Herstelgerichte expert voor gemeenschapsinstelling De Kempen

2 vrouwen praten samen aan tafel met beker koffie
Diploma
Master diploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
11/12/2022

In het kort

Als expert draag je bij tot een herstelgericht aanbod. De keuze binnen het jeugddelinquentiedecreet voor het delictgericht werken en een herstelgerichte afhandeling vraagt een brede kijk op de mogelijkheden hiervan in een gemeenschapsinstelling. In de module begeleiding geef je dit vorm in leergroepen en  individuele activiteiten. Je draagt bij tot een herstelgericht klimaat binnen de verschillende Multidisciplinaire Teams.

 

Jobinhoud

- Je vertaalt de forensische opdracht van de gemeenschapsinstelling in een intern en extern aanbod, zodat een passend antwoord wordt gegeven op de noden van de jongere en zijn context.

- Je staat mee in voor de kwaliteitsborging van de gebruikte leerprogramma’s en methodieken door de noodzakelijke inhoudelijke input daarvoor aan te leveren en dit in afstemming tussen de gemeenschapsinstellingen, het lokaal management, de kwaliteitscoördinator en de academische wereld.

- In samenwerking met de kwaliteitscoördinator/ VTO-verantwoordelijke ontwikkel je het vormingsaanbod inzake herstelgericht methodisch werken en volg je de uitrol hiervan mee op.

- Je staat mee in voor de vorming van leergroepbegeleiders en de multidisciplinaire teams.

Profiel

Je hebt een master in de pedagogie, psychologie of criminologie.

Aanbod

Je krijgt een contract van bepaalde duur voor de duur van een jaar, verlenging en/of omzetting naar een contract van onbepaalde duur is mogelijk.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Dien je kandidatuur in via onderstaande knop door je CV en motivatiebrief op te laden tegen ten laatste zondag 11 december.

Locatie

Gemeenschapsinstelling De Kempen

Molderdijk 2, 2400 Mol
2400 Mol