Opgroeien zoekt jobstudenten voor team Zorgtoeslagevaluatie

Jongeman werkt aan computer met collega's
Diploma
Geen specifieke studievereisten
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
12/02/2023

In het kort

Het team Zorgtoeslagevaluatie behandelt de evaluatiedossiers voor kinderen die een aanvraag doen voor een zorgtoeslag voor een specifieke ondersteuningsbehoefte. Dit zijn kinderen met een stoornis, beperking of handicap die deze zorgtoeslag kunnen aanvragen bij hun uitbetaler Groeipakket

Concreet zoeken we studenten die voor minstens 60% inzetbaar zijn.

Jobinhoud

Als medisch ondersteuner verwerk en vul je aanvragen tot erkenning van een specifieke ondersteuningsbehoefte aan, om een zo volledig mogelijk medisch dossier te kunnen voorleggen aan de evaluerend arts.

 • Het verzamelen, aanvullen en verwerken van medische bewijsstukken met als doel te kunnen beschikken over een volledig dossier
 • Analyseren, toetsen en interpreteren van medische gegevens met als doel de aanvraag te kunnen voorleggen aan de evaluerend arts
 • Voorstel van verdere aanpak formuleren met als doel de evaluerend arts toe te laten een sterke en tijdige besluitvorming te maken rond de erkenning van de ondersteuningsbehoefte
 • Tijdig de communicatie en contacten verzorgen met als doel te zorgen voor een optimaal geïnformeerde en tevreden klant en een goed afgewerkt dossier
 • Netwerken, actief bijhouden, uitwisselen en inzetten van kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en/of input te geven aan het beleid van de organisatie.

Een meer gedetailleerde beschrijving kan je terugvinden in het functieprofiel in bijlage.

Laat je inspireren

De dag van medisch ondersteuner Lieselot Lips van team Zoë.

Profiel

 • Je hebt een academische bachelor geneeskunde, psychologie of pedagogie, start in je vierde jaar verpleegkunde, hebt 3 jaar vroedkunde gedaan, studeert een manama jeugdgezondheidszorg of een master verpleegkunde.
 • Gedurende het school- of academiejaar dat aan deze vakantietewerkstelling voorafgaat, voltijds of deeltijds secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs gevolgd hebben. Bij eventuele aanwerving moet hiervan een attest worden ingediend.
 • Beschikken over voldoende uren om  te kunnen werken tegen verminderde sociale bijdragen. Dit wil zeggen 475 uren verminderd met het aantal uren waarop je in 2023 al hebt gewerkt als student of waarvoor je al een studentencontract hebt getekend. Bij eventuele aanwerving moet hiervan een attest van de website/app ‘student@work’ worden ingediend. Om dit attest te kunnen indienen moet je beschikken over een elektronische kaartlezer of itsme. Je kan dus best 1 van beide al op voorhand aanvragen.
 • Je bent medisch geschikt voor de functie.

Vanaf 2017 is de wetgeving over studentenjobs gewijzigd. Voor meer info kan je terecht op de website van Student at work.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Aanbod

 • De jobstudenten jonger dan 21 jaar worden bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal D111 (graad: assistent), zijnde 10.655,96 euro per jaar (salarisbedrag en standplaatstoelage aan 100%) ) of 1.741,10 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage (huidige index 1,9607).
 • Jobstudenten van 21 jaar en ouder hebben recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging voor contractuele personeelsleden, zijnde 12.727,66 euro per jaar (salarisbedrag en standplaatstoelage aan 100%) of 2.079,59 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage (huidige index 1,9607).
 • Je ontvangt per gewerkte dag een maaltijdcheque van 7 €. Hiervan wordt 5,91 € door de werkgever betaald en 1,09 € door de jobstudent (door een inhouding op het nettoloon).
 • De werkgever komt voor 100% tussen in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Je hebt recht op een fietsvergoeding.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan via onderstaande link.

Je hebt vanaf het indienen van jouw kandidatuur 2 weken de tijd om volgende documenten te bezorgen:

 • Je attest Student@Work
 • Een schoolattest (op te vragen bij je huidige onderwijsinstelling)
 • Een uittreksel uit het strafregister model 2 (op te vragen bij de gemeente van jouw woonplaats)

OPGELET: Als we die documenten niet binnen de termijn van 2 weken ontvangen, vervalt jouw kandidatuur.

Contact

Sigrid Van Haver

Bijkomende informatie

Voor algemene informatie kan je terecht bij Sigrid Van Haver, HR-account.

Hilde Wolput

Bijkomende informatie

Selectieverantwoordelijke

Locatie

Kind en Gezin Brussel-Zuid

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel