Jeugdhulpregisseur Afdeling Continuïteit en Toegang Antwerpen

meisje op schommel
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
20/06/2022

In het kort

Jeugdhulp waakt over de ontplooiingskansen van jongeren in een moeilijke situatie door te zorgen voor deskundige hulpverlening. Daarbij neemt het agentschap ook verantwoordelijkheid voor de context door het helpen voorkomen van problematische leefsituaties (preventie) en door het herstellen van breuken met de context en in het maatschappelijke evenwicht (nazorg).

 

 

 

 

Jobinhoud

DE CONTEXT

Het agentschap Opgroeien is ontstaan uit de fusie van de agentschappen Jongerenwelzijn en Kind en Gezin.

Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) regelt de toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Daarnaast is het verbeteren van continuïteit in de jeugdhulp en het vermijden of herstellen van breuken in een hulpverleningstraject, een belangrijke opdracht voor de afdeling.

Er is een Afdeling Continuïteit en Toegang per regio en deze bestaat uit:

- een team indicatiestelling,

- een team jeugdhulpregie,

- een team continuïteit,

- een administratief team.

Het team indicatiestelling onderzoekt de hulpvraag en bepaalt welk type hulp het meest geschikt is. Het team jeugdhulpregie zoekt het meest passende en beschikbare hulpaanbod. Het team continuïteit informeert, organiseert cliëntoverleg, bemiddeling en netwerktafels voor jongvolwassenen. Het administratief team ondersteunt de interne werking. Elke regionale afdeling toegang en continuïteit staat onder leiding van de regiocoördinator.

DE FUNCTIE

Als jeugdhulpregisseur maak je deel uit van de toegangspoort naar de zgn. niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Concreet gaat het om ingrijpende en langdurige vormen van uithuisplaatsing of intensieve contextbegeleiding van kinderen en jongeren met een beperking en/of in een verontrustende leefsituatie. Je gaat na welk jeugdhulpaanbod in de regio voor hen meest passend is. Dat doe je, samen met je collega’s regisseurs, voor alle hulpvragen die in de regio Antwerpen toekomen.

Voor het merendeel van de aanvragen gaat die matching tussen jongere en hulpaanbod vlot, voor een belangrijke minderheid gaat het moeilijk of is de vraag dringender dan er aanbod beschikbaar is. Een deel van je werk behelst daarom het organiseren van gesprekken met hulpverleners, organisaties en verwijzers om voor deze kinderen en jongeren passende hulp opgestart te krijgen.

Je staat ook mee in voor een vlotte bereikbaarheid van het team door het opnemen van telefonische permanenties.

We zoeken een deskundige in de jeugdhulp die zich vlot kan inwerken in de opdrachten van het team jeugdhulpregie. Daarvoor is het goed dat u vertrouwd bent met de manier waarop de jeugdhulpverlening in Vlaanderen is georganiseerd en is kennis van de sociale kaart jeugdhulp van Antwerpen vanzelfsprekend een troef.

Als persoon is het van belang dat u iemand bent die geen angst heeft om vragen te stellen aan collega’s, dat u weet van doordacht aanpakken en dat u vertrouwen weet te stellen in en vertrouwen weet te geven aan het team waar u deel van uitmaakt.

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden
  Een partnernetwerk uitbouwen
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
  De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen)
 • Contactvaardig zijn
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid

 

Profiel

 1. Je hebt een professionele of academische bachelor in een menswetenschappelijke (of gelijkwaardig).
 2. Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij inschrijving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/buitenlands-diploma-of-beroepservaring. Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij inschrijving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen bij Selor.
 3. Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je voldoet aan de dienstplichtwetten.
 • Je bent medisch geschikt voor deze functie.
 • Je slaagt in de selectieprocedure.
 • Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland.

 

Aanbod

- Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur tot 31 december 2022, mogelijk verlengbaar, in de graad van deskundige. Je kan je salaris simuleren via onderstaande link.

· Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: je hebt mogelijkheid tot plaats- en tijdsonafhankelijk werken, we bieden je 35 dagen vakantie op jaarbasis en je hebt ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar.

· Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

· Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

· Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

· Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. 

· De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan solliciteren tot en met 20 juni 2022 door je CV en motivatiebrief te sturen naar act.antwerpen@opgroeien.be via onderstaande link.

In de motivatiebrief vragen we extra aandacht voor onderstaande richtvragen:

 • Wat is jouw motivatie voor de functie?
 • Welke verwachtingen heb je tav deze functie?
 • Wat trekt jou aan in de functie en de organisatie?
 • Wat zijn voor jou de minder aantrekkelijke aspecten van de job?
 • Wat zijn jouw troeven voor deze job?

Indien je in aanmerking komt voor de functie, word je uitgenodigd voor een selectiegesprek in de week van 4 juli 2022.

We kijken uit naar je kandidatuur!

Contact

Locatie

VAC Antwerpen Annex

Kievitplein 20
2018 Antwerpen