Administratief medewerker lokaal team Gent en Meetjesland

Interne vacature
vrouw aan het werk achter computer
Diploma
Secundair onderwijs
Contract
Onbepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
20/04/2020

In het kort

Kind en Gezin lokaal team Gent Zuid, Gent West, Gent Noord - Oost en Meetjesland wil op korte termijn meerdere betrekkingen van administratief medewerker invullen met een selectieprocedure horizontale mobiliteit beperkt tot de personeelsleden van Kind en Gezin.

Jobinhoud

Verlenen van administratief ondersteunende diensten aan de lokale teams Gent en of Meetjesland, met als doel bij te dragen tot een vlotte, efficiënte werking van deze lokale teams.

De volledige functiebeschrijving kan je nalezen in het functieprofiel in bijlage.

Profiel

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent personeelslid van Kind en Gezin;
  • Je bent ingeschaald in niveau C
    OF
    Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot niveau C (secundair onderwijs)

Aanbod

Indiensttreding is voorzien voor oktober/november 2020.

Je behoudt je statuut, graad en salaris indien je reeds ingeschaald bent in niveau C.

In de andere gevallen word je contractueel in dienst genomen en word je ingeschaald in de graad van medewerker (rang C1) met de bijhorende salarisschaal C111.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse Overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door ten laatste op maandag 20 april 2020 te solliciteren via de jobsite van Opgroeien. Je gaat op de website van Opgroeien naar de rubriek ‘Werken voor Opgroeien’ en klikt op de selectieprocedure van je keuze.

  • Klik op de knop onderaan de vacaturepagina om te solliciteren
  • Vul je gegevens in of meld je aan en actualiseer je gegevens
  • Voeg een kopie van je diploma toe indien je niet reeds ingeschaald bent in niveau C
  • Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op ‘Solliciteren’.

De selectieprocedure bevat een schriftelijke proef en een selectiegesprek. Dit zal doorgaan op 02/06/2020.

Het volledige selectiereglement kan je nalezen in bijlage.

Contact

Elke David

Bijkomende informatie

Voor bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden kan je contact nemen met Elke David, selectieverantwoordelijke.

Locatie

Kind en Gezin lokaal team Gent

Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge