Stafmedewerker Vlaams team Voorzieningenbeleid (competentie- en kwaliteitszorg)

Foto andere jobs
Diploma
Master diploma
Contract
Onbepaalde duur
Solliciteren tot en met
26/01/2020

In het kort

In het kader van de transitie naar en het behoud van een wendbare organisatie en zelforganisatie gaat Kind en Gezin op zoek naar een collega Stafmedewerker Voorzieningenbeleid binnen het Vlaamse team Voorzieningenbeleid. 
Je zal voornamelijk ingezet worden op vlak van competentie- en kwaliteitszorg voorzieningenbeleid. 
Je werkt bij voorkeur voltijds, een prestatiebreuk van 8/10 is bespreekbaar.

Jobinhoud

Het takenpakket ziet er als volgt uit:

  • Netwerken met onderwijs, VDAB, sector, sociale economie, # rond kwalificaties voor sectoren kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning, jeugdhulp en adoptie 
  • Expertise aanleveren voor opleidingsprofielen: voorbereiden op een job in de kinderopvang baby's peuters, buitenschoolse opvangactiviteiten, preventieve gezinsondersteuning, jeugdhulp en adoptie 
  • Input leveren voor regelgeving inzake kwalificaties en competenties 
  • Expertise opbouwen rond kwaliteitszorg in de sectoren kinderopvang, buitenschoolse opvang-activiteiten, preventieve gezinsondersteuning, jeugdhulp en adoptie 
  • Deelnemen aan overleg departement WVG over kwaliteitszorg 
  • Ontwikkelen indicatoren die de kwaliteit van de dienstverlening in de sectoren kinderopvang, buitenschoolse opvangactiviteiten, preventieve gezinsondersteuning, jeugdhulp en adoptie in kaart brengen.

Een uitgebreide functiebeschrijving met generieke resultaatsgebieden en mogelijke taken vind je in bijlage.

Profiel

  • Je kan deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden: 
  • Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot niveau A (masterdiploma) 

Voor deelname via horizontale mobiliteit:

Je werkt als contractueel personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met de rang A1 of een hogere rang dan A1.


Voor een gedetailleerd overzicht van alle gevraagde competenties, lees zeker het uitgebreid functieprofiel in bijlage. 

Aanbod

Je wordt contractueel in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de bijhorende salarisschaal A111.

Via horizontale mobiliteit: 

  • -de kandidaat bevindt zich in de administratieve toestand van dienstactiviteit; 
  • -de kandidaat moet binnen de 3 maanden na de selectiebeslissing de functie opnemen;

Voor het berekenen van het nettoloon kan de kandidaat surfen naar www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

Locatie

Hoofdbestuur Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel