Trajectcoördinator (klinische psycholoog of orthopedagoog) gemeenschapsinstelling De Zande

Twee dames in gesprek
Diploma
Master diploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Deeltijds
Solliciteren tot en met
19/06/2022

In het kort

Als lid van het multidisciplinair team en voorzitter van trajectoverleggen en rondetafels zorgen voor een blijvende focus op de re-integratie van de  jongere in een betrouwbaar en ondersteunend netwerk door garant te staan voor een nauwgezette behoefteanalyse en coherent handelingsplan in nauwe samenwerking met de jongere, zijn context en de professionele partners en belanghebbenden die betrokken zijn bij het forensisch traject.

 

 

Jobinhoud

Je taken :

 • Behoefteanalyse aan de hand van het vooropgestelde forensische model in functie van handelingsplanning
 • Coördineren van de kwaliteitsvolle uitvoering van het handelingsplan i.f.v. het verminderen van recidive en het verhogen van de levenskwaliteit van de jongere en daarbij maximale participatie van jongere, zijn context en de professionele partners en belanghebbenden garanderen
 • Bijdragen aan de uitwerking van het handelingsplan vanuit de eigen expertise
 • Aansturen, begeleiden en ondersteunen van het multidisciplinair team in het uitvoeren van het forensisch aanbod samen met de teamverantwoordelijke van de leefgroep en de teamverantwoordelijke onderwijs en dit conform het vooropgestelde forensische model
 • Mondeling en schriftelijk rapporteren om de doelgerichtheid en continuïteit van het forensisch traject van de jongere te bewaken, om bij te dragen tot de algemene evaluatie ervan en om andere betrokkenen hierover te informeren
 • Ondersteunen van het beleid bij de vormgeving van het inhoudelijk aanbod
 • Netwerkontwikkeling

 

Profiel

 • Vakkennis en vakbekwaamheid
 • Voeling met de sector
 • Diagnostische competentie
 • Maturiteit
 • Op de hoogte zijn van het werkveld en zijn evoluties
 • Kunnen werken met de toepassing Domino Gemeenschapsinstellingen

 

Aanbod

- Je wordt aangeworven met een 80% contract van bepaalde duur voor 6 maanden in de graad van adjunct van de directeur (A-niveau). 

- Je krijgt een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag

- Je hebt een gratis hospitalisatieverzekering en een volledige vergoeding woon-werkverkeer indien je het openbaar vervoer gebruikt

- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk en je privésituatie zo goed mogelijk te combineren. Zo heb je 35 jaarlijkse vakantiedagen (indien je voltijds werkt).

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan solliciteren tem 19 juni 2022 door je CV en motivatiebrief te sturen naar sollicitaties.dezande@opgroeien.be via onderstaande link.

Indien je in aanmerking komt voor de functie, word je uitgenodigd voor een gesprek. 

 

We kijken uit naar je kandidatuur!

Locatie

Gemeenschapsinstelling De Zande Ruiselede

Bruggesteenweg 130
8755 Ruiselede