• Boekhouder (32/40, onbepaalde duur)

  Solliciteren tot en met 30/12/2022

  Boekhouder (32/40, onbepaalde duur)

 • Stafmedewerker zorg

  Solliciteren tot en met 30/01/2023

  Even iets over ons:

  Bouw je graag mee aan een nieuwe start voor gezinnen waar het thuis niet altijd even goed loopt? 

  Ben je positief en integer ingesteld, en werk je graag samen? 

  Geloof je ook in een hulpverlening die de krachten van elk gezinslid versterkt? 

  Leg je graag mee de basis voor een veilige hechting tussen moeder en kind?  

  Dan zouden we graag hebben dat je ons team mee komt versterken! 

 • Begeleider 80% onbepaalde duur - Veilig verblijf Van Celst

  Solliciteren tot en met 19/12/2022

  Samen met het team draag je de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de jongeren die bij ons verblijven.

 • Vacature begeleider bij volwassenwerking Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel, vzw

  Solliciteren tot en met 05/01/2023

  Een enthousiast Leuvens team zoekt wegens uitbreiding een nieuw teamlid dat met veel energie en zin in onze werking springt.  

  Een begeleider (100 %) (m/v) voor het begeleiden en ondersteunen van volwassen personen met een beperking en/of psychiatrische problematiek en hun omgeving in de regio Leuven-Tienen.

 • Leefgroepbegeleider | Tonuso | Anderlecht

  Solliciteren tot en met 30/12/2022

  Pit en goesting om je te smijten in een uitdagende job?

  Tonuso zoekt voor de versterking van zijn team verblijf De Kleine Kom-aid  (leefgroep meisjes en jongens 6- 18 jaar) dynamische en enthousiaste leefgroepbegeleid(st)ers.

 • Leefgroepbegeleider | Tonuso | Molenbeek

  Solliciteren tot en met 30/12/2022

  Pit en goesting om je te smijten in een uitdagende job?

  Tonuso zoekt voor de versterking van zijn team verblijf De Plan-aid Molenbeek  (leefgroep meisjes 12-18 jaar) twee dynamische en enthousiaste begeleid(st)ers.

 • Leefgroepbegeleider | Tonuso | Laken

  Solliciteren tot en met 30/12/2022

  Pit en goesting om je te smijten in een uitdagende job?

  Tonuso zoekt voor de versterking van zijn team verblijf De Plan-aid Laken  (leefgroep meisjes en jongens 6- 18 jaar) een dynamische en enthousiaste leefgroepbegeleid(st)er

 • Begeleider (vlinder) kinderen en jongeren met een (neuro-) motorische beperking - 39u

  Solliciteren tot en met 19/12/2022

  - Begeleider (vlinder) kinderen en jongeren met een (neuro-) motorische beperking - 39u

 • LEEFGROEPBEGELEIDER JONGERENZORG

  Solliciteren tot en met 10/12/2022

  Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.

  • Begeleider/logopedist (vlinder) m/v/x kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking (contract onbepaalde duur, 39u)

   Solliciteren tot en met 19/12/2022

   Begeleider/logopedist (vlinder) m/v/x
   kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking
   (contract onbepaalde duur, 39u)

  • Begeleid(st)er voor de leefgroep Koala | Dilbeek | Minor-Ndako

   Solliciteren tot en met 17/12/2022

   “Minor-Ndako geeft een basis van waaruit je kan groeien, je krijgt kansen en verantwoordelijkheid.
   Met veel warmte en een groot hart blijft de organisatie zorg bieden aan al wie het nodig heeft. Het voelt aan als professioneel thuiskomen.” Leo, teamverantwoordelijke Koala

  • Begeleider/ergotherapeut (vlinder) m/v/x kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking (contract onbepaalde duur, 39u)

   Solliciteren tot en met 19/12/2022

   Begeleider/ergotherapeut (vlinder) m/v/x
   kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking
   (contract onbepaalde duur, 39u)

  • Verantwoordelijke Patrimonium

   Solliciteren tot en met 16/12/2022

   We zijn op zoek naar een collega die het ondersteunend team kan versterken. Als verantwoordelijke patrimonium sta je in voor de opvolging van ons volledige patrimonium.

   Wil je deel uitmaken van ons team en samen werken aan een kwalitatieve dienstverlening, dan ben jij de geknipte kandidaat.

  • Trajectbegeleider | CBAW-dienst Kamino | Schoten

   Solliciteren tot en met 10/12/2022

   Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van jongeren die zelfstandig willen leven.

