Intersectorale medewerker voor het lokale team Scheldeleie (80%)

Twee personen in overleg aan een bureau
Diploma
Master diploma
Contract
Onbepaalde duur
Type contract
Deeltijds
Solliciteren tot en met
13/02/2023

In het kort

Ben jij een geboren netwerker en heb je sterke sociale en maatschappelijke voelsprieten?
Wil je jouw verbindende talenten inzetten om samen met je collega’s van je lokale team en de partners tot een geïntegreerd en lokaal gezinsbeleid te komen in jouw regio?

We zoeken een intersectorale medewerker voor het lokale team Scheldeleie.
 

Jobinhoud

Als intersectorale medewerker geef je vorm aan de samenwerking met lokale partners die werkzaam zijn op het vlak van jeugdhulp, welzijn, gezondheid, onderwijs, cultuur,...
Je ondersteunt deze partners en de eigen organisatie om samen het geïntegreerd, lokaal gezinsbeleid uit te bouwen. Dit vormt het onmisbare uitgangspunt voor het afstemmen van de dienstverlening.
Er ontstaan onderling afspraken over samenwerking, er wordt expertise uitgewisseld en het dienstverleningsaanbod wordt afgestemd.

Jouw taken?

 • (Proactief) analyseren van de behoeften van de partners, van de eigen organisatie en de gezinnen met als doel een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden
 • Zowel op vraag als proactief de partners ondersteunen, adviseren vanuit de expertise van Kind en Gezin met als doel oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen
 • Actief uitwerken van het lokaal, geïntegreerd gezinsbeleid en afstemmen van de dienstverlening met als doel dit beleid en de dienstverlening te laten aansluiten op de noden van de gezinnen en de beleidskaders van de organisatie
 • Ontwikkelen of aanpassen van samenwerkingsakkoorden, werkmethodes, concepten in overleg met de partners met als doel de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Betrekken van relevante actoren binnen en buiten de organisatie bij de ontwikkeling van het lokaal beleid. De uitvoering en de voorstellen op regelmatige basis met hen aftoetsen met als doel de betrokkenheid en het draagvlak te vergroten
 • Netwerken, actief bijhouden, uitwisselen en inzetten van kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en/of input te geven aan het beleid
 • Binnen het team de indicatoren en andere kwaliteitsparameters raadplegen en toetsen aan de norm met als doel tekortkomingen op te sporen en eventueel acties te ondernemen.

Je kan het volledige profiel nalezen in het functieprofiel in bijlage.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je beschikt over een masterdiploma
 • Voor deelname via horizontale mobiliteit: Je werkt als contractueel personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met de rang A1 of een hogere rang dan A1
 • Je beschikt bij voorkeur over 2 tot 3 jaar relevante beroepservaring Je dient de relevantie van de beroepservaring voor deze betrekking aan te tonen in je sollicitatie. Voor de berekening van de relevante beroepservaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd.

Aanbod

We bieden je een boeiende functie aan binnen het lokaal team van Scheldeleie. Je krijgt een contract van onbepaalde duur (80%) als intersectorale medewerker met de bijhorende salarisschaal A111.

Via horizontale mobiliteit:

 • Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit.
 • Je moet binnen de 3 maanden na de selectiebeslissing de functie opnemen.

Naast het salaris bieden we jou:

 • Een maatschappelijk relevante en afwisselende job met veel menselijk contact en veel eigen verantwoordelijkheden.
 • Je werkt samen met 3.000 andere medewerkers bij het Opgroeien, dat het recht op kansrijk Opgroeien wil realiseren voor elk kind en elke jongere in Vlaanderen en Brussel.
 • Een job waarin je zelfstandig kan werken: niet alleen bij het beheren van je agenda, maar ook inhoudelijk en bij de organisatie van je team, dat zelforganiserend werkt.
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod voor nieuwe medewerkers.
 • Een werktijdregeling van 38 uren per week (bij een voltijdse functie), zonder ploegendienst.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling met 35 vakantiedagen per jaar.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer, kilometervergoeding voor dienstreizen.
 • Een smartphone en laptop.
 • Aanvullend pensioen.
 • Gratis toegang via de Belga-app tot de Vlaamse kranten en heel wat weekbladen op eigen smartphone of tablet.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door ten laatste op maandag 13 februari 2023 te solliciteren:

 • Klik op de knop onderaan de vacaturepagina om te solliciteren
 • Vul je gegevens in of meld je aan en actualiseer je gegevens
 • Voeg je diploma toe als bijlage
 • Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op ‘Solliciteren’.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 • CV-screening: nagaan of de kandidaturen voldoen aan de formele vereisten
 • maximaal 8 kandidaten worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure
 • een schriftelijk proef en een selectiegesprek t.a.v. een jury

Het volledige verloop van de selectieprocedure kan je nalezen in het selectiereglement in bijlage.

Contact

Elke David

Bijkomende informatie

Selectieverantwoordelijke

Valerie D'Hondt

Bijkomende informatie

HR-Account

Locatie

lokaal team Scheldeleie

Ghesquièrestraat 15
9800 Deinze