Dossierbeheerder zorgtoeslagevaluatie

Interne vacature
Vrouw aan computer met headset
Diploma
Secundair onderwijs
Contract
Onbepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
23/05/2022

In het kort

Opgroeien zoekt op korte termijn een dossierbeheerder om team Zorgtoeslagevaluatie te versterken.

Jobinhoud

Kinderen met een extra zorgnood kunnen een zorgtoeslag aanvragen bij hun uitbetaler Groeipakket. Team Zorgtoeslagevaluatie behandelt de evaluatiedossiers voor deze kinderen die een aanvraag doen voor een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Als dossierbeheerder ondersteun je het interne proces om de zorgtoeslag te kunnen toekennen. Hiertoe verwerk je de gegevens van de externe klant. Je beheert en behandelt dossiers en gegevens voor het aanvragen van een zorgtoeslag op een correcte en klantvriendelijke manier, waarbij je de procedures, wet -en regelgeving respecteert.

Jouw taken?

• Verzamelen, vervolledigen en administratief verwerken van gegevens met als doel dossiers en bestanden met volledige en correcte informatie beschikbaar te hebben

• Uitvoeren van de voorziene stappen binnen het dossier en bewerken van gegevens om via een tijdige en correcte behandeling een goede dienstverlening te verzekeren

• Informatie uitwisselen en diverse vragen beantwoorden om zodoende klanten en andere betrokkenen correct te informeren

• Werkrelaties onderhouden met betrekking tot dossiers en gegevens om zo een goede samenwerking en een efficiënt verloop van het proces te garanderen

• Binnen het team de kwaliteitsparameters raadplegen en toetsen aan de norm met als doel de tekortkomingen op te sporen en eventueel bij te sturen

Een uitgebreide functiebeschrijving met generieke resultaatsgebieden en mogelijke taken vind je in bijlage.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent personeelslid bij Opgroeien
  • Je beschikt over een diploma secundair
  • Je beschikt bij voorkeur over een aantal jaren relevante beroepservaring. Je dient de relevantie van de beroepservaring en je interesse voor deze betrekking aan te tonen in je sollicitatie

Aanbod

De meest geschikte kandidaat komt zo vlug mogelijk in dienst, uiterlijk 3 maanden na de kennisgeving. 

Je behoudt je statuut, graad en salaris indien je reeds ingeschaald bent in niveau C. 

In de andere gevallen word je contractueel in dienst genomen en word je ingeschaald in de graad van medewerker (rang C1) met de bijhorende salarisschaal C111. 

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

De uiterste sollicitatiedatum is maandag 23 mei 2022.

  • Klik op de knop 'Solliciteren voor deze functie'
  • Vul grondig de vragenlijst in zodat we een volledig overzicht hebben van je opleiding, ervaring en motivatie 
  • Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op 'Indienen'

Contact

Elke David

Bijkomende informatie

Voor alle informatie rond de selectieprocedure of inhoudelijke vragen. 

Sylvia Walravens

Bijkomende informatie

Teamcoördinator Zorgtoeslagevaluatie

Locatie

Hoofdkantoor Opgroeien

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.