Consulenten Hulpverlening OCJ/SDJ regio Antwerpen

meisje op schommel
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Permanente vacature
 

In het kort

Jeugdhulp - afdeling Ondersteuningscentra en Sociale diensten Jeugdrechtbank (OSD) is op zoek naar consulenten in Antwerpen, ten einde de teams van de ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en de sociale diensten bij de jeugdrechtbank (SDJ) te versterken. Het betreft steeds tijdelijke contracten.

Er is momenteel een vacature met standplaats Mechelen

Jobinhoud

Het OCJ is actief binnen de onderhandelende hulpverlening. Het onderzoekt in welke mate tussenkomst vanuit de overheid noodzakelijk is ten einde de veiligheid/welzijn van de minderjarige binnen een Verontrustende Opvoedingssituatie te waarborgen. In dit geval spreekt men van maatschappelijke noodzaak en volgt het OCJ het dossier verder op. Indien er met de cliënt geen akkoord wordt verkregen rond de maatschappelijk noodzakelijk geachte hulpverlening, heeft het OCJ het mandaat om het dossier door te sturen naar het parket.

Het SDJ is actief binnen het kader van de gerechtelijke hulpverlening . Zij staan in voor het onderzoek, het organiseren en het uitvoeren van de hulpverlening bij Verontrustende Opvoedingssituaties en Misdrijf Omschreven Feiten (MOF) aangemeld door de jeugdrechtbank

Als consulent bestaat je takenpakket voornamelijk uit:

 • Je bevraagt de actuele leefsituatie en de reden van verontrusting, ten einde een duidelijk zicht te krijgen op de veiligheid. Je werkt hiervoor nauw samen met de minderjarige, het gezin en de ruime context. Je gaat uit van hun krachten, hun zorgen en hun oplossingen. Je brengt hierbij het perspectief van jouw dienst in en formuleert deze verwachtingen helder en transparant naar de minderjarige en diens gezin.
 • Je organiseert de hulpverlening en volgt de uitvoering ervan op in overleg met alle betrokkenen
 • Je staat in voor de opvolging van de crisissituaties
 • Dit alles doe je in nauw overleg met team, teamverantwoordelijke en regionale staf

 

Profiel

 • Vereiste studies in een menswetenschappelijke richting:
  • Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type)
  • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
  • Master (MA)
  • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
 • Ervaring in de hulpverlening op casusniveau is gezien de complexiteit van de job een belangrijk pluspunt
 • Ruime blik op de jeugdhulpverlening en kennis van de organisatie
 • Kennis en kunde betreffende het oplossingsgericht en krachtgericht werken en Signs of Safety is een troef.
 • Basiskennis ICT
 • Een wagen is niet noodzakelijk maar kan wel nuttig zijn bij uitvoering van de opdrachten
 • Rijbewijs B

 

Aanbod

 • Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur in de graad van deskundige. Je kan je salaris simuleren via onderstaande link.
 • Maximaal 20 jaar anciënniteit in de hulp- en dienstverlening van de sectoren van integrale jeugdhulp kan door de lijnmanager worden erkend. Prestaties in onderwijs en overheidssector worden steeds meegenomen.
 • Je krijgt een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je hebt een gratis hospitalisatieverzekering en een volledige vergoeding woon-werkverkeer indien je het openbaar vervoer gebruikt.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk en je privésituatie zo goed mogelijk te combineren. Zo heb je 35 jaarlijkse vakantiedagen (indien je voltijds werkt).
 • Je krijgt onkostenvergoeding voor de verplaatsingen in dienstopdracht.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden inzake vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan solliciteren tot en met 30/6/2020 door je CV en motivatiebrief te sturen naar regiobjb.antwerpen@opgroeien.be via onderstaande link.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van de schriftelijke (elektronische) sollicitaties.

De geselecteerden zullen een elektronische of telefonische uitnodiging ontvangen voor een sollicitatiegesprek.

Het sollicitatiegesprek bestaat uit twee delen: een schriftelijke voorbereiding van 2 cases, gevolgd door een mondelinge toelichting van CV, motivatiebrief en de voorbereide cases.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

We kijken uit naar je kandidatuur!

Contact

Ingrid Van Eetvelt

Locatie

OCJ en SDJ Antwerpen

Kievitplein 20 B3
2018 Antwerpen

OCJ en SDJ Mechelen

Zwartzustersvest 24
2800 Mechelen

OCJ en SDJ Turnhout

Graatakker 189
2300 Turnhout
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.