  • Begeleider kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (onbepaalde duur – 40u)

   Permanente vacature

   Begeleider kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis

  • Vacature Verantwoordelijke Boekhouding

   Solliciteren tot en met 05/01/2023

   Als Verantwoordelijke Boekhouding sta je in voor het correct voeren van de boekhouding van de organisatie en zorg je ervoor dat de organisatie in regel is met alle geldende boekhoudkundige en juridische regelgeving.Je doet dit niet alleen, maar je werkt hiervoor samen met onze externe boekhoudfirma Je blinkt met andere woorden uit in samenwerken. Je fungeert hierbij als contactpersoon tussen de organisatie en de externe boekhoudfirma

    

     

   • Gezinsbegeleider Columbus | regio B-H-V | Minor Ndako

    Solliciteren tot en met 13/12/2022

    Minor-Ndako en De Wissel zijn voorzieningen erkend door de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van de bijzondere jeugdzorg. Beide voorzieningen hebben in samenwerking ‘Columbus’ opgericht met als doel: aanbieden van procesbegeleiding aan gezinnen volgens de methodiek van positieve heroriëntering in de regio Brussel-Vlaams-Brabant. Hiervoor werken we nauw samen met de CLB’s en andere aanmelders uit de Brede Instap.

   • Teamverantwoordelijke leefgroep Koala | Minor Ndako

    Solliciteren tot en met 10/12/2022

    Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Integrale Jeugdhulp. We bieden aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

   • Begeleid(st)er leefgroep Major (NBMV, 16-18 jr.)- | Minor Ndako | Brussel

    Solliciteren tot en met 10/12/2022

    Yassir, Jawed en Ahmad zetten, samen met 3 andere niet-begeleide minderjarigen (NBMV), hun eerste stappen richting zelfstandigheid binnen ‘Major’. Een stevige uitdaging voor hen én waardevol, interessant werk voor elke collega binnen Minor-Ndako. Ben jij ook op zoek naar zo’n kleinschalige, gezellige context waarbinnen jij een verschil in hun leven kan maken? Lees dan zeker verder!  

   • Begeleider Juno Krinkel 80% onbepaalde duur

    Solliciteren tot en met 10/12/2022

    Begeleidingshuis Juno staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van 59 kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar. Naast jongeren die vanuit een complexe opvoedingssituatie (tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen verblijven, krijgen ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hier een plek.

    .

   • Nachtbegeleider 50% onbepaalde duur - Begeleidingshuis Juno

    Solliciteren tot en met 18/12/2022

    Je staat in voor de nachtopvang van kinderen/jongeren in twee leefgroepen.

   • Leefgroepbegeleider | De Sibbe | 50% | Onbepaalde duur

    Solliciteren tot en met 14/01/2023

    De Sibbe maakt deel uit van het Multifunctioneel Centrum Ivo Cornelis. Dit bestaat uit 113 modules, waaronder 40 verblijfs-, 33 mobiele en 40 ambulante modules voor jongens en meisjes tussen 0 en 18 jaar. De hulpverlening is sterk contextgericht en flexibel.

    De Sibbe biedt 15 residentiële begeleidingen aan kinderen tussen 0 en 12 jaar.

     

   • Hoofdbegeleider | Veilig Verblijf Van Celst | Antwerpen

    Solliciteren tot en met 11/12/2022

    Je bent in nauwe samenwerking met de teamcoördinator verantwoordelijk voor de werkorganisatie binnen je team.

   • PLEEGZORGBEGELEIDER

    Solliciteren tot en met 17/12/2022

    Concreet zoeken we 1 pleegzorgbegeleider (m/v/x)

    Je kom terecht in de afdeling te Ekeren. Samen met een 40-tal collega’s (begeleiders, administratieve medewerkers, teamverantwoordelijken,..) zet je je dagelijks in om een gepaste thuisomgeving te organiseren voor iedereen die niet thuis kan wonen of geen thuis kan realiseren.

     

   • Leefgroepsbegeleider/Contextbegeleider | OC Sint-Idesbald - afdeling OOOC De Luwte | Moorslede (Slypskapelle)

    Solliciteren tot en met 23/12/2022

    We zoeken een enthousiaste leefgroepsbegeleider die ook contextbegeleiding kan en wil opnemen. Concreet mikken we op 0.6FTE leefgroepswerk, met daarnaast een pakket vrij in te vullen uren voor contextbegeleiding. Het leefgroepswerk is in een volcontinu systeem wat ook weekendwerk inhoudt (5 op de 12 weekends werken).

   • Coördinator adolescentenafdelingen

    Solliciteren tot en met 18/12/2022

    De functie van coördinator situeert zich vooral in het inhoudelijk en organisatorisch vorm geven aan het beleid van verschillende adolescentenafdelingen (zowel residentieel als ambulant).

    Je staat in voor het aansturen, plannen, organiseren en coördineren en ziet erop toe dat de visie en het profiel van de afdelingen consequent zijn met de noden en ontwikkelingen in regio en sector. Je werkt in tandem met de stafmedewerker, die zich eerder toelegt op het inhoudelijk traject van de jongeren en de context en op de werkbegeleiding van de medewerkers.

   • Teamverantwoordelijke-teamprocesbegeleider

    Solliciteren tot en met 09/12/2022

    vzw aPart, met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent, richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare situatie en het netwerk. We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en begeleiding op maat. We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid met zichzelf en de samenleving. We zijn een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van onderwijs, jeugdhulp, vrije tijd, zorg en werk. De Kerhoek is een CANO-voorziening die werkt met jongeren met een stevige rugzak.

   • Psychodiagnostisch medewerker - onbepaalde duur, 19u (50%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten, en begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren. Samen, met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten.

