Klantenbeheerders Voorzieningenbeleid

Sfeerbeeld uit een kinderopvang
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Onbepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
07/07/2022

In het kort

Ben jij op zoek naar een boeiende job waarbij persoonlijk contact, administratie en een belangrijke maatschappelijk missie elkaar ontmoeten? 

Dan ben jij de klantenbeheerder Voorzieningenbeleid die wij zoeken!

Opgroeien zoekt versterking voor gans Vlaanderen, maar in het bijzonder voor kinderopvang in de Westhoek, Antwerpen (stad) en Antwerpse Kempen. Je kan werken op je standplaats, op de vele satellietkantoren of van thuisuit.

Lijkt deze uitdaging iets voor jou? Aarzel niet en lees verder!

Jobinhoud

Je bent de proactieve beheerder van de dossiers van voorzieningen die Opgroeien erkent, vergunt, subsidieert en vergoedt. Je neemt outreachend de regie op en neemt dus zelf initiatief om contacten te leggen met jouw toegekende voorzieningen uit Vlaanderen en/of Brussel. Daarbij streef je naar eenduidige en kwalitatieve hoogstaande aanpak, in afstemming met je team voorzieningenbeleid.

Jouw klanten zijn kinderopvangvoorzieningen of voorzieningen preventieve gezinsondersteuning.

Je garandeert een aanpak die aansluit bij de lokale realiteit. Daarom zorg je voor voldoende afstemming en communicatie met het lokale team, de accounts en de inhoudelijke coördinatoren. Je werkt samen met de Vlaamse teams. Op die manier geef je voorzieningen hun plaats in de lokale brede leefomgeving van kinderen en gezinnen.

Daarnaast draag je mee bij aan een uniforme dossierbehandeling. Je stemt daarvoor actief af met je collega-klantenbeheerders en werkt mee aan het traject naar een geïntegreerd voorzieningenbeleid in Opgroeien dat kinderopvang, consultatiebureaus/artsen, preventieve gezinsondersteuning en jeugdhulp omvat.

Je werkt, met de voorzieningen en collega’s, op een krachtgerichte en oplossingsgerichte manier samen.

Jouw taken

 • Je zorgt voor een volledig, nauwkeurig en geactualiseerd elektronisch dossier van jouw klanten in de kinderopvang of preventieve gezinsondersteuning. Je verwerkt daartoe binnenkomende informatie, gaat er proactief achteraan en checkt deze op hun kwaliteit.
 • Je formuleert een gefundeerde beslissing bij het erkennen, vergunnen, subsidiëren, vergoeden en zelfs het handhaven van voorzieningen op basis van je analyse van het dossier in het licht van de geldende regels en beleidsopties. Je gebruikt daarbij harde data maar evenzeer de interpretatie van signalen.
 • Je zoekt naar optimaliseringen van een plan van aanpak van een voorziening.
 • Je werkt een voorstel van beslissing uit in een geobjectiveerd advies. Je hebt daartoe formeel en informeel overleg met rechtstreekse collega’s, andere interne en externe diensten en je klanten. Je neemt stappen opdat de uiteindelijke beslissing uitgevoerd kan worden.
 • Je volgt je klanten voortdurend op en verzorgt een tijdige informatiestroom. Dat doe je dagelijks en op belangrijke ijkmomenten. Je neemt telefonisch contact, doet beeldbellen, doet aanvullingen in het dossier, neemt schriftelijk contact of plant een plaatsbezoek. Zo zorg je voor tevreden klanten en correct opgevolgde dossiers.
 • Je neemt proactief contact om signalen te verhelderen, toelichting te geven, planningen te optimaliseren, klantenverwachtingen in kaart te brengen, … Je bespreekt en verwerkt je indrukken of bezorgdheden met de betrokkenen, je collega’s of partners.
 • Je geeft mee vorm aan het beleid van Opgroeien door je veldkennis en expertise in te zetten. Je zorgt daarom voor een geëngageerde bijdrage in interne werk- en projectgroepen, teamoverleg en leercirkels. Je houdt jezelf op de hoogte van evoluties in je werkgebied en deelt je kennis om de kwaliteit voortdurend hoog te houden.
 • Je volgt verschillende relevante termijnen op en neemt gepaste initiatieven, bij bv. het tijdspad bij een uitbreidingsronde kinderopvang of andere voorziening. Je signaleert mogelijke problemen of hinderpalen bij je klant.
 • Je participeert aan (extern) overleg of duo-gesprekken om de goede werking van jouw voorzieningen te optimaliseren. Dit kan je doen vanuit eigen initiatief of op vraag.
 • Je streeft voortdurend samen met je team mee naar een lerende en wendbare omgeving door je kennis te delen, intercollegiale feedback te geven en beschikbaar te zijn.

