Begeleider voor de gemeenschapsinstellingen | Opgroeien

vier jonge mensen lachend naast elkaar
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Onbepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
09/09/2022

In het kort

Als jij op zoek bent naar een job waarin je voelbaar een verschil kan maken dan is deze job van begeleider een kans die je niet mag laten liggen. Je organiseert de dagelijkse werking in een leefgroep voor jongeren en zorgt er zo voor dat zij maximale integratiekansen krijgen. Je krijgt de verantwoordelijkheid om problemen te herkennen en te behandelen. Dit doe je op basis van pedagogische en forensische modellen die je indien nodig ook helpt bijsturen.

Jobinhoud

De job past bij jou als je graag samenwerkt, want je begeleidt de groep samen met jouw collega begeleider en overlegt intensief met verschillende andere collega’s die elk hun expertise hebben (vb. onderwijs). Je werkt in een voor- of namiddagdienst en ongeveer 2 weekends per maand.

Geen dag zal hetzelfde zijn. Iets voor jou?

Je kan solliciteren als je één van onderstaande bachelordiploma’s hebt gehaald of binnenkort haalt:

 • Orthopedagogie
 • Maatschappelijk werk
 • Toegepaste psychologie
 • Criminologie
 • Sociale readaptatie- of gezinswetenschappen
 • Sociaal werk

Heb je geen bachelordiploma, maar ben je ervan overtuigd dat je door jouw ervaring in aanmerking komt voor de vacature? Waag dan zeker je kans, want deze vacature staat open als een EVC-procedure, wat dus wilt zeggen dat je je ervaring kan laten erkennen als compensatie van een bachelordiploma

Wij leggen een wervingsreserve aan voor de duur van 2 jaar, verlengbaar met 2 jaar. Dit betekent dat je opgenomen staat op een lijst en wij jou in de toekomst contacteren als er een job is in één van onze jongereninstellingen. Deze wervingsreserve zal gebruikt worden voor begeleiders in zowel De Kempen (Mol), De Zande (Ruiselede, Beernem, Wingene) als De Grubbe (Kortenberg).

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

 • Je hebt minstens een bachelordiploma orthopedagogie, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, criminologie, sociale readaptatie- of gezinswetenschappen; sociaal werk

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert in een van bovenstaande opleidingen. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen 'artikel 7' bij Selor (www.selor.be).

OF

 1. Je hebt een geldig toegangsbewijs voor de functie van begeleider uitgereikt door de VDAB of je behaalt het uiterlijk tegen je jurygesprek.

Ook als je niet voldoet aan bovenstaande diplomavereiste, kan je toegelaten worden tot de selectieprocedure. Je maakt hiervoor een standaardportfolio op waarin de kerncompetenties voor de functie zijn opgenomen. Je dient je relevante kennis, vaardigheden en attitudes voor de functie hierin op te lijsten en te staven met alle mogelijke relevante bewijsstukken[1]. De beoordeling van het portfolio voor deze vacature gebeurt op basis van volgende competenties:

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Klantgerichtheid
 • Inleving
   

Voldoe je niet aan de diplomavereiste, dan vraag je het standaardportfolio op via mail naar toegangsbewijs@group.vdab.be en vul je deze grondig in. Je stuurt jouw ingevulde portfolio samen met de nodige bijlagen, voor de opgegeven deadline door naar toegangsbewijs@group.vdab.be
 

Enkel als je een toegangsbewijs behaalt, uitgereikt door de VDAB, kan je toegang krijgen toegang tot de selectieprocedure

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Tiffani Jeurissen, tiffani.jeurrissen@vlaanderen.be, 0476 60 92 63).

[1] Onder bewijsstukken worden zowel leer- en ervaringsbewijzen begrepen, als bewijsmateriaal van werkgevers en materiaal dat de kandidaat zelf bij elkaar brengt (bijvoorbeeld een attest uit vrijetijdsactiviteiten, aanbevelingsbrief, een werkstuk, bewijs aan de hand van een audio- of videofragment, …). Een buitenlands diploma zonder (niveau)gelijkwaardigheidsverklaring kan bijvoorbeeld ook als bewijsstuk dienen.

Aanbod

 • We putten uit de werfreserve voor contracten van zowel bepaalde als onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.  
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111 bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je ontvangt een jeugdzorgtoelage van 877 euro per jaar, alsook een ploegenpremie en vergoeding voor avond- en weekendwerk
 • Je eerste zes maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale mobiliteit.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigden van Opgroeien en een selectieverantwoordelijke de kandidaten.

Als kandidaat wordt je uitgenodigd op een van de volgende momenten, naargelang je voorkeurplaats van tewerkstelling.

 • Kandidaten voor de gemeenschapsinstelling De Zande (campussen Beernem, Ruiselede en Wingene):
  • Maandag 3 oktober 2022 en dinsdag 4 oktober 2022
 • Kandidaten voor de gemeenschapsinstelling De Kempen (campussen De Hutten en De Markt):
  • Maandag 10 oktober 2022 en dinsdag 11 oktober 2022
 • Kandidaten voor de gemeenschapsinstelling De Grubbe (campus Everberg)
  • Woensdag 19 oktober 2022 en donderdag 20 oktober 2022

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geslaagd of ‘niet geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie.

Wie slaagt, wordt opgenomen in de wervingsreserve.

Contact

Locatie

Gemeenschapsinstelling De Grubbe

Hollestraat 78
3078 Everberg (Kortenberg)

Gemeenschapsinstelling De Zande Wingene

Sint-Pietersveldstraat 3
8750 Wingene

Gemeenschapsinstelling De Zande Ruiselede

Bruggesteenweg 130
8755 Ruiselede

Gemeenschapsinstelling De Zande Beernem

Sint-Andreaslaan 5
8730 Beernem

Gemeenschapsinstelling De Kempen

Molderdijk 2, 2400 Mol
2400 Mol