   • Projectcoördinator Infrastructuur (50% - contract onbepaalde duur vanaf 1 juli 2023)

    Solliciteren tot en met 11/12/2022

    De Oever biedt veranderingsgerichte ondersteuning aan een 300-tal kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen en jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf.

    We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit.

   • Orthopedagoog - De Vluchtheuvel - onbepaalde duur, 30.4u (80%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw biedt een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten, en begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren. Samen, met 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten.

     

   • Inhoudelijk verantwoordelijke MFC -Leefgroepen Honk - onbepaalde duur, 30.4u (80%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten. We begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op maat van de cliënt. Dit kan gaan van residentiële opvang tot ondersteuning thuis. Samen met meer dan 1000 medewerkers komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten. 

     

   • Opvoeder OBC - Leefgroep Wijzer - onbepaalde duur, regime bespreekbaar (50-100%)

    Permanente vacature

    Het OBC van OLO-Rotonde vzw biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van) emotionele of gedragsproblematiek en/of autismespectrumstoornis en/of licht tot matige verstandelijke beperking.
    Drie pijlers zijn belangrijk in onze werking: vertrekkend vanuit een krachtgerichte en emancipatorische grondhouding bieden we zorg op maat aan en werken we steeds gezins- en contextgericht.

   • Opvoeder MFC - Leefgroep Stroom 1 - onbepaalde duur, voltijds (100%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten. We begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op maat van de cliënt. Dit kan gaan van residentiële opvang tot ondersteuning thuis. Samen met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten. Onze dienstverlening strekt zich uit over heel de provincie Antwerpen en de regio Gent.

   • Opvoeder MFC - Leefgroep Bosuil 2 - onbepaalde duur, voltijds (100%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten, en begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren. Samen, met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten.

   • Coördinator Oeveracademie (80 % - contract onbepaalde duur)

    Solliciteren tot en met 11/12/2022

    De Oever biedt veranderingsgerichte ondersteuning aan een 300-tal kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen en jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf.

    We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit.

   • Opvoeder MFC - Leefgroep Bosuil 1 - onbepaalde duur, voltijds (100%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten. We begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op maat van de cliënt. Dit kan gaan van residentiële opvang tot ondersteuning thuis. Samen met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten. Onze dienstverlening strekt zich uit over heel de provincie Antwerpen en de regio Gent.

     

   • Opvoeder MFC - Leefgroep Bosuil 3 - Onbepaalde duur 30.4u (80%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten. We begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op maat van de cliënt. Dit kan gaan van residentiële opvang tot ondersteuning thuis. Samen met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten. Onze dienstverlening strekt zich uit over heel de provincie Antwerpen en de regio Gent.

   • Stafmedewerker Hulpverlening (80 à 100% - contract onbepaalde duur)

    Solliciteren tot en met 11/12/2022

    De Oever biedt veranderingsgerichte ondersteuning aan een 300-tal kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen en jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf.

    We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit.

   • Stafmedewerker HR (50% - contract onbepaalde duur)

    Solliciteren tot en met 11/12/2022

    De Oever biedt veranderingsgerichte ondersteuning aan een 300-tal kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen en jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf. We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit. De Oever is een warme en lerende organisatie die volop inzet op zelfleiderschap en een participatieve cultuur.

   • Vacature voor begeleider te Brussel, bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel, vzw (wegens uitbreiding)

    Solliciteren tot en met 21/12/2022
    • Voorbereiden en begeleiden van pleegzorgsituaties voor kinderen en jongeren die tijdelijk (voor korte of langere tijd) in een pleeggezin (gaan) wonen.
    • Binnen de begeleiding samenwerken met de minderjarigen, de ouders en het pleeggezin, evenals met andere betrokkenen uit de context van de minderjarige,  eventuele  verwijzers en/of  andere hulpverleners.
   • Medewerker Ondersteunende Teams (Onderhoud + Chauffeur schoolvervoer (rijbewijs B) + Poets) (M/V/X) voor onze afdeling te Vlimmeren – 26,5/38u

    Permanente vacature

    Samen met jouw collega's van het Onderhoudsteam sta je in voor alle kleine en grote klussen binnen en buiten en voor het schoolvervoer van de door onze werking opgevangen kinderen.

    Technische kennis is hiervoor niet vereist.

    Daarnaast sta je ook in voor de orde en hygiëne van alle ruimtes in onze werking.
     

   • Medewerker Onderhoud / Chauffeur schoolvervoer (rijbewijs B) (M/V/X) voor onze afdeling te Vlimmeren – 13,5u/38u

    Permanente vacature

    Samen met jouw collega's van het Onderhoudsteam sta je in voor alle kleine en grote klussen binnen en buiten (tuinonderhoud/schrijnwerkerij/loodgieterij/schilderwerken/elektriciteit/…) en voor het schoolvervoer van de door onze werking opgevangen kinderen.

    Technische kennis is hiervoor niet vereist.

