Psychopedagoog lokaal team Gent-West en Meetjesland

Interne vacature
foto medewerker kind en gezin in gesprek met mama met kindje
Diploma
Master diploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Deeltijds
Solliciteren tot en met
10/03/2021

In het kort

Kind en Gezin is op zoek naar een psychopedagoog, voor lokaal team Gent-West en Meetjesland.

Het betreft een tijdelijke opdracht van mei tot eind 2021, 80% tot 100%.

Jobinhoud

Vanuit de psychopedagogische specialisatie professioneel advies, ondersteuning of begeleiding geven aan gezinnen, collega’s of partners. Door gericht gezinnen en professionals te ondersteunen in vragen, behoeften en problemen m.b.t. ouderschap, opvoedingsondersteuning en verontrusting/kindermishandeling draagt de functie bij tot betere kansen voor de kinderen. De psychopedagogische ondersteuning situeert zich op het geïntegreerd gezinstraject én op de brug tussen preventie en hulpverlening. 

Jouw taken?

 • Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de vraag/problematiek van de klant met als doel over de nodige gegevens en inzichten te beschikken om een gepaste dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken.
 • De psychopedagogische functie focust zich op specifieke psychologische en pedagogische ondersteuning van gezinnen, zowel in basisdienstverlening als op de brug tussen de preventie en de hulpverlening.
 • Vraaggericht en proactief informatie geven, adviseren en ondersteunen van collega’s met als doel het gezin, de collega of de partner specifiek op pedagogisch of psychologisch vlak te ondersteunen.
 • Registreren en analyseren van gegevens met als doel kwaliteitsvol verslag uit te brengen, optimale dienstverlening te garanderen en/of input te geven aan het beleid.
 • Bekendheid creëren rond de dienstverlening met als doel mogelijke klanten en/of partners te informeren en/of aan te trekken.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent personeelslid bij Opgroeien.
 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur psychologie of pedagogie, indien een aanverwant diploma dient de relevantie aangetoond te worden.
 • Je beschikt over een rijbewijs B, en een eigen wagen.

Je beschikt bij voorkeur over 2 tot 3 jaar relevante beroepservaring.

Aanbod

Indien je reeds ingeschaald bent in niveau A, en je bent een statutair personeelslid, of een contractueel personeelslid met een onbepaalde duur contract, dan kan je jouw statuut, graad en salaris behouden. Je neemt dan ambtshalve/ gunstverlof in jouw huidig statuut/ jouw huidige functie.

In de andere gevallen word je contractueel (tijdelijk contract) in dienst genomen voor en word je ingeschaald in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111. Je neemt dan ambtshalve/gunstverlof in jouw huidige statuut/ jouw huidige functie indien je een statutair personeelslid bent, of een contract onbepaalde duur hebt.  

Ben je een contractueel personeelslid met een tijdelijk contract, dan wordt jouw huidige, tijdelijke contract stopgezet, en werk je onder een nieuw tijdelijk contract voor de duurtijd van de nieuwe opdracht. Je wordt ingeschaald in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met bijhorende salarisschaal A111.

 

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door ten laatste op woensdag 10 maart 2021 te solliciteren:

 • Vul je persoonlijke gegevens in
 • Laad je CV op
 • Laad je motivatiebrief op
 • Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op ‘Solliciteer’

De selectieprocedure bevat volgende stappen:

 1. CV-screening, op basis van de formele toelatingsvoorwaarden 
 2. Voorselectie (bij groot aantal kandidaten), beperkt tot maximum 8 kandidaten
 3. Schriftelijke proef
 4. Selectiegesprek met een jury, over je motivatie, ervaring, competenties en schriftelijke proef
 5. Teamgesprek (optioneel)


Indien je reeds meedeed aan een vorige procedure voor psychopedagoog in een lokaal team kan je clausule niet nodeloos hertesten inroepen en zal er enkel nog een gesprek plaatsvinden rond de lokale context, inzetbaarheid, wederzijdse verwachtingen.

Contact

Elke David

Bijkomende informatie

Voor bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden kan je contact nemen met Elke David, selectieverantwoordelijke.

Locatie

Kind en Gezin lokaal team Gent West

Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge

lokaal team Meetjesland

Visstraat 12
9900 Eeklo
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.