“Het eerste contact houden we bewust fysiek”

Consulent Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Drie medewerkers van Opgroeien delen hun digitale ervaringen sinds corona. Dit is het verhaal van Jonas De Maeseneer. 

Corona heeft de manier waarop we werken grondig door elkaar geschud, ook bij het agentschap Opgroeien. Contacten die vroeger vanzelfsprekend fysiek plaatsvonden, moesten plots noodgedwongen digitaal, want er was geen alternatief. 

Jonas De Maeseneer 

  • Consulent Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Halle-Vilvoorde  

  • Digitale tools:

    • beeldbellen en chatten via Teams en Praatbox (een beeldbeltool specifiek voor privacygevoelige informatie en gesprekken met cliënten.)

    • e-mail (meer dan voor corona)

Consulent Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Halle-Vilvoorde

Jonas:Het eerste contact houden we bewust fysiek” 

1ste contact

“Een cliënt voor de eerste keer online spreken is moeilijk. Daarom is er bij de verstrenging van de coronamaatregelen naar code rood beslist om het eerste contact toch fysiek te houden. Nadien verlopen de meeste contacten wel digitaal. Ook het hulpverlenersoverleg is nu bijna altijd digitaal. Het valt op dat het makkelijker is om de agenda’s bij mekaar te leggen voor zo’n online overleg dan wanneer iedereen zich moet verplaatsen.”  

“Stress wegnemen bij cliënten vind ik niet evident tijdens het beeldbellen. Ik heb ook al meegemaakt dat gezinnen beginnen ruziën en dan zit je aan de andere kant van de digitale lijn maar wat hulpeloos toe te kijken. Sowieso kan je de context, zoals slechte huisvesting, moeilijker inschatten als je niet op bezoek kan gaan. Tijdens het beeldbellen kunnen cliënten immers perfect kiezen wat in beeld komt en wat niet.”  

“Lang niet al onze cliënten zijn vertrouwd met internet. Soms zijn er binnen het netwerk bijvoorbeeld ook grootouders of tantes, nonkels, … die tijdens een overleg niet online geraken, of waarbij hun camera of microfoon niet werkt. Daarom mail ik nu altijd een paar dagen op voorhand de Praatboxlink. Ik zet in dat mailtje ook meteen enkele tips om in te loggen en om het gesprek vlot te laten verlopen.” 

Geen verplaatsing

Toch voelt Jonas dat beeldbellen soms ook drempelverlagend werkt. “Ons bureau is in Brussel en cliënten komen daar niet altijd graag naartoe. Bij beeldbellen valt dat bezwaar weg, want wij hoeven niet bij hen thuis te komen en zij moeten zich niet verplaatsen.” Ook mails zijn voor Jonas nog belangrijker geworden. “Telefonisch is het soms druk en mails opvolgen is dan praktischer. Als iets in een e-mail staat ben ik ook zekerder dat ik niets uit het oog verlies.” 

De ultieme tip van Jonas

"Focus je niet op een platform, maar vergelijk verschillende platforms. Gebruik ze afhankelijk van de situatie."

Gerelateerde verhalen