• Leefgroepbegeleider | CKG Sloeberhof | Evergem

  Permanente vacature

  Als leefgroepbegeleider in het CKG zorg je, samen met jouw collega’s, voor een warm nest voor de kinderen. De leefgroep bestaat uit kinderen van 0 tot 12 jaar. Dat maakt het werk dus heel gevarieerd én biedt de nodige uitdaging.

 • Boekhouder (32/40, onbepaalde duur)

  Solliciteren tot en met 30/12/2022

  Boekhouder (32/40, onbepaalde duur)

 • Zorgcoördinator 80% bepaalde duur - Veilig Verblijf van Celst

  Solliciteren tot en met 19/12/2022

  Je geeft in nauwe samenwerking met de teamcoördinator richting aan de hulpverleningstrajecten van de jongeren die bij ons verblijven.

 • Begeleider 80% onbepaalde duur - Veilig verblijf Van Celst

  Solliciteren tot en met 19/12/2022

  Samen met het team draag je de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de jongeren die bij ons verblijven.

 • Vacature begeleider bij volwassenwerking Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel, vzw

  Solliciteren tot en met 05/01/2023

  Een enthousiast Leuvens team zoekt wegens uitbreiding een nieuw teamlid dat met veel energie en zin in onze werking springt.  

  Een begeleider (100 %) (m/v) voor het begeleiden en ondersteunen van volwassen personen met een beperking en/of psychiatrische problematiek en hun omgeving in de regio Leuven-Tienen.

 • Leefgroepbegeleider | Tonuso | Anderlecht

  Solliciteren tot en met 30/12/2022

  Pit en goesting om je te smijten in een uitdagende job?

  Tonuso zoekt voor de versterking van zijn team verblijf De Kleine Kom-aid  (leefgroep meisjes en jongens 6- 18 jaar) dynamische en enthousiaste leefgroepbegeleid(st)ers.

 • Leefgroepbegeleider | Tonuso | Molenbeek

  Solliciteren tot en met 30/12/2022

  Pit en goesting om je te smijten in een uitdagende job?

  Tonuso zoekt voor de versterking van zijn team verblijf De Plan-aid Molenbeek  (leefgroep meisjes 12-18 jaar) twee dynamische en enthousiaste begeleid(st)ers.

 • Leefgroepbegeleider | Tonuso | Laken

  Solliciteren tot en met 30/12/2022

  Pit en goesting om je te smijten in een uitdagende job?

  Tonuso zoekt voor de versterking van zijn team verblijf De Plan-aid Laken  (leefgroep meisjes en jongens 6- 18 jaar) een dynamische en enthousiaste leefgroepbegeleid(st)er

 • Begeleider (vlinder) kinderen en jongeren met een (neuro-) motorische beperking - 39u

  Solliciteren tot en met 19/12/2022

  - Begeleider (vlinder) kinderen en jongeren met een (neuro-) motorische beperking - 39u

 • LEEFGROEPBEGELEIDER JONGERENZORG

  Solliciteren tot en met 10/12/2022

  Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.

  • Begeleider/logopedist (vlinder) m/v/x kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking (contract onbepaalde duur, 39u)

   Solliciteren tot en met 19/12/2022

   Begeleider/logopedist (vlinder) m/v/x
   kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking
   (contract onbepaalde duur, 39u)

  • Begeleid(st)er voor de leefgroep Koala | Dilbeek | Minor-Ndako

   Solliciteren tot en met 17/12/2022

   “Minor-Ndako geeft een basis van waaruit je kan groeien, je krijgt kansen en verantwoordelijkheid.
   Met veel warmte en een groot hart blijft de organisatie zorg bieden aan al wie het nodig heeft. Het voelt aan als professioneel thuiskomen.” Leo, teamverantwoordelijke Koala

  • Begeleider/ergotherapeut (vlinder) m/v/x kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking (contract onbepaalde duur, 39u)

   Solliciteren tot en met 19/12/2022

   Begeleider/ergotherapeut (vlinder) m/v/x
   kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking
   (contract onbepaalde duur, 39u)

  • Begeleider/opvoeder | leefgroep Kayo | 38u/week | MFC Dennenhof | Kapellen

   Permanente vacature

   Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Ons zorgaanbod bestaat uit negen leefgroepen, een kamertraining en dagbesteding en een team mobiel en ambulant begeleiders.

  • Verantwoordelijke Patrimonium

   Solliciteren tot en met 16/12/2022

   We zijn op zoek naar een collega die het ondersteunend team kan versterken. Als verantwoordelijke patrimonium sta je in voor de opvolging van ons volledige patrimonium.

   Wil je deel uitmaken van ons team en samen werken aan een kwalitatieve dienstverlening, dan ben jij de geknipte kandidaat.

  • Contextbegeleid(st)er Jacana, vervangingscontract (+/- 8 maand), 80%- | Minor-Ndako

   Solliciteren tot en met 17/12/2022

   Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de bijzondere jeugdzorg. We bieden aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie.
   We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare onder hen. We zien het als onze opdracht om hierbij participatie en maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

  • Begeleid(st)er/opvoed(st)er Minor (NBMV, 12-18 jr.) | Minor-Ndako | Vervangingscontract

   Solliciteren tot en met 13/12/2022

   Ahmad, Zaher en Riaz zetten, samen met 7 andere niet-begeleide minderjarigen, de deuren van hun thuis wagenwijd open voor een nieuwe begeleid(st)er. Ben jij op zoek naar zo’n kleinschalige, gezellige context waarbinnen jij een verschil in hun leven kan maken? Lees dan zeker verder!

  • Begeleider kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (voltijds, tijdelijk contract)

   Solliciteren tot en met 15/12/2022

   Begeleider  kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (voltijds, tijdelijk contract)

  • Trajectbegeleider | CBAW-dienst Kamino | Schoten

   Solliciteren tot en met 10/12/2022

   Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van jongeren die zelfstandig willen leven.

  • Begeleider kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (onbepaalde duur – 40u)

   Permanente vacature

   Begeleider kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis

  • Begeleider dagbesteding | De Leemwinning | 100% | Bepaalde duur

   Solliciteren tot en met 18/12/2022

   In de afdeling Veilig Verblijf De Leemwinning begeleiden we 6 jongens tussen 12 en 18 jaar die door de jeugdrechter geplaatst zijn omwille van een complexe problematiek en ernstige veiligheidsthema’s. We willen de jongeren op korte termijn op een positieve manier deel laten uitmaken van hun context en de samenleving. 

  • STOP 4-7 Trainer-(context)begeleider | CKG | 50% tot 70% | bepaalde duur

   Solliciteren tot en met 08/12/2022

   Het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Betlehem te Mechelen biedt op verschillende manieren opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. Het stop 4-7 team is één van de werkingen binnen het CKG.

   STOP 4-7 is een trainingsprogramma voor kinderen tussen 4 en 7 jaar met gedragsproblemen thuis en/of op school.

  • VACATURE GEZINSBEGELEIDER M/V/X (Voltijds contract bepaalde duur)

   Solliciteren tot en met 02/01/2023

   VACATURE GEZINSBEGELEIDER M/V/X

   (Voltijds contract bepaalde duur)

  • Vacature Verantwoordelijke Boekhouding

   Solliciteren tot en met 05/01/2023

   Als Verantwoordelijke Boekhouding sta je in voor het correct voeren van de boekhouding van de organisatie en zorg je ervoor dat de organisatie in regel is met alle geldende boekhoudkundige en juridische regelgeving.Je doet dit niet alleen, maar je werkt hiervoor samen met onze externe boekhoudfirma Je blinkt met andere woorden uit in samenwerken. Je fungeert hierbij als contactpersoon tussen de organisatie en de externe boekhoudfirma

    

     

   • Gezinsbegeleider Columbus | regio B-H-V | Minor Ndako

    Solliciteren tot en met 13/12/2022

    Minor-Ndako en De Wissel zijn voorzieningen erkend door de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van de bijzondere jeugdzorg. Beide voorzieningen hebben in samenwerking ‘Columbus’ opgericht met als doel: aanbieden van procesbegeleiding aan gezinnen volgens de methodiek van positieve heroriëntering in de regio Brussel-Vlaams-Brabant. Hiervoor werken we nauw samen met de CLB’s en andere aanmelders uit de Brede Instap.

   • Teamverantwoordelijke leefgroep Koala | Minor Ndako

    Solliciteren tot en met 10/12/2022

    Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Integrale Jeugdhulp. We bieden aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

   • Begeleid(st)er leefgroep Major (NBMV, 16-18 jr.)- | Minor Ndako | Brussel

    Solliciteren tot en met 10/12/2022

    Yassir, Jawed en Ahmad zetten, samen met 3 andere niet-begeleide minderjarigen (NBMV), hun eerste stappen richting zelfstandigheid binnen ‘Major’. Een stevige uitdaging voor hen én waardevol, interessant werk voor elke collega binnen Minor-Ndako. Ben jij ook op zoek naar zo’n kleinschalige, gezellige context waarbinnen jij een verschil in hun leven kan maken? Lees dan zeker verder!  

   • Begeleider Juno Krinkel 100% bepaalde duur

    Solliciteren tot en met 10/12/2022

    Begeleidingshuis Juno staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van 59 kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar. Naast jongeren die vanuit een complexe opvoedingssituatie (tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen verblijven, krijgen ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hier een plek.

   • Begeleider Juno Krinkel 80% onbepaalde duur

    Solliciteren tot en met 10/12/2022

    Begeleidingshuis Juno staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van 59 kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar. Naast jongeren die vanuit een complexe opvoedingssituatie (tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen verblijven, krijgen ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hier een plek.

    .

   • Begeleider 80-100% bepaalde duur - Begeleidingshuis Juno

    Solliciteren tot en met 09/12/2022

    Samen met je team draag je de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg en begeleiding van 12 kinderen tussen 3 en 10 jaar die bij ons verblijven.

   • Leefgroepbegeleider | De Sibbe | 50% | Onbepaalde duur

    Solliciteren tot en met 14/01/2023

    De Sibbe maakt deel uit van het Multifunctioneel Centrum Ivo Cornelis. Dit bestaat uit 113 modules, waaronder 40 verblijfs-, 33 mobiele en 40 ambulante modules voor jongens en meisjes tussen 0 en 18 jaar. De hulpverlening is sterk contextgericht en flexibel.

    De Sibbe biedt 15 residentiële begeleidingen aan kinderen tussen 0 en 12 jaar.

     

   • Hoofdbegeleider | Veilig Verblijf Van Celst | Antwerpen

    Solliciteren tot en met 11/12/2022

    Je bent in nauwe samenwerking met de teamcoördinator verantwoordelijk voor de werkorganisatie binnen je team.

   • PLEEGZORGBEGELEIDER

    Solliciteren tot en met 17/12/2022

    Concreet zoeken we 1 pleegzorgbegeleider (m/v/x)

    Je kom terecht in de afdeling te Ekeren. Samen met een 40-tal collega’s (begeleiders, administratieve medewerkers, teamverantwoordelijken,..) zet je je dagelijks in om een gepaste thuisomgeving te organiseren voor iedereen die niet thuis kan wonen of geen thuis kan realiseren.

