Trajectcoördinator voor gemeenschapsinstelling De Kempen

twee vrouwen aan tafel in overleg
Diploma
Master diploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
11/12/2022

In het kort

Jeugdhulp waakt over de ontplooiingskansen van jongeren in een moeilijke situatie door te zorgen voor deskundige hulpverlening. Daarbij neemt het agentschap ook verantwoordelijkheid voor de context door het helpen voorkomen van problematische leefsituaties (preventie) en door het herstellen van breuken met de context en in het maatschappelijke evenwicht (nazorg).

 

 

 

 

Jobinhoud

De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren voor wie de maatschappelijke integratie en participatie in het gedrang komt, personen die onderworpen zijn aan maatregelen t.a.v. minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en ouders, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken anderen.

Conform de visie, rekening houdend met het groepsregime, de omschreven pedagogische modellen en individuele noden van elke jongere, bereid je de pedagogische opdracht samen met het multidisciplinair team voor, voer je deze uit, evalueer en stuur je indien nodig bij.

Specifiek als trajectcoördinator (psycholoog/pedagoog) bestaat je taak enerzijds uit de individuele trajectopvolging van elke jongere die verblijft in de leefgroep waaraan je toegewezen bent (vb. individuele gesprekken met jongere, verzamelen van informatie in functie van beeldvorming en begeleiding, opmaken verslagen). Anderzijds coördineer je alles wat nodig is in functie van opstellen, uitvoeren en evalueren van het multidisciplinaire hulpverleningsplan (vb. voorbereiden/voorzitten van overleg met collega's in de GI, regie behouden over de te zetten stappen richting uitstroomperspectief).

Profiel

  • Je bent in het bezit van diploma master in Psychologie of Pedagogie.
  • Je beschikt over voldoende pedagogische bekwaamheden en een grote mate van maturiteit.
  • Je bezit voldoende communicatieve vaardigheden, bent bereid en in de mogelijkheid om snel zelfstandig te werken en kan/wil zowel individueel werken met jongeren als een team in hun activiteiten coördineren en aansturen.
  • Je hebt voeling met de doelgroep van jongeren met GES-problematiek en complexe ondersteuningsnoden
  • Je bent op de hoogte van het pedagogisch proces in de gemeenschapsinstelling en kan dit situeren binnen het werkveld van de Bijzondere Jeugdbijstand. Je kan de andere processen binnen de instelling duiden.

 

Aanbod

  • Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur voor de duur van een jaar (verlenging mogelijk) in de graad van adjunct van de directeur. Je kan je salaris simuleren via onderstaande link.
  • Je krijgt een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag
  • Je hebt een gratis hospitalisatieverzekering en een volledige vergoeding woon-werkverkeer indien je het openbaar vervoer gebruikt en fietsvergoeding.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk en je privésituatie zo goed mogelijk te combineren. Zo heb je 35 jaarlijkse vakantiedagen (indien je voltijds werkt).

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan solliciteren tot en met 11/12/2022 door je CV en motivatiebrief te sturen de via onderstaande link.

Indien je in aanmerking komt voor de functie, word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek na positieve screening.

 

We kijken uit naar je kandidatuur!

Contact

Locatie

Gemeenschapsinstelling De Kempen

Molderdijk 2, 2400 Mol
2400 Mol