Consulent hulpverlening SDJ Dendermonde 100%

Jonge vrouwen in gesprek op zetel
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
05/02/2023

In het kort

De afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank (OSD) is op zoek naar consulenten en organiseert selecties voor een voltijds contract bij SDJ Dendermonde. Periode: 1/3/2023 tot 31/8/2023 aan 100%.

Jobinhoud

Het Ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) is actief binnen de onderhandelde hulpverlening. Het onderzoekt of de tussenkomst vanuit de overheid noodzakelijk is om de veiligheid en de integriteit van de minderjarige te waarborgen. Als dat het geval is spreekt men van maatschappelijke noodzaak en volgt het OCJ het dossier verder op. Indien er van de cliënt geen akkoord wordt verkregen voor noodzakelijk geachte hulp kan het OCJ het dossier doorsturen naar het parket

De Sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) is actief binnen het kader van de gedwongen hulpverlening en het jeugddelinquentierecht. Hij staat in voor advies aan de jeugdrechter en voor het organiseren en opvolgen van de hulp en de maatregelen en sancties.

Takenpakket

  • Je bevraagt de actuele leefsituatie en de reden van verontrusting, ten einde een duidelijk zicht te krijgen op de veiligheid. Je werkt hiervoor nauw samen met de minderjarige, het gezin en de ruime context. Je gaat uit van hun krachten, hun zorgen en hun oplossingen. Je brengt hierbij het perspectief van jouw dienst in en formuleert deze verwachtingen helder en transparant naar de minderjarige en diens gezin
  • Je organiseert de hulpverlening en volgt de uitvoering ervan op in overleg met alle betrokkenen
  • Je staat in voor de opvolging van de crisissituaties
  • Dit alles doe je in nauw overleg met je team, teamverantwoordelijke en regionale staf

Profiel

  • Vereiste studies in een menswetenschappelijke richting
  • Ruime blik op de jeugdhulpverlening en kennis van de organisatie
  • Kennis en kunde betreffende het oplossingsgericht en krachtgericht werken
  • Signs of Safety is een troef

Aanbod

Je functie wordt ingeschaald op bachelor niveau (loonschaal B111). 

Je krijgt een onkostenvergoeding voor de verplaatsingen in dienstopdracht en je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

De sollicitatieproeven gaan door op 15 februari 2023.

Contact

Locatie

Sociale dienst jeugdrechtbank Dendermonde

Franz Courtensstraat 22/2
9200 Dendermonde