Sociaal werker team Gent Zuid

Interne vacature
Sociaal werker praat met mama
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Deeltijds
Solliciteren tot en met
22/04/2021

In het kort

Het lokale team Gent Zuid is op zoek naar een sociaal werker om hun team te versterken. Ze doet hiervoor een oproep naar interne medewerkers van Opgroeien.

Op de geografische kaart in bijlage kan je vinden welke gemeentes onder dit team vallen.
Het betreft een jobaanbieding voor bepaalde tijd (midden augustus tot einde van het jaar) voor een tewerkstelling van 80%.

Jobinhoud

Als sociaal werker zet je in op het versterken van de maatschappelijke participatie van kinderen en gezinnen met als doel rechten te waarborgen en het wegwerken van de sociale ongelijkheid.

 • Je draagt bij tot betere kansen voor kinderen.
 • Je hebt daarbij bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
 • Vraagverheldering en analyse van de situatie en de lokale context om een gepaste dienstverlening te kunnen uitwerken
 • Gezinnen ondersteunen en begeleiden naar maatschappelijke participatie, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen
 • Adviseren en ondersteunen van collega’s en partners met als doel het gezin, de collega of de partner specifiek op sociaal vlak te ondersteunen
 • Bewerkstelligen van  structurele verandering en bijdragen aan het lokaal beleid door voorstellen te formuleren vanuit de praktijk en rekening houdend met nieuwe inzichten met als doel ervoor te zorgen dat de aanpak steeds zo efficiënt en actueel mogelijk is
 • Registreren en analyseren van gegevens met als doel kwaliteitsvol verslag uit te brengen, optimale dienstverlening te garanderen en/of input te geven aan het beleid
 • Netwerken, actief bijhouden, uitwisselen en inzetten van kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en/of input te geven aan het beleid van de organisatie

Een uitgebreide functiebeschrijving met generieke resultaatsgebieden en mogelijke taken vind je in bijlage.
 

Profiel

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent personeelslid van agentschap Opgroeien (Kind en Gezin + Jeugdhulp);
 • Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur maatschappelijk werker of een aanverwant diploma met aantoonbare relevante kennis of ervaring
 • De relevante kennis of ervaring dient te worden aangetoond
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen

Aanbod

Het betreft een jobaanbieding voor bepaalde tijd (midden augustus tot einde van het jaar) voor een tewerkstelling van 80%.elke

De meest geschikte kandidaat komt zo vlug mogelijk in dienst, uiterlijk 3 maanden na de kennisgeving.

 • Indien je reeds ingeschaald bent in niveau B, en je bent een statutair personeelslid, of een contractueel personeelslid met een onbepaalde duur contract, dan kan je jouw statuut, graad en salaris behouden. Je neemt dan ambtshalve/ gunstverlof in jouw huidig statuut/ jouw huidige functie. 
 • In de andere gevallen word je contractueel (tijdelijk contract) in dienst genomen en word je ingeschaald in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Je neemt dan ambtshalve/gunstverlof in jouw huidige statuut/ jouw huidige functie indien je een statutair personeelslid bent, of een contract onbepaalde duur hebt.  
 • Ben je een contractueel personeelslid met een tijdelijk contract, dan wordt jouw huidige, tijdelijke contract stopgezet, en werk je onder een nieuw tijdelijk contract voor de duurtijd van de nieuwe opdracht. Je wordt ingeschaald in de graad van deskundige B111.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door ten laatste op donderdag 22/04/2021 te solliciteren via het formulier onderaan.
Vul je persoonlijke gegevens in

 • Laad je CV op
 • Laad je motivatiebrief op
 • Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op ‘Solliciteer’.
 • De selectieprocedure bevat volgende stappen:
 • CV-screening, op basis van de formele toelatingsvoorwaarden 
 • Voorselectie (bij groot aantal kandidaten), beperkt tot max 6 kandidaten.

Schriftelijke casussen

 • Selectiegesprek met een jury, over je motivatie, ervaring, competenties en schriftelijke proef
 • Teamgesprek (optioneel)

De gemotiveerde voorkeur van het wervende team wordt voorgelegd aan de themaverantwoordelijken HR, die de finale en gemotiveerde selectiebeslissing neemt, rekening houdende met het organisatieperspectief. 

Contact

Elke David

Bijkomende informatie

Voor bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden kan je contact nemen met Elke David, selectieverantwoordelijke.

Locatie

Lokaal team Gent Zuid

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 50
9000 Gent
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.