     

   • Begeleider 60% campus Erembodegem

    Solliciteren tot en met 11/12/2022

    Begeleider in leefgroep Klim Op, adolescenten

    Campus  Erembodegem

    60% (22.8u) vervangingscontract

    Startdatum vanaf 1/12/2022

   • Leefgroepsbegeleider/Contextbegeleider | OC Sint-Idesbald - afdeling OOOC De Luwte | Moorslede (Slypskapelle)

    Solliciteren tot en met 23/12/2022

    We zoeken een enthousiaste leefgroepsbegeleider die ook contextbegeleiding kan en wil opnemen. Concreet mikken we op 0.6FTE leefgroepswerk, met daarnaast een pakket vrij in te vullen uren voor contextbegeleiding. Het leefgroepswerk is in een volcontinu systeem wat ook weekendwerk inhoudt (5 op de 12 weekends werken).

   • Crisisbegeleider crisisbed 80% bepaalde duur - Crisishulp aan Huis De Matant

    Solliciteren tot en met 09/12/2022

    Gedurende een crisisbegeleiding gekoppeld aan een crisisbed van het OOOC De Grote Robijn wordt er een korte tijd intensief gewerkt aan de terugkeer naar huis of wordt er toegewerkt naar een andere gepaste hulpverleningsvorm.

   • Coördinator adolescentenafdelingen

    Solliciteren tot en met 18/12/2022

    De functie van coördinator situeert zich vooral in het inhoudelijk en organisatorisch vorm geven aan het beleid van verschillende adolescentenafdelingen (zowel residentieel als ambulant).

    Je staat in voor het aansturen, plannen, organiseren en coördineren en ziet erop toe dat de visie en het profiel van de afdelingen consequent zijn met de noden en ontwikkelingen in regio en sector. Je werkt in tandem met de stafmedewerker, die zich eerder toelegt op het inhoudelijk traject van de jongeren en de context en op de werkbegeleiding van de medewerkers.

   • Teamverantwoordelijke-teamprocesbegeleider

    Solliciteren tot en met 09/12/2022

    vzw aPart, met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent, richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare situatie en het netwerk. We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en begeleiding op maat. We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid met zichzelf en de samenleving. We zijn een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van onderwijs, jeugdhulp, vrije tijd, zorg en werk. De Kerhoek is een CANO-voorziening die werkt met jongeren met een stevige rugzak.

   • Psychodiagnostisch medewerker - onbepaalde duur, 19u (50%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten, en begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren. Samen, met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten.

   • Opvoeder MFC - Leefgroep Stroom 2 - bepaalde duur, deeltijds (60%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten, en begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren. Samen, met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten.

     

   • Medewerker dienst vrije tijd en vrijwilligerswerking - bepaalde duur (30,4 uur, 80%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten, en begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren. Samen, met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten.

   • Opvoeder OBC - Leefgroep Wijzer - onbepaalde duur, regime bespreekbaar (50-100%)

    Permanente vacature

    Het OBC van OLO-Rotonde vzw biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van) emotionele of gedragsproblematiek en/of autismespectrumstoornis en/of licht tot matige verstandelijke beperking.
    Drie pijlers zijn belangrijk in onze werking: vertrekkend vanuit een krachtgerichte en emancipatorische grondhouding bieden we zorg op maat aan en werken we steeds gezins- en contextgericht.

   • Opvoeder MFC - Leefgroep Stroom 1 - onbepaalde duur, voltijds (100%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten. We begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op maat van de cliënt. Dit kan gaan van residentiële opvang tot ondersteuning thuis. Samen met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten. Onze dienstverlening strekt zich uit over heel de provincie Antwerpen en de regio Gent.

   • Opvoeder MFC - Leefgroep Bosuil 2 - onbepaalde duur, voltijds (100%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten, en begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren. Samen, met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten.

   • Opvoeder MFC - Leefgroep Bosuil 1 - onbepaalde duur, voltijds (100%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten. We begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op maat van de cliënt. Dit kan gaan van residentiële opvang tot ondersteuning thuis. Samen met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten. Onze dienstverlening strekt zich uit over heel de provincie Antwerpen en de regio Gent.

     

   • Opvoeder MFC - Leefgroep Bosuil 3 - Onbepaalde duur 30.4u (80%)

    Permanente vacature

    OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten. We begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op maat van de cliënt. Dit kan gaan van residentiële opvang tot ondersteuning thuis. Samen met meer dan 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten. Onze dienstverlening strekt zich uit over heel de provincie Antwerpen en de regio Gent.

   • Vacature voor begeleider te Brussel, bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel, vzw (wegens uitbreiding)

    Solliciteren tot en met 21/12/2022
    • Voorbereiden en begeleiden van pleegzorgsituaties voor kinderen en jongeren die tijdelijk (voor korte of langere tijd) in een pleeggezin (gaan) wonen.
    • Binnen de begeleiding samenwerken met de minderjarigen, de ouders en het pleeggezin, evenals met andere betrokkenen uit de context van de minderjarige,  eventuele  verwijzers en/of  andere hulpverleners.
   • Nachtbegeleider voor de meerderjarigenwerking cluster woonondersteuning | DC Sint-Gerardus | Diepenbeek

    Solliciteren tot en met 11/12/2022

    Sint-Gerardus te Diepenbeek is een zorg- en onderwijsinstelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro)motorische beperking. 

    Voor onze meerderjarigenwerking cluster woonondersteuning zijn wij op zoek naar een nachtbegeleider. Heb jij een diploma begeleider, verpleegkundige of zorgkundige op zak en vooral ongelooflijk veel zin om aan de slag te gaan met meerderjarigen met een beperking? Dan ben jij onze topkandidaat!

   • Leefgroepbegeleider | Elegast vzw Potgieter | Antwerpen

    Solliciteren tot en met 30/12/2022

    Als leefgroepbegeleider bij Elegast ga je aan de slag met kwetsbare jongeren en sta je klaar voor al hun vragen en noden. Je bent vertrouwd met hun leefwereld en kan verbinding maken met jongeren en hun omgeving.

    Ben je op zoek naar een gevarieerde job met verantwoordelijkheid én maatschappelijke relevantie? Dan ben jij de collega die we zoeken

   • Leefgroepbegeleider | Elegast vzw Jacob Jordaens | Antwerpen

    Solliciteren tot en met 30/12/2022

    Als leefgroepbegeleider bij Elegast ga je aan de slag met kwetsbare jongeren en sta je klaar voor al hun vragen en noden. Je bent vertrouwd met hun leefwereld en kan verbinding maken met jongeren en hun omgeving.

    Ben je op zoek naar een gevarieerde job met verantwoordelijkheid én maatschappelijke relevantie? Dan ben jij de collega die we zoeken

   • Traject- en contextbegeleider | 28,5u/week | MFC Dennenhof | Schoten

    Permanente vacature

    Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Ons zorgaanbod bestaat uit negen leefgroepen, een kamertraining en dagbesteding en een team mobiel en ambulant begeleiders.

   • Leefgroepbegeleider 50%

    Permanente vacature

    Leefgroep: Iks

     

    Contract onbepaalde duur

    Deeltijds: 50%

    Startdatum : 01/01/2023

   • COORDINATOR DE NIEUWE TOREN (MMZ KIOSK) - BORSBEEK

    Permanente vacature

    De Nieuwe Toren is een deelwerking van Multimodulaire Zorgorganisatie Kiosk, die residentiële opvang aanbiedt aan kinderen en jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Jongeren en hun gezinnen komen soms in een moeilijke situatie terecht, waardoor een tijdelijke opvang in een verticale leefgroep aangewezen is. Dit verblijf wordt steeds gecombineerd met contextbegeleiding. De Nieuwe Toren is op zoek naar een gedreven coördinator.

   • Leefgroepbegeleider + studiowerking - campus Maarkedal

    Solliciteren tot en met 30/12/2022

    Leefgroepbegeleider + studiowerking

    Campus Maarkedal – horizontale leefgroep voor adolescenten

    Contract vervanging 75% (onmiddellijke indiensttreding tem april 2023 met kans op verlenging)

    Volcontinu uurrooster

   • Contextbegeleider - 80% - onbepaalde duur

    Solliciteren tot en met 14/12/2022

    Het Multifunctioneel Centrum Ivo Cornelis bestaat uit 113 modules, waaronder 40 verblijfs-,  33 mobiele en 40 ambulante modules voor jongens en meisjes tussen 0 en 18 jaar. De  hulpverlening is sterk contextgericht georiënteerd en flexibel.
    Wij hebben ook een samenwerkingsverband met Trawant i.v.m. 1 gezin 1 plan in de regio Mechelen/Katelijne en in de regio Vilvoorde, Vlaams Brabant (Bravio).
     

   • Leefgroepbegeleider Hof Van Delft | 38u/week | MFC Dennenhof | Ekeren

    Permanente vacature

    Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Ons zorgaanbod bestaat uit negen leefgroepen, een kamertraining en dagbesteding en een team mobiel en ambulant begeleiders.

   • Mobiele crisismedewerker 50% | PANGG0-18 | Mechelen

    Permanente vacature

    PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
    Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor ons mobiel crisis team van PANGG0-18. (https://pangg0-18.be/crisis/).

    Binnen regio Mechelen/Rupelstreek stelt CGG De Pont de medewerkers van het mobiel crisis team tewerk.

   • Leefgroepbegeleider | De Leemwinning | 80% - 100% | Onbepaalde duur

    Solliciteren tot en met 11/12/2022

    In Veilig Verblijf De Leemwinning begeleiden we 6 jongens tussen 12 en 18 jaar die door de jeugdrechter geplaatst zijn omwille van een complexe problematiek en ernstige veiligheidsthema’s. 

   • LEEFGROEPBEGELEIDERS jongerenzorg

    Permanente vacature

    Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.

   • Leefgroepbegeleider 'studiowonen'

    Permanente vacature

    Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.

    • Leefgroepbegeleider | CKG Sloebernest | Halle

     Permanente vacature

     Als leefgroepbegeleider in het CKG zorg je, samen met jouw collega’s, voor een warm nest voor de kinderen. De leefgroep bestaat uit kinderen van 0 tot 12 jaar. Dat maakt het werk dus heel gevarieerd én biedt de nodige uitdaging.

    • Leefgroepbegeleider Levensvreugde Verblijven Aalst

     Permanente vacature

     In onze woonondersteuning begeleidt u mensen met een matige tot ernstige mentale beperking waarbij de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van de zorggebruikers centraal staan. Er wordt gestreefd naar een persoonsgerichte dienstverlening met maximaal respect voor elk persoon.

     • Gezinsbegeleider CKG Sloebernest | Ganshoren/Schaarbeek/Halle

      Permanente vacature

      Dat de opvoeding van kinderen geen ‘walk in the park’ is en ouders vaak voor grote uitdagingen staan, hoeft niet te verwonderen. Gelukkig kunnen ouders beroep doen op een gezinsbegeleider om hen te ondersteunen wanneer het moeilijk gaat.

      Als gezinsbegeleider begeleid je ouders met kinderen zodat ze hun opvoedingsvaardigheden kunnen versterken.

     • Opvoed(st)er v/m/x MFC Heynsdaele Ronse

      Solliciteren tot en met 23/12/2022

      PC Wagenschot zoekt voor MFC Heynsdaele Ronse een OPVOED(ST)ER V/M/X 

      38 u/week – BEPAALDE DUUR of VERVANGINGSOVEREENKOMST 
       

     • Contextbegeleider 50% onbepaalde duur - Veilig verblijf Van Celst

      Permanente vacature

      Samