Campusdirecteur gemeenschapsinstelling De Kempen, campus De Markt

Interne vacature
man en vrouw werkend op laptop aan bureau
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
29/01/2023

In het kort

Voor gemeenschapsinstelling De Kempen, campus De Markt is Opgroeien op zoek naar een campusdirecteur voor de duur van 1 jaar.

 

Jobinhoud

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing, evaluatie, bijsturing en effectmeting van het pedagogisch en onderwijsproces, in je campus. Je werkt mee aan de operationele actieplanning van de instelling en bent verantwoordelijk voor het behalen van de specifieke doelstellingen voor de eigen processen. Daarnaast ben je lid van het managementteam van de instelling. Hier lever je een inhoudelijke bijdrage voor de strategische planning en de onderlinge afstemming van de verschillende processen over verschillende campussen van de instelling heen. Je werkt op afdelingsniveau samen met de andere campusdirecteurs van alle instellingen om zo te komen tot een gemeenschappelijk beleid en staat ook in nauw contact met relevante externe partners. Je rapporteert in eerste instantie aan de algemeen directeur van de instelling.

Profiel

Je kan deelnemen als je

  • Binnen Opgroeien werkt als statutair of met een contract van onbepaalde duur
  • Ervaring hebt in pedagogisch, forensisch en/of therapeutisch werken
  • Inzicht hebt in leer-, opvoedings- en criminogene processen
  • Kennis hebt van de hulpverlenings- en onderwijsstructuren of bereidheid die snel te verwerven
  • Kennis hebt van de organisaties in het hulpverlenings- en onderwijswerkveld of bereidheid die snel te verwerven
  • Voeling hebt met de doelgroep, eventueel ervaring met jongeren met leermoeilijkheden, ernstige gedragsproblemen of delinquent gedrag

Aanbod

We bieden jou een contract van een jaar om te kijken of de functie echt iets voor jou is. Is dat zo? Dan kan de fucntie omgezet worden naar een onbepaalde duur.

Indien jij gekozen wordt, wordt je voor deze functie vergoed op het niveau van adjunct van de directeur (A1), met behoud van je statuut (contractueel of statutair)

 

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Heb je interesse?

 

Stuur dan jouw motivatie en CV naar elsie.gilis@opgroeien.be en dit uiterlijk 29/01/2023.

Kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de week van 6 februari 2023 (datum onder voorbehoud)

 

Locatie

Gemeenschapsinstelling De Kempen

Molderdijk 2, 2400 Mol
2400 Mol
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.