   • Medewerker Poets (M/V/X) voor onze afdeling te Vlimmeren – 13u/38u

    Permanente vacature
   • Leefgroepbegeleider 50%

    Permanente vacature

    Leefgroep: Iks

     

    Contract onbepaalde duur

    Deeltijds: 50%

    Startdatum : 01/01/2023

   • COORDINATOR DE NIEUWE TOREN (MMZ KIOSK) - BORSBEEK

    Permanente vacature

    De Nieuwe Toren is een deelwerking van Multimodulaire Zorgorganisatie Kiosk, die residentiële opvang aanbiedt aan kinderen en jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Jongeren en hun gezinnen komen soms in een moeilijke situatie terecht, waardoor een tijdelijke opvang in een verticale leefgroep aangewezen is. Dit verblijf wordt steeds gecombineerd met contextbegeleiding. De Nieuwe Toren is op zoek naar een gedreven coördinator.

   • Contextbegeleider - 80% - onbepaalde duur

    Solliciteren tot en met 14/12/2022

    Het Multifunctioneel Centrum Ivo Cornelis bestaat uit 113 modules, waaronder 40 verblijfs-,  33 mobiele en 40 ambulante modules voor jongens en meisjes tussen 0 en 18 jaar. De  hulpverlening is sterk contextgericht georiënteerd en flexibel.
    Wij hebben ook een samenwerkingsverband met Trawant i.v.m. 1 gezin 1 plan in de regio Mechelen/Katelijne en in de regio Vilvoorde, Vlaams Brabant (Bravio).
     

   • Mobiele crisismedewerker 50% | PANGG0-18 | Mechelen

    Permanente vacature

    PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
    Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor ons mobiel crisis team van PANGG0-18. (https://pangg0-18.be/crisis/).

    Binnen regio Mechelen/Rupelstreek stelt CGG De Pont de medewerkers van het mobiel crisis team tewerk.

   • Leefgroepbegeleider | De Leemwinning | 80% - 100% | Onbepaalde duur

    Solliciteren tot en met 11/12/2022

    In Veilig Verblijf De Leemwinning begeleiden we 6 jongens tussen 12 en 18 jaar die door de jeugdrechter geplaatst zijn omwille van een complexe problematiek en ernstige veiligheidsthema’s. 

   • Beveiliger 40u OD

    Solliciteren tot en met 15/12/2022

    Ter aanvulling van onze toffe ploeg beveiligers zoeken we een beveiliger ter ondersteuning van onze pedagogische afdeling die samenwerkt met onze begeleiders om een rustig en veilig leefklimaat te scheppen.

     

   • Financieel-Technisch directeur | Cirkant vzw | Turnhout

    Solliciteren tot en met 10/12/2022

    Als groeiende en dynamische organisatie wenst Cirkant haar directieteam te versterken met een financieel-technisch directeur (m/v/x). Het betreft een nieuwe, aanvullende functie binnen een gewijzigde organisatiestructuur die bijdraagt aan een nog sterker Cirkant.  Samen gedurfd ondernemen en vernieuwend inspelen op de uitdagingen in de jeugdhulp en de samenleving.

   • LEEFGROEPBEGELEIDERS jongerenzorg

    Permanente vacature

    Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.

   • Leefgroepbegeleider | CKG Sloebernest | Halle

    Permanente vacature

    Als leefgroepbegeleider in het CKG zorg je, samen met jouw collega’s, voor een warm nest voor de kinderen. De leefgroep bestaat uit kinderen van 0 tot 12 jaar. Dat maakt het werk dus heel gevarieerd én biedt de nodige uitdaging.

   • Leefgroepbegeleider Levensvreugde Verblijven Aalst

    Permanente vacature

    In onze woonondersteuning begeleidt u mensen met een matige tot ernstige mentale beperking waarbij de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van de zorggebruikers centraal staan. Er wordt gestreefd naar een persoonsgerichte dienstverlening met maximaal respect voor elk persoon.

    • Gezinsbegeleider CKG Sloebernest | Ganshoren/Schaarbeek/Halle

     Permanente vacature

     Dat de opvoeding van kinderen geen ‘walk in the park’ is en ouders vaak voor grote uitdagingen staan, hoeft niet te verwonderen. Gelukkig kunnen ouders beroep doen op een gezinsbegeleider om hen te ondersteunen wanneer het moeilijk gaat.

     Als gezinsbegeleider begeleid je ouders met kinderen zodat ze hun opvoedingsvaardigheden kunnen versterken.

    • Begeleider 80% onbepaalde duur - Veilig verblijf Van Celst

     Permanente vacature

     Samen met het team draag je de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de jongeren die bij ons verblijven.

    • Contextbegeleider 50% onbepaalde duur - Veilig verblijf Van Celst

     Permanente vacature

     Samen met het begeleidersteam van de leefgroep en ondersteund door de zorgcoördinatoren ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van de context van de jongeren die bij ons verblijven.

    • Administratief medewerker facilitaire dienst - 50% onbepaalde duur

     Permanente vacature

     Je biedt administratieve ondersteuning voor onze facilitaire dienst in Antwerpen en Mechelen.

    • Nachtopvoeders leefgroepwerking

     Permanente vacature

     Als nachtbegeleider sta je in voor slapende nachten en sta je garant voor een warme en deskundige zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners.

    • Leefgroepbegeleider | De Speling | 24u/week | MFC Dennenhof | Nijlen

     Permanente vacature

     Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Ons zorgaanbod bestaat uit tien leefgroepen, een kamertraining en dagbesteding en een team mobiel en ambulant begeleiders.

    • Begeleider (context en leefgroep)| OOOC 't Pasrel | Halle

     Solliciteren tot en met 30/10/2023

     De job van begeleider in ’t Pasrel is vanuit onze systeemvisie specifiek ingevuld: je combineert begeleidingswerk (met de gezinnen en de jongere) met leefgroepwerk. Het is daardoor een uitdagende en stimulerende job waarin je op veel domeinen kan groeien.

    • Delictgerichte contextbegeleider en begeleider leerproject/gemeenschapsdienst | COHEsie!

     Permanente vacature

     Heb je een hart voor minderjarigen? Geloof je in een herstelgerichte en constructieve aanpak op maat?

     Binnen het team COHEsie zijn we op zoek naar een nieuwe collega!
     COHEsie maakt deel uit van vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding, Beheerstraat 68, Kortrijk.

     VOLTIJDS contract van ONBEPAALDE duur!

    • Contextbegeleider CKG De Link - Onbepaalde duur - 38/38u (voltijds)

     Permanente vacature

     Onze medewerkers zorgen ervoor dat een 350-tal kinderen en jongeren zich goed kunnen voelen en dat hun gezinnen de steun vinden die ze nodig hebben. Daar gaan we voor in de Jeugdzorg bij Zorgbedrijf Antwerpen!

    • Leefgroepbegeleider | De Leemwinning | Mechelen

     Permanente vacature

     In de afdeling Veilig Verblijf De Leemwinning begeleiden we 6 jongens tussen 12 en 18 jaar die door de jeugdrechter geplaatst zijn omwille van een complexe problematiek en ernstige veiligheidsthema’s. 
     We bieden de context, jongeren en hun netwerk een intensief begeleidingsprogramma op maat aan en zetten in op alle belangrijke levensdomeinen van de jongere: context, school of werk, dagbesteding, vrije tijd. De jongens die tijdens hun verblijf niet naar school kunnen, bieden we dagbesteding aan. 
      

    • Teamcoach | vast contract | 30,4u/week | MFC Dennenhof | Schoten

     Permanente vacature

     Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Ons zorgaanbod bestaat uit tien leefgroepen, een kamertraining en dagbesteding en een team mobiel en ambulant begeleiders.

    • Kinderpsychiater (M/V) CGG PassAnt voor Haacht of Halle & Dilbeek

     Permanente vacature

     Kinderpsychiater (M/V)

     CGG PassAnt voor Haacht of Halle & Dilbeek

    • Integraal begeleider | Cruushove, patio vzw | Brugge

     Permanente vacature

      

     • Als individueel begeleider van een jongere ondersteuning te bieden op verschillende levensdomeinen
     • Als contextbegeleider van een jongere en zijn netwerk ondersteuning te bieden om hun traject mee vorm te geven
     • Als leefgroepsbegeleider tussen de jongeren te staan en groepsdynamieken te hanteren
     • Als begeleider meebouwen aan een positief leefklimaat
    • Teamcoach Jeugdzorg | 38u | LOI (Lokaal Opvanginitiatief) | Zorgbedrijf Antwerpen

     Permanente vacature

     Een dag in het leven van een Teamcoach Jeugdzorg:
     Leidinggeven, plannen, overleg, budgetbeheer, organiseren en coachen, dat is waar je goed in bent en eveneens heel graag professioneel voor in staat! Daarbij vorm je een brug tussen het beleid en de operationele doelstelling van jouw voorziening. 

     Je krijgt energie van werken met mensen, werken met jeugd in moeilijke omstandigheden en coachende opdrachten.

    • Contextbegeleider | 38u | CBJ Pennsylvania Foundation | Zorgbedrijf Antwerpen

     Permanente vacature

     Onze medewerkers zorgen ervoor dat een 350-tal kinderen en jongeren zich goed kunnen voelen en dat hun gezinnen de steun vinden die ze nodig hebben. Daar gaan we voor in de Jeugdzorg bij Zorgbedrijf Antwerpen!

    • Mobiele caremedewerker | PANGG0-18 | Mechelen

     Permanente vacature

     PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
     Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor ons mobiel care team van PANGG0-18. (https://pangg0-18.be/care/).

     Binnen regio Mechelen/Rupelstreek stelt CGG De Pont de medewerkers van het mobiel care team tewerk.

    • Hoofdopvoeder kamertraining | vast contract | 38u/week | MFC Dennenhof | Schoten

     Permanente vacature

     Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. We hebben tien leefgroepen verspreid over regio Antwerpen volgens het huis-in-de-rij principe.

    • Teamcoach Lokaal Opvang Initiatief (LOI) en De Zijsprong

     Permanente vacature

     De Zijsprong is een residentiële leefgroep ingericht voor jongeren (jongens) behorende tot de meest kwetsbare niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De Zijsprong wordt tijdelijk ingericht n.a.v. de vluchtelingencrisis, in een samenwerking tussen Opgroeien en Fedasil.

