Consulent-hulpverlener Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank regio Antwerpen

meisje op schommel
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
30/01/2023

In het kort

Jeugdhulp zorgt met deskundige hulpverlening voor ontplooiingskansen van jongeren in een moeilijke situatie. Opgroeien neemt ook verantwoordelijkheid voor de context en helpt problematische leefsituaties te voorkomen (preventie) en herstelt breuken met de context en in het maatschappelijke evenwicht (nazorg).

Heb jij een hart voor je medemens en wil je bijdragen aan het welzijn van jongeren in Vlaanderen en Brussel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jobinhoud

Jeugdhulp - afdeling Ondersteuningscentra en Sociale diensten Jeugdrechtbank (OSD) is op zoek naar consulenten in regio Antwerpen, ten einde de teams van de ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en de sociale diensten bij de jeugdrechtbank (SDJ) te versterken. Het betreft steeds tijdelijke contracten.

Er zijn momenteel verschillende vacatures in de regio.

Het OCJ is actief binnen de onderhandelende hulpverlening. Het onderzoekt in welke mate tussenkomst vanuit de overheid noodzakelijk is ten einde de veiligheid/welzijn van de minderjarige binnen een Verontrustende Opvoedingssituatie te waarborgen. In dit geval spreekt men van maatschappelijke noodzaak en volgt het OCJ het dossier verder op. Indien er met de cliënt geen akkoord wordt verkregen rond de maatschappelijk noodzakelijk geachte hulpverlening, heeft het OCJ het mandaat om het dossier door te sturen naar het parket.

Het SDJ is actief binnen het kader van de gerechtelijke hulpverlening . Zij staan in voor het onderzoek, het organiseren en het uitvoeren van de hulpverlening bij Verontrustende Opvoedingssituaties en Misdrijf Omschreven Feiten (MOF) aangemeld door de jeugdrechtbank.

Takenpakket

 • Je bevraagt de actuele leefsituatie en de reden van verontrusting, ten einde een duidelijk zicht te krijgen op de veiligheid. Je werkt hiervoor nauw samen met de minderjarige, het gezin en de ruime context. Je gaat uit van hun krachten, hun zorgen en hun oplossingen. Je brengt hierbij het perspectief van jouw dienst in en formuleert deze verwachtingen helder en transparant naar de minderjarige en diens gezin.
 • Je organiseert de hulpverlening en volgt de uitvoering ervan op in overleg met alle betrokkenen.
 • Je staat in voor de opvolging van de crisissituaties.
 • Dit alles doe je in nauw overleg met team, teamverantwoordelijke en regionale staf.

 

Profiel

 • Vereiste studies in een menswetenschappelijke richting:
  • Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type)
  • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
  • Master (MA)
  • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
 • Ervaring in de hulpverlening op casusniveau is gezien de complexiteit van de job een belangrijk pluspunt.
 • Ruime blik op de jeugdhulpverlening en kennis van de organisatie.
 • Kennis en kunde betreffende het oplossingsgericht en krachtgericht werken en Signs of Safety is een troef.
 • Basiskennis ICT.
 • Een wagen is niet noodzakelijk maar kan wel nuttig zijn bij uitvoering van de opdrachten.
 • Rijbewijs B.

Aanbod

 • Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur in de graad van deskundige (B111). Je kan je salaris simuleren via onderstaande link.
 • Je krijgt een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je hebt een gratis hospitalisatieverzekering en een volledige vergoeding woon-werkverkeer indien je het openbaar vervoer gebruikt.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk en je privésituatie zo goed mogelijk te combineren. Zo heb je 35 jaarlijkse vakantiedagen (indien je voltijds werkt) en een systeem van glijdende werktijden.
 • Maximaal 20 jaar anciënniteit in de hulp- en dienstverlening van de sectoren van integrale jeugdhulp kan door de lijnmanager worden erkend. Prestaties in onderwijs en overheidssector worden steeds meegenomen.
 • Je krijgt onkostenvergoeding voor de verplaatsingen in dienstopdracht.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden inzake vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT.
 • Je krijgt via de Belga-app gratis toegang tot de Vlaamse kranten en heel wat weekbladen op eigen smartphone of tablet.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van de schriftelijke (elektronische) sollicitaties.

De geselecteerden zullen een elektronische of telefonische uitnodiging ontvangen voor een sollicitatiegesprek.

Het sollicitatiegesprek bestaat uit twee delen: een schriftelijke voorbereiding van 2 cases, gevolgd door een mondelinge toelichting van CV, motivatiebrief en de voorbereide cases.

Je kan solliciteren zolang de vacature online staat.

Contact

Locatie

OSD Antwerpen

Kievitplein 20
2018 Antwerpen