Een uitgebreide functiebeschrijving met generieke resultaatsgebieden, mogelijke taken, vaktechnische-en gedragscompetenties vind je in de bijlage.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je beschikt over een bachelordiploma of een diploma dat hiermee gelijkgesteld is.
 • Je hebt bij voorkeur 1 tot 3 jaar ervaring als dossier-/klantenbeheerder of met één van de werkgebieden, kinderopvang of preventieve gezinsondersteuning.
 • Je kan ons overtuigen van de nodige competenties:
  • Je neemt verantwoordelijkheid op voor je werk
  • Je reageert klantgericht
  • Je kan goed samenwerken
  • Je bent zorgvuldig – ook onder verhoogde druk
  • Je kan goed analyseren en ziet de essentie
  • Je hebt een logisch oordeelsvermogen
  • Je kan goed schriftelijk en mondeling communiceren

Aanbod

Je komt terecht in een fijn en boeiend zelforganiserend team en helpt mee de missie van Opgroeien te realiseren!

Je wordt contracteel in dienst genomen bij het agentschap Opgroeien Regie als klantenbeheerder Voorzieningenbeleid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de bijhorende salarisschaal B111.

Opgroeien is flexibel in de plaats waar je werkt. Je kan gebruik maken van de vele VAC’s (hieronder opgelijst), satellietkantoren of thuiswerk via het systeem van PTOW (Plaats- en TijdsOnafhankelijk Werken).

Via horizontale mobiliteit:

 • Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit.
 • Je moet binnen de 3 maanden na de selectiebeslissing de functie opnemen.

Naast het salaris bieden we jou:

 • Een maatschappelijk relevante en afwisselende job met veel menselijk contact en veel eigen verantwoordelijkheden.
 • Je werkt samen met 3.000 andere medewerkers bij Opgroeien, dat het recht op kansrijk Opgroeien wil realiseren voor elk kind en elke jongere in Vlaanderen en Brussel.
 • Een job waarin je zelfstandig kan werken: niet alleen bij het beheren van je agenda, maar ook inhoudelijk en bij de organisatie van je team, dat zelforganiserend werkt.
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod voor nieuwe medewerkers.
 • Een werktijdregeling van 38 uren per week (bij een voltijdse functie), zonder ploegendienst.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling met 35 vakantiedagen per jaar.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer, kilometervergoeding voor dienstreizen.
 • Een laptop.
 • Aanvullend pensioen.
 • Gratis toegang via de Belga-app tot de Vlaamse kranten en heel wat weekbladen op eigen smartphone of tablet. 

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan solliciteren t.e.m. donderdag 7 juli 2022 via de volgende stappen:

 • Klik op de knop onderaan de vacaturepagina om te solliciteren:
  • met je intern profiel: meld je eerst aan in Vlimpers en solliciteer.
  • met je extern profiel: solliciteer en geef je privémailadres op.
 • Voeg je diploma toe als bijlage
 • Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op 'Solliciteren'.

Het volledige verloop van de selectieprocedure kan je nalezen in het selectiereglement in bijlage.

Contact

Elsie Gilis

Bijkomende informatie

Voor vragen betreffende de procedure kan je terecht bij Elsie Gilis

Ilse Volders

Bijkomende informatie

Bijkomende informatie over de functie-inhoud rond kinderopvang kan je bekomen bij Ilse Volders.

Bart Coucke

Bijkomende informatie

Voor bijkomende informatie rond de functie-inhoud rond preventieve gezinsondersteuning kan je terecht bij Bart Coucke.

Locatie

Hoofdkantoor Opgroeien

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

VAC Leuven

Diestsepoort
3000 Leuven

OffiCenter Hasselt

Hendrik van Veldekesingel 150
3500 Hasselt

VAC Antwerpen

Kievitplein 20 bus 4 2018 Antwerpen
2018 Antwerpen

VAC Gent

Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent

VAC Brugge

Koning Albert 1-laan 1.2 bus 54
8200 Brugge

Plaats- en TijdsOnafhankelijk Werken

Vanuit het systeem van Plaats- en TijdsOnafhankelijk Werken kan je werken op de Vlaamse Administratieve Centra, de vele satellietkantoren van Opgroeien of van thuisuit.
1060 Brussel