Sociaal werker lokaal team Haspengouw

Interne vacature
Sociaal werker praat met mama
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
30/01/2023

In het kort

Team Haspengouw is op zoek naar een sociaal werker om hun team te versterken dit ter vervanging van een zieke collega.

De regio omvat: Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Gingelom, Wellen, Borgloon, Heers, Kortessem, Hoeselt, Tongeren, Bilzen en Riemst.

 

Jobinhoud

De sociaal werker zet in op het versterken van de maatschappelijke participatie van kinderen en gezinnen, met als doel rechten te waarborgen en het wegwerken van de sociale ongelijkheid. Je draagt bij tot betere kansen voor kinderen. Je hebt daarbij bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Een greep uit het takenpakket van een sociaal werker:

 • Vraagverheldering en analyse van de situatie en de lokale context om een gepaste dienstverlening te kunnen uitwerken
 • Gezinnen ondersteunen en begeleiden naar maatschappelijke participatie, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen
 • Adviseren en ondersteunen van collega’s en partners met als doel het gezin, de collega of de partner specifiek op sociaal vlak te ondersteunen
 • Bewerkstelligen van  structurele verandering en bijdragen aan het lokaal beleid door voorstellen te formuleren vanuit de praktijk en rekening houdend met nieuwe inzichten met als doel ervoor te zorgen dat de aanpak steeds zo efficiënt en actueel mogelijk is
 • Registreren en analyseren van gegevens met als doel kwaliteitsvol verslag uit te brengen, optimale dienstverlening te garanderen en/of input te geven aan het beleid
 • Netwerken, actief bijhouden, uitwisselen en inzetten van kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en/of input te geven aan het beleid van de organisatie.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent personeelslid bij Opgroeien
 • Je oefent de functie van sociaal werker in een lokaal team al uit of vervult een functie die inhoudelijk gelijkaardig is.

Of

 • Je bent personeelslid bij Opgroeien
 • Je beschikt over een bachelor diploma Sociaal Werk, optie Maatschappelijk Werk,of aanverwanten (bijvoorbeeld readaptatie-wetenschappen, gezinswetenschappen) of een graduaat HBO5 Maatschappelijk Werk.
 • Indien je beschikt over een ander bachelordiploma, dien je je relevantie van je diploma en/of ervaring in je sollicitatie aan te tonen.

Een uitgebreid overzicht van de competenties kan je nalezen in de functiebeschrijving in bijlage. 

Aanbod

We bieden je een boeiende nieuwe uitdaging binnen Opgroeien!

De meest geschikte kandidaat komt zo vlug mogelijk in dienst, uiterlijk 3 maanden na de kennisgeving. 

 • Je behoudt je statuut, graad en salaris indien je reeds ingeschaald bent in niveau B.
 • In de andere gevallen word je contractueel in dienst genomen voor bepaalde duur en word je ingeschaald in de graad van deskundige B met de bijhorende salarisschaal B111. 

 

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door ten laatste op maandag 30 januari 2023 te solliciteren:

 • Vul je persoonlijke gegevens in
 • Laad je CV op
 • Laad je motivatiebrief op
 • Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op ‘Solliciteer’

De selectieprocedure bevat volgende stappen: 
Kandidaten die reeds de functie uitoefenen of in een eerdere procedure geschikt zijn bevonden voor de functie van sociaal werker in een lokaal team hoeven geen selectieprocedure te doorlopen. 
Stel je kandidaat en maak duidelijk kenbaar in je motivatiebrief of je de functie al uitoefent of je geschikt bent bevonden uit een vorige procedure en welke.  
 
Kandidaten die de functie nog niet uitoefenen of nog niet geschikt zijn bevonden uit een vorige procedure worden door de selectieverantwoordelijke en een inhoudelijk expert (iemand die de functie uitvoert) gescreend op geschiktheid voor de functie door:  

 • Schriftelijke proef 
 • Selectiegesprek met een jury, over je motivatie, ervaring, competenties en bespreking van de schriftelijke proef 

Indien er meer dan 1 (geschikte) kandidaat is zal het team een kennismakend gesprek organiseren met alle kandidaten waarbij volgende elementen aan bod kunnen komen: beschikbaarheid, werkfractie, flexibiliteit, woonplaats, specifieke zaken uit de lokale context, …. 
De gemotiveerde voorkeur van het wervende team wordt voorgelegd aan de themaverantwoordelijken, die de finale en gemotiveerde selectiebeslissing nemen, rekening houdend met het organisatieperspectief.  

Contact

Ellen Punie

Bijkomende informatie

Voor bijkomende informatie over de regio en het team kan je contact opnemen met Ellen Punie, verpleegkundige.

Locatie

Kind en Gezin Haspengouw

Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.