Directeur ondersteunende diensten voor gemeenschapsinstelling De Grubbe

Interne vacature
vrouw buigt zich over bouwplannen
Diploma
Geen specifieke studievereisten
Contract
Statutair
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
28/01/2022

In het kort

Als directeur ondersteunende diensten sta je in voor het plannen, organiseren, coördineren van administratieve, logistieke en technische activiteiten en medewerkers om op die manier op elk moment goede, comfortabele en veilige diensten en materialen te kunnen garanderen. 

 

 

Jobinhoud

De directeur ondersteunende diensten is verantwoordelijk voor de aansturing, evaluatie, bijsturing en effectmeting van de verschillende ondersteunende processen van de instelling. Deze ondersteunende processen faciliteren de kernprocessen (pedagogische, onderwijs- en therapeutische activiteiten) van de instelling en bevat de verblijfsfunctie, beveiliging, het gebouwenbeheer en onderhoud van de technische installaties, de administratieve processen, de logistieke processen, de financiële processen en het personeelsbeheer. De directeur ondersteunende diensten werkt nauw samen met de campusdirecteurs zodat de verschillende processen in de instelling op elkaar afgestemd zijn. 

Daarnaast is hij/zij tevens lid van het managementteam van de instelling. Hier levert hij/zij een bijdrage voor de strategische planning, de onderlinge afstemming van de ondersteunende processen en de afstemming van de ondersteunende processen met de kernprocessen van de instelling. De directeur ondersteunende processen rapporteert aan de algemeen directeur. 

 

Profiel

 • Je bent medewerker van Opgroeien 

 • Je hebt minimaal 2 jaar beroepservaring in leidinggeven, het coördineren van logistieke en financiële processen en het opvolgen van werken.

 • Je hebt kennis van de overheidsopdrachtenregelementering. 

 • Je hebt affiniteit met het domein van de facilitaire processen en gebouwenbeheer. 

 • Je hebt inzicht m.b.t. de specifieke eisen inzake safety en security binnen gesloten instellingen. 

 • Je hebt voeling met de doelgroep en opdracht van het agentschap Opgroeien en de afdeling Gemeenschapsinstellingen in het bijzonder.   

 • Je hebt kennis van de Vlaamse overheid en de gemeenschapsinstellingen.  

 • Je kan de MS-Office pakketten gebruiken voor dagelijkse toepassingen. 

 

Aanbod

 • Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).  

Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.  Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten.  Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.  Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit. 

 • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.  

 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. 

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan solliciteren tot en met 28/01/2022 door je CV en motivatiebrief te sturen via onderstaande link.

Indien je in aanmerking komt voor de functie, word je uitgenodigd voor een jurygesprek begin februari.

 

We kijken uit naar je kandidatuur!

Contact

Elsie Gilis

Bijkomende informatie

Voor vragen betreffende de procedure kan je terecht bij Elsie Gilis

Locatie

Gemeenschapsinstelling De Grubbe

Hollestraat 78
3078 Everberg