Gezinsondersteuner bij lokaal team Kind en Gezin Berchem Borgerhout

Gezinsondersteuner Bettoul geeft uitleg aan moeder met brochure Kind en Gezin

Bettoul is gezinsondersteuner voor Kind en Gezin in het lokale team Berchem Borgerhout. In 1968 verhuisde ze als baby van 9 maanden van Marokko naar België. Samen met haar moeder en broers en zussen vergezelde ze haar vader die toen als gastarbeider in België werkte.

Sinds wanneer werk je voor Kind en Gezin? Wat trok er jou aan in een job voor Kind en Gezin?

“Ik werk sinds september 2002 voor Kind en Gezin in Antwerpen, voornamelijk in Borgerhout. Wat me zo aantrekt is de missie van Kind en Gezin en het agentschap Opgroeien: het recht op kansrijk opgroeien mee helpen realiseren voor elk kind en elke jongere in Vlaanderen. Ik kom zelf uit een groot, kwetsbaar gezin met 10 kinderen. Een warm nest, maar financieel hadden we het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Hoe ben je bij Kind en Gezin terechtgekomen?

“Ik werkte eerst in een fabriek. Na de bevalling van mijn derde zoon wou ik 2,5 jaar loopbaanonderbreking nemen tot hij naar school zou gaan. Toen ik op consultatie ging bij Kind en Gezin voor de gehoortest sprak ik met de gezinsondersteuner over haar job. Ze zei met toen: ‘Waarom zou je geen opleiding starten om ook gezinsondersteuner te worden? Ik zie jou dat wel doen.’ Ik kon een opleiding volgen in Genk. Toch leek het me niet erg realistisch: ik had geen diploma van de middelbare school. Maar mijn partner gaf me de extra duw in de rug die ik nodig had. In mijn eerste jaar in mijn opleiding om gezinsondersteuner te worden, deed ik stage in Lokeren. Rond diezelfde tijd werd ik door Kind en Gezin gecontacteerd om in Antwerpen te starten.”

Wat doe je precies?

“Omwille van mijn eigen gezinsachtergrond en taal, ondersteun ik vooral kwetsbare Marokkaanse gezinnen. Mijn belangrijkste taak is ouders sterker en weerbaarder te maken.  

Elke ouder heeft andere ondersteuning nodig. Er is ook een verschil tussen nieuwkomers en migranten van de tweede en derde generatie. Nieuwkomers maak ik wegwijs in alles wat je moet weten als je in ons land woont. Als het nodig is, verwijs ik hen door naar de juiste partners. De tweede en derde generatie migranten zoeken vooral de balans tussen de twee culturen of identiteiten die ze kennen.

Ik doe m’n werk samen met mijn collega’s in een multidisciplinair team. Iedereen heeft zijn eigen expertise. Ik werk bijvoorbeeld nauw samen met onze sociaal werker. Die houdt zich voornamelijk bezig met concrete, praktische zaken en helpt de gezinnen met hun financiën en de zoektocht naar een geschikte woning. Soms gaan we ook samen op huisbezoek bij de gezinnen.”

Gezinsondersteuner Bettoul geeft uitleg aan moeder met brochure Kind en Gezin

Bettoul: Gezinnen moeten zichzelf vooruit helpen. Ik kan ze niet zelf uit een moeilijke situatie halen, maar kan hen wel wegwijs maken en advies geven. 

Hoe ziet een werkweek er voor jou uit?

“Mijn doorsnee week  is heel divers. Vaste afspraken zijn het wekelijks overleg met het team en de huisbezoeken. Als ik me zorgen maak over een gezin, neem ik contact op met de ouders om de situatie te bespreken en te bekijken wat we samen met onze partners kunnen doen.

Daar stopt het niet bij. Ik voer ook gesprekken met gezinnen over opvoeding, zindelijkheid en ouderschap. En elke dinsdag begeleid ik een onthaalmoment in het Huis van het Kind in Borgerhout: dat is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor gezinnen.”

Wat is voor jou het moeilijkste in je job?

“De kwetsbare gezinnen die ik ondersteun, lopen in onze maatschappij nog altijd tegen heel wat muren en drempels aan. Discriminatie en uitsluiting zijn vaak de oorzaak van die negatieve spiraal. Op zoek gaan naar werk of een woning vinden op de privémarkt is niet evident. Ouders willen hun kinderen zo veel mogelijk kansen geven, maar ervaren dat ze die kansen vaak zelf niet krijgen.

Het draait natuurlijk niet enkel om de kinderen, maar ook om de ouders. Het is belangrijk dat zij met hun zorgen bij ons terecht kunnen. Ik probeer ouders altijd een spiegel voor te houden zodat ze zelf zoveel mogelijk oplossingen voorstellen.”

Wat vind je het fijnste aan je job? Wat motiveert je?

“In mijn gesprekken met gezinnen stel ik zonder opdringen mijn ideeën voor. Dan kijk vanop de achtergrond wat de gezinnen ermee doen. Als het nodig is, help ik hen verder.

Gezinnen moeten zichzelf vooruit helpen. Ik kan ze niet zelf uit een moeilijke situatie halen, maar kan hen wel wegwijs maken en advies geven. Soms zie ik ouders achteraf nog een keer terug. Het motiveert me heel erg als ze me zeggen: ‘Jij hebt me geïnspireerd om die stappen te zetten’, of: ‘Dankzij jou ben ik verder geraakt’.

Ik heb zelf ook mensen om me heen gehad die in me geloofden. Ik wil graag hetzelfde betekenen voor anderen die hetzelfde meemaken.”

Waarom doe je je werk graag?

“Het is verrijkend om te werken in een multiculturele stad als Antwerpen en verschillende culturen en gewoontes te leren kennen. Ook de erkenning en appreciatie van ouders is onbetaalbaar. Ik hoef geen grote maatschappelijk veranderingen te zien. Ik ben al tevreden met kleine verbeteringen in het leven van de ouders en kinderen.”

Lokaal team Kind en Gezin

In totaal zijn er 57 lokale teams, gevestigd in Vlaanderen en Brussel.

Elk lokaal team bestaat uit meerdere gemeenten, met uitzondering van de grootsteden. Het lokaal team brengt een aanbod op maat, aangepast aan de lokale situatie in een gemeente of stad en de noden van elk gezin. Ze hebben een samenwerking met lokale partners (lokale overheid, Huis van het Kind, Kinderopvang). Samen met alle partners wil elk team alle (aanstaande) ouders en gezinnen ondersteunen en kansen geven.

Elk lokaal team is multidisciplinair samengesteld. Aanstaande ouders en gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen terecht bij een:

  • Verpleegkundige: biedt voornamelijk preventieve medische ondersteuning
  • Gezinsondersteuner: legt verbinding met kwetsbare gezinnen met kinderen vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid, brengt gezinnen in contact met collega’s en partners
  • Sociaal werker: versterkt de maatschappelijke participatie van kinderen en ouders in kwetsbare gezinnen
  • Psychopedagoog: ondersteunt gezinnen met thema’s zoals ouderschap en opvoedingsondersteuning, van basisondersteuning tot hulp bij verontrusting

Gerelateerde verhalen