    • Leefgroepbegeleider/Opvoeder | OC Huize Terloo | Pepingen

     Permanente vacature

     Het orthopedagogisch centrum Huize Terloo begeleidt +/- 60 jongeren tussen 3 en 21 jaar en hun context. Hierbij bieden we zowel verblijf, dagbesteding als mobiele begeleiding aan.

     Ben jij een enthousiaste opvoeder die ons wil meehelpen om de basisprincipes van de Circle of Courage te realiseren?

     • Elk kind kan pas groeien als het ergens bij hoort.
     • Elk kind wil ruimte om eigenheid op te bouwen.
     • Elk kind groeit vanuit het besef iets te kunnen.
     • Elk kind heeft nood aan anderen te kunnen helpen, zich in te zetten voor anderen.
    • Leefgroepbegeleider/Opvoeder | OC Huize Terloo | Pepingen

     Permanente vacature

     Het orthopedagogisch centrum Huize Terloo begeleidt +/- 60 jongeren tussen 3 en 21 jaar en hun context. Hierbij bieden we zowel verblijf, dagbesteding als mobiele begeleiding aan.

     Ben jij een enthousiaste opvoeder die ons wil meehelpen om de basisprincipes van de Circle of Courage te realiseren?

     • Elk kind kan pas groeien als het ergens bij hoort.
     • Elk kind wil ruimte om eigenheid op te bouwen.
     • Elk kind groeit vanuit het besef iets te kunnen.
     • Elk kind heeft nood aan anderen te kunnen helpen, zich in te zetten voor anderen.
    • Verbindingsmedewerker (60%) regio Waas & Dender | Krachtgericht Waas & Dender

     Permanente vacature

     Krachtgericht Waas & Dender werkt binnen 3 eerstelijnszones: Noord-Oost Waasland, Zuid-West-Waasland en Dender. 

     We maken samen met het gezin, hun netwerk en de aanmelder een gezinsplan op vanuit een volwaardig partnerschap.

     We zoeken hiervoor een enthousiaste verbindingsmedewerker die intersectoraal wil werken, dit in een 60% contract van onbepaalde duur. 

    • Trajectconsulent regio Leuven

     Permanente vacature

     Resonans is een mobiele en ambulante begeleidingsdienst voor personen met een (vermoeden van een) handicap. Personen met een risico op het ontwikkelen van een handicap, jonge kinderen met een moeilijke start of een ontwikkelingsvertraging, personen met een hersenletsel, een mentale en/of motorische handicap, al dan niet met bijkomende problemen en kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis behoren tot de doelgroep van Resonans.

    • Gezinsbegeleider jongeren GES problematiek regio Halle

     Permanente vacature

     Resonans is een mobiele en ambulante begeleidingsdienst voor personen met een (vermoeden van een) handicap. Personen met een risico op het ontwikkelen van een handicap, jonge kinderen met een moeilijke start of een ontwikkelingsvertraging, personen met een hersenletsel, een mentale en/of motorische handicap, al dan niet met bijkomende problemen en kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis behoren tot de doelgroep van Resonans.

    • Gezinsbegeleider voor kinderen met een beperking regio Zellik

     Permanente vacature

     Resonans is een mobiele en ambulante begeleidingsdienst voor personen met een (vermoeden van een) handicap. Personen met een risico op het ontwikkelen van een handicap, jonge kinderen met een moeilijke start of een ontwikkelingsvertraging, personen met een hersenletsel, een mentale en/of motorische handicap, al dan niet met bijkomende problemen en kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis behoren tot de doelgroep van Resonans. 

    • Leefgroepbegeleider | Hof ter Heide (MMZ Kiosk) | Hoboken

     Permanente vacature

     MMZ Kiosk zoekt voor zijn deelwerking Hof ter Heide te Hoboken een gedreven leefgroepbegeleider die in elke uitdaging een kans ziet om het verschil te maken als hulpverlener.  In elke leefgroep creëren we een hartelijk en ondersteunend leefklimaat in een groene en rustige omgeving.  Samen met het netwerk van elk van deze jongeren, bieden we hen de nodige hulp en ondersteuning zolang dit nodig is.

    • Leefgroepbegeleider | OOOC De Sluis (MMZ Kiosk) | Zandvliet

     Permanente vacature

     MMZ Kiosk zoekt voor OOOC De Sluis te Zandvliet een gedreven leefgroepbegeleider. OOOC De Sluis biedt  diagnostiek en crisisopvang en -begeleiding.  Aan het einde van onze begeleidingsperiode, 2 tot 3 maanden ongeveer, geven we een advies naar vervolghulpverlening . We hebben zowel een ambulant als een residentieel aanbod. Voel je je hierdoor uitgedaagd en wil je ons team komen versterken? Lees dan zeker verder!

    • Begeleider aan Huis | Crisishulp regio Brussel-Halle-Vilvoorde

     Permanente vacature

     -Heb jij toevallig een superheldencape in jouw lade liggen ? Neen ? Oef ! Gelukkig maar ! Dat is niet nodig.

     Wij zoeken een fijne collega die gezinnen in crisissituaties kan helpen bijstaan. Zelf krijg je ook de nodige interne opleiding en ondersteuning en kom je terecht in een warm en zorgend team. Onze begeleiders begeleiden bij gezinnen aan huis in de regio B-H-V.

    • Chef Kok | Hof Ter Heide (MMZ KIOSK) | Hoboken

     Permanente vacature

     Ben je op zoek naar een toffe job, waarbij je je kook- en organisatietalent kan combineren om kinderen en jongeren van lekkere en  gezonde voeding te voorzien in een aangenaam kader? Lees dan zeker verder! We zijn op zoek naar een gedreven chef kok die elke weekdag het beste van zichzelf geeft om een heerlijke warme maaltijd te toveren.

    • Leefgroep Begeleider | BZJ | Antwerpen

     Permanente vacature

     Werken bij Jeugdzorg - Zorgbedrijf Antwerpen. Wij hebben vier afdelingen, op drie verschillende locaties.

     Meer informatie op: http://jeugdzorg.zorgbedrijf.antwerpen.be/onze-centra

    • Leefgroep Begeleider | CKG | Antwerpen

     Permanente vacature

     Werken bij Zorgbedrijf Antwerpen

     Onze Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) bieden hulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar wanneer de opvoeding voor ouder en/of kind dreigt vast te lopen. Ze zijn erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.
     Centra Dag- en nachtverblijf: 
     - CKG Good Engels - 2018 Antwerpen
     - CKG De Link - 2050 Linkeroever
     - CKG Dennenhuis - 2950 Kapellen

      

    • Leefgroepmedewerkers | Ter Heide | Genk

     Permanente vacature

     Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Elke bewoner die wij ondersteunen is uniek en verschilt in zijn eigenheid van alle andere bewoners. De specifieke combinatie van een mentale beperking met andere ondersteuningsnoden - op lichamelijk vlak, dan wel op het vlak van het gedrag en de sociale en emotionele ontwikkeling - maakt dat leefgroepen erg verschillend kunnen zijn. Het zijn alleszins bijzondere en uitdagende groepen! 

      

    • Begeleid(st)er | MPC Terbank | Leuven

     Permanente vacature

     Werk je graag met kinderen en jongeren met een mentale beperking en/of gedrags- en emotionele problemen? In Leuven samen met een enthousiast team? Voltijds of deeltijds? MPC Terbank zoekt begeleiders | opvoeders voor onze leefgroepen.

      

    • Leefgroepbegeleid(st)er | VZW Stappen | Gent

     Permanente vacature

     Vzw Stappen is een CANO – organisatie in de Jeugdzorg voor meisjes tussen 14 en 25 jaar. Wij bieden een job aan van 30 of 34u/week.

    • Leefgroepbegeleider | VZW Steevliet | Melle

     Permanente vacature

     Je werkt als begeleider in een team dat instaat voor de zorg en begeleiding van 11 kinderen tussen 4 en 17 jaar in het kader van het aanbod “ verblijf en contextbegeleiding”. De kinderen en jongeren verblijven in een verticale leefgroep gelegen op de campus Melle van vzw Steevliet, organisatie bijzondere  jeugdzorg.

      

    • Begeleider | Ter Elst | Duffel

     Permanente vacature

     Jeugdzorg Ter Elst is een erkend observatie- en behandelingscentrum erkend voor 95 minderjarigen met gedrags- en emotionele moeilijkheden. We streven ernaar om hen optimaal te integreren in de samenleving.  We bieden als voorziening residentiële hulp aan voor 85 kinderen en jongeren en hun context.  Daarnaast zijn we eveneens erkend voor 10 mobiele en ambulante trajecten.  Een honderdvijftigtal collega's en een aantal ondersteunende diensten staan dagelijks in voor een professionele zorg.

     Wij kijken uit naar een leefgroepbegeleider voor onze leefgroep Vedet.

    • Contextbegeleider residentiële adolescentengroep | Martens-Sotteau | Oostakker

     Permanente vacature

     Martens-sotteau is actief in de jeugdhulp. Voor onze adolescentenleefgroep zijn we op zoek naar een contextbegeleider. 

     Wordt jij enthousiast bij de gedachte om samen met gezin (of ruimere contexten) van kinderen en jongeren een traject aan te gaan, dan is deze job zéker iets voor jou

    • Begeleider actieve waak | VOC De Rozenkrans | Oostduinkerke

     Permanente vacature

     Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

     Werk je liever 's nachts dan overdag?

     > Dit is de job die jij zoekt!

    • Hoofdbegeleider nieuwe leefgroep | Jeugdzorg Ter Elst | Duffel

     Permanente vacature

     Jeugdzorg Ter Elst is een erkend observatie- en behandelingscentrum, erkend voor 95 minderjarigen met gedrags- en emotionele moeilijkheden.  We streven ernaar om hen optimaal te integreren in de samenleving.  We bieden als voorziening residentiële hulp aan voor 85 kinderen en jongeren en hun context.  Daarnaast zijn we eveneens erkend voor 10 mobiele en ambulante trajecten.  Een honderdvijftigtal collega's en een aantal ondersteunende diensten staan dagelijks in voor een professionele zorg.

     Wij kijken uit naar een hoofdbegeleider voor onze nieuwe leefgroep.

    • Thuisbegeleider Crisishulp aan Huis (CAH) |OLO-Rotonde vzw | Borgerhout

     Permanente vacature

     Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die zich in een acute noodsituatie bevinden. Het crisismeldpunt -18 meldt de gezinnen aan voor interventie of begeleiding. Crisishulp aan Huis probeert een plaatsing te vermijden door het hele gezin gedurende een korte periode intensief te begeleiden. Heb jij een hart voor gezinnen in moeilijkheden en heb je zin om hier actief mee aan de slag te gaan? Solliciteer dan nu via onze jobsite!

      

    • Leefgroep begeleider MFC (Stroom) | OLO-Rotonde vzw | Brasschaat

     Permanente vacature

     Voor leefgroep Stroom zoeken wij een enthousiaste leefgroep begeleider die instaat voor begeleiding van kinderen van 10-14 jaar - 80% contract onbepaalde duur.

     In de leefgroepen van het MFC werken we individuele trajecten uit voor jongeren, waarbij begeleiding en opvang centraal staan. De jongeren verblijven zoveel als nodig in de leefgroep en worden thuis ondersteund waar mogelijk.

     Drie pijlers zijn belangrijk in onze werking: vertrekkend vanuit een krachtgerichte en emancipatorische grondhouding bieden we zorg op maat aan en werken we steeds gezins- en contextgericht.

    • Leefgroep begeleider OBC (Wijzer) | OLO-Rotonde vzw | Brasschaat

     Permanente vacature

     Het OBC van OLO-Rotonde vzw biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van) emotionele of gedragsproblematiek en/of autismespectrumstoornis en/of licht tot matige verstandelijke beperking.

     Tijdens het verblijf in het OBC proberen we een grondig beeld te krijgen van de krachten en de noden van de jongere en zijn context. Hierbij vinden we het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken te observeren en te exploreren.
     In de leefgroep werken we individuele trajecten uit, waarbij begeleiding en opvang centraal staan.

    • Leefgroep begeleider MFC (Klinker) | OLO-Rotonde vzw | Brasschaat

     Permanente vacature

     Voor leefgroep Klinker zoeken wij een enthousiaste leefgroep begeleider, die instaat voor de begeleiding van 10 kinderen van 6-12 jaar.

     In de leefgroepen van het MFC werken we individuele trajecten uit voor jongeren, waarbij begeleiding en opvang centraal staan. De jongeren verblijven zoveel als nodig in de leefgroep en worden thuis ondersteund waar mogelijk.

     Drie pijlers zijn belangrijk in onze werking: vertrekkend vanuit een krachtgerichte en emancipatorische grondhouding bieden we zorg op maat aan en werken we steeds gezins- en contextgericht.

    • Contextbegeleider voor 1Gezin1Plan en Positieve Heroriëntering | OLO-Rotonde vzw | Deurne

     Permanente vacature

     De Contextbegeleidingsdienst Vizier begeleidt meer dan 115 gezinnen in een verontrustende opvoedingssituatie. Vizier wordt erkend door het Agentschap Opgroeien en behoort tot OLO-Rotonde vzw. Je vertrekbasis is de locatie Deurne, Ruggeveldlaan 471. De gezinnen die je begeleidt, wonen voornamelijk in de Voorkempen (Zandhoven, Zoersel, Brecht, Schilde, Wijnegem, Malle).

    • Begeleiding in onze leefgroepen | Wingerdbloei | Antwerpen

     Permanente vacature

     Wingerdbloei is een dynamische, progressieve jeugdhulporganisatie actief in groot Antwerpen.

     Wij begeleiden kinderen, jongeren en gezinnen die het (even) moeilijk hebben.

     We zijn op zoek naar gedreven collega's om samen ons project te realiseren. Op dit moment willen we onze cluster kamertraining, veilig verblijf en niet-begeleide minderjarigen versterken met begeleiders in een 80% of 100% contract van onbepaalde duur. 

    • Begeleider crisishulp aan huis | Cocon vzw |

     Permanente vacature

     -Heb jij toevallig een superheldencape in jouw lade liggen ? Neen ? Oef ! Gelukkig maar ! Dat is niet nodig.

     Wij zoeken een fijne collega die gezinnen in crisissituaties kan helpen bijstaan. Zelf krijg je ook de nodige interne opleiding en ondersteuning en kom je terecht in een warm en zorgend team. Onze begeleiders begeleiden bij gezinnen aan huis in de regio B-H-V.

    • Begeleider verblijf | Vereniging Ons Tehuis | Ieper

     Permanente vacature

     De Vereniging Ons Tehuis is een welzijnsvereniging van de O.C.M.W.'s van Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.
     De Vereniging Ons Tehuis (VOT) is hoofdzakelijk actief binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg en biedt een continuüm aan hulp- en dienstverleningsvormen aan.


     Wij gaan over tot de organisatie van een wervingsexamen voor de functie begeleider verblijf voor een contract onbepaalde duur van 60%.