• LEEFGROEPBEGELEIDER JONGERENZORG

  Solliciteren tot en met 10/12/2022

  Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.

  • Administratief medewerker in lokaal team Antwerpen centrum (50%)

   Interne vacature
   Solliciteren tot en met 13/12/2022

   Zin om je administratieve skills in te zetten in een boeiende en uitdagende omgeving?

   Lokaal team Antwerpen - centrum is op zoek naar een collega om hun team halftijds te versterken.

  • Gezinsondersteuner in lokaal team Zennevallei (50%)

   Solliciteren tot en met 05/12/2022

   Kind en Gezin wil het lokaal team van Zennevallei op korte termijn versterken met een gezinsondersteuner. We voorzien een invulling van 50%.

   Er wordt gelijktijdig een werfreserve aangelegd voor dit team en omliggende teams (zie kaarten in bijlage).

    

  • Zelfstandig consultatiebureau-arts Kind en Gezin

   Permanente vacature

   Kind en Gezin is continu op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste artsen om de werking van de consultatiebureaus in heel Vlaanderen en Brussel te versterken.

  • Vrijwilliger in consultatiebureau Kind en Gezin

   Permanente vacature

   Verwelkom jij binnenkort gezinnen met jonge kinderen die bij Kind en Gezin langskomen in een consultatiebureau? Wil je graag het vriendelijke gezicht zijn om ouders, baby’s en peuters een warm welkom te geven?