Relatiebeheerder team Noordrand en Voorkempen

Interne vacature
Foto
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
05/07/2020

In het kort

We zoeken voor team Noordrand en Voorkempen vervanging (met kans op een definitieve plaats) vanaf september 2020 tot eind augustus 2021. Dit is een matchingsoproep binnen Kind en Gezin.

Jobinhoud

De relatiebeheerder maakt de verbinding tussen de dienstverlening van het lokale team, de gezinnen, de werking van de door Kind en Gezin erkende, geattesteerde, vergunde en/of gesubsidieerde voorzieningen en het geïntegreerd dossierbeheer rekening houdend met het regelgevend kader. De functie geeft informatie, oriënteert, ondersteunt of bemiddelt bij een vraag/behoefte/signalen van of over een individuele voorziening (microniveau) met als doel (proactief) oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord.

 • Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de vraag/ problematiek met als doel over de nodige gegevens en inzichten te beschikken om een gepaste dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken
 • Verstrekken van informatie, formuleren van een advies, het aanreiken van of verbinden naar ondersteuningsmogelijkheden met als doel de klant een passend antwoord of voorstel te bieden op zijn/haar situatie
 • Samen met de betrokkenen het advies of de ondersteuningsmogelijkheden opvolgen of bemiddelen met als doel de vooropgezette doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren
 • Overleggen, samenwerken en contacten leggen zowel met de voorzieningen als met collega’s met als doel een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving
 • Netwerken, actief bijhouden, uitwisselen en inzetten van kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en/of input te geven aan het beleid
 • Bekendheid creëren rond de dienstverlening met als doel mogelijke klanten en/ of partners te informeren en/ of aan te trekken
 • Binnen het team de indicatoren en andere kwaliteitsparameters raadplegen en toetsen aan de norm met als doel tekortkomingen op te sporen en eventueel acties te ondernemen


 

 

Profiel

 • Je bent al reeds aan de slag als relatiebeheerder bij Opgroeien Regie. Je kent dus de werking als relatiebeheerder.
 • Je bent flexibel en spontaan, en vindt gemakkelijk je plaats in een team en bij klanten.
 • Je bent een teamspeler en vindt multidisciplinair werken vanzelfsprekend en uitdagend.

Aanbod

 • contract vanaf september 2020 tot eind augustus 2021 (met kans op een definitieve plaats)
 • we zoeken iemand die in eerste instantie beide teams kan opnemen, maar een van de beide teams is zeker ook bespreekbaar.
 • Voltijds, maar 80% of 90 zijn zeker bespreekbaar.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan reageren via de jobsite van Opgroeien Regie, ten laatste op zondag 05/07/2020

Contact

Heidi De Cock

Bijkomende informatie

HR-account

Koen Naulaerts

Bijkomende informatie

HR-Account

Kim Piessens

Bijkomende informatie

Relatiebeheerder

Locatie

Kind en Gezin lokaal team Antwerpen Noordrand

Jaak De Boeckstraat 71
2140 Borgerhout

Regiohuis lokaal team Voorkempen

Puttenhoflaan 25
2970 Schilde