Zelfstandig evaluerend arts zorgtoeslag

Arts in gesprek met mama en kind
Diploma
Master diploma
Contract
Werfreserve
Type contract
Voltijds
Permanente vacature
 

In het kort

Het team Zorgtoeslagevaluatie wil zijn slagkracht vergroten om sneller meer kinderen en gezinnen de zorgtoeslag te kunnen toekennen. Daarom hebben we gemotiveerde artsen met een hart voor onze missie nodig.

Ben jij of ken jij een arts die zich wil engageren voor kinderen met een beperking? Wil jij je artsenpraktijk combineren met een bijkomende opdracht als evaluerend arts?

Jobinhoud

Opgroeien is op zoek naar gemotiveerde artsen om de missie #kansrijkopgroeien samen te realiseren.

Elk kind in Vlaanderen heeft het recht om kansrijk te kunnen opgroeien. Sommige kinderen hebben daarbij extra ondersteuning nodig. Het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, is een pakket op maat van elk kind en elk gezin. Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte krijgen via het Groeipakket een zorgtoeslag.

Evaluerend arts zorgtoeslag

Als evaluerend arts stel je de specifieke ondersteuningsbehoefte van een kind en zijn gezin vast door gebruik te maken van de medisch-sociale schaal.

Deze schaal evalueert:

 • de lichamelijke en/of geestelijke ongeschiktheid van het kind ten gevolge van een aandoening of beperking. Dit ongeschiktheidspercentage stel je vast op basis van de pediatrische lijst en de Officiële Belgische Schaal ter Bepaling van de Graad van Invaliditeit.
 • de gevolgen van de aandoening of beperking op vlak van functioneren van het kind in het dagelijks leven en de participatie aan de maatschappij. Het gaat hierbij over de ondersteuningsnoden van het kind op vlak van:
  • leren, opleiding en sociale integratie
  • communicatie
  • mobiliteit en verplaatsing
  • zelfverzorging
    
 • de gevolgen van de aandoening of de beperking van het kind op het functioneren van de familiale omgeving in het dagelijkse leven en hun participatie aan de maatschappij. Hier gaat het over de zorgnoden op vlak van:
  • opvolgen van de behandeling thuis
  • verplaatsingen voor medisch toezicht en behandeling
  • aanpassingen van leefomgeving en leefwijze.

De evaluaties gaan door in je eigen privépraktijk of op een door Opgroeien voorziene locatie (zie locaties).

Profiel

Iedere arts die dit wenst en voldoet aan de voorwaarden, kan een erkenning als evaluerend arts aanvragen. De erkenning is drie jaar geldig en kan verlengd worden.

Je werkt op zelfstandige basis en krijgt je opdrachten toegewezen door Opgroeien.

Je beschikt over:

 • een diploma master in de geneeskunde of een gelijkwaardigheidserkenning voor een buitenlands diploma;
 • een RIZIV-nummer;
 • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid/beroep.
 • Je bent ingeschreven op de lijst van de Orde der artsen van de provincie waar je de voornaamste medische activiteit uitoefent.

Klinische ervaring is aangewezen.

Wil je weten of werken als evaluerend arts iets voor jou is? Bekijk dan ons online startpakket en krijg een goed beeld van wat de job precies inhoudt.

Alles over erkenning, vergoeding en vorming van een evaluerend arts voor de zorgtoeslag vind je op de website van Kind en Gezin.

Aanbod

Als evaluerend arts kom je in contact met een ruim pallet van aandoeningen. Je krijgt de kans om kinderen op te volgen in hun ontwikkeling van 0 tot 21 jaar. Zo help je mee het kansrijk opgroeien te realiseren voor kinderen met een beperking.

Je wordt ondersteund in je job via opleiding, intervisie en supervisie.

Opgroeien vergoedt je maandelijks voor de uitgevoerde evaluaties en vooraf bepaalde opleidingen.

Procedure

Vraag je erkenning aan via het aanvraagformulier in bijlage en bezorg het aan evartsen@opgroeien.be.

Na ontvangst en wanneer aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan, ontvang je zo snel mogelijk een definitieve beslissing.

Vormingstraject

Je doorloopt als evaluerend arts een inscholingstraject met leermodules en workshops, waarbij Opgroeien je ondersteunt in het verwerven van de nodige basiskennis en -vaardigheden voor de zorgtoeslagevaluatie van kinderen en jongeren.

Tips voor startende zelfstandigen

 • Maak een afspraak op het ondernemersloket van Unizo. Hier krijg je heel wat info voor startende zelfstandigen. Meer info over de formaliteiten om te starten als zelfstandige vind je op de website van Unizo. 
 • Neem een boekhouder en een verzekeraar (voor je verzekering voor beroepsaansprakelijkheid en gewaarborgd inkomen) onder de armen.Praat gerust eens met verschillende firma's om een goede, doordachte keuze te maken. 
 • Maak zeker ook eens een afspraak met je bank. Sommige banken hebben adviseurs die gespecialiseerd zijn in medische vrije beroepen. 
 • Praat gerust ook met je oude stagemeesters en -opleiders erover: zij hebben uiteraard al heel wat ervaring.

Contact

Evaluerend Artsen

Bijkomende informatie

Voor vragen over de procedure