Gezinsondersteuner lokale teams Vlaams-Brabant en Dender, Rivierenland en Waasland (werfreserve)

2 vrouwen in gesprek
Diploma
Geen specifieke studievereisten
Contract
Werfreserve
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
09/11/2020

In het kort

Kind en Gezin legt een contractuele wervingsreserve aan voor de functie van gezinsondersteuner voor lokale teams: in Vlaams-Brabant en lokale teams Dender, Rivierenland, Noord-Oost Waasland en Zuid-West Waasland.

Op de bijgevoegde kaart in bijlage kan je bekijken wat deze teams geografisch inhouden.

 

Jobinhoud

Als gezinsondersteuner zal je vanuit je eigen levenservaring verbindend werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen en andere dienstverleners binnen het ontwikkelde beleidskader van de preventieve gezinsondersteuning. Zo willen wij kinderen in deze gezinnen zoveel mogelijk kansen geven en ouders ondersteunen bij de realisatie van hun gezinsproject.

Om dat te bereiken zijn we op zoek naar een gezinsondersteuner die aandacht heeft voor diversiteit en maatwerk. Samen met de verpleegkundige en met het gezin loop je een traject met als doel het gezin sterker te maken, zodat de kinderen betere kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Dit betekent: 

 • dat je op weg gaat met gezinnen die leven in kansarmoede en / of sociale uitsluiting
 • dat je kan luisteren wat het gezin te vertellen heeft
 • dat je samen met het gezin op zoek gaat naar versterkende factoren binnen hun eigen netwerk en / of binnen het hulpverleningslandschap
 • dat je kennis hebt van de sociale kaart
 • dat je methodieken en instrumenten hebt om met een gezin in gesprek te gaan
 • dat je open staat voor de diversiteit van gezinnen met jonge kinderen
 • dat je het perspectief van deze gezinnen mee vertaalt binnen je team en naar externen toe

De gezinsondersteuner die we zoeken heeft zelf sociale uitsluiting gekend en ervaren omwille van een eigen armoedeverhaal en / of een migratieverhaal. 

Meer info in functieprofiel als bijlage.

Profiel

Je kunt aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting: Ervaringsdeskundige in de kansarmoede en sociale uitsluiting, intercultureel bemiddelaar of jeugd- en gehandicaptenzorg (niveau middelbaar onderwijs volbracht).
 • De gezinsondersteuner heeft zelf sociale uitsluiting gekend. De sociale uitsluiting moet in de sollicitatie worden aangetoond worden op basis van eigen armoedeverhaal van migratie.
 • Voor deelname via horizontale mobiliteit: Je werkt als contractueel personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid in betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die betreft met de rang C1 of een hogere rang dan C1. Ook wie solliciteert via horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vereiste diploma en vereiste sociale uitsluiting.
 • Beschikken over een rijbewijs B en een eigen wagen kan een pluspunt zijn.

Aanbod

Kandidaten die geschikt zijn voor de functie van gezinsondersteuner worden opgenomen in de wervingsreserve voor lokale teams van Vlaams Brabant en lokale teams Dender, Rivierenland, Noord-Oost Waasland en Zuid-West Waasland.
Deze wervingsreserve is zonder rangschikking en heeft geen einddatum. 

Je wordt contractueel aangeworven als gezinsondersteuner in de graad van medewerker met de bijhorende salarisschaal C111, met een algemenes /ijds deelt arbeidsregime overeenkomstig de vacante betrekking van zodra zich concrete noden verschijnen.
Via horizontale mobiliteit: 

 • de kandidaat bevindt zich in de administratieve toestand van dienstactiviteit.
 • de kandidaat moet binnen de 3 maanden na de selectiebeslissing de functie opnemen.

 

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan de selectieprocedure door ten laatste op maandag 9 november 2020 te solliciteren. De selectiegesprekken zullen doorgaan vanaf 16 november 2020.

Contact

Hilde Wolput

Bijkomende informatie

Selectieverantwoordelijke

Petra Coremans

Bijkomende informatie

Sociaal werker

Locatie

Hoofdkantoor Opgroeien

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel