereld op een veilige manier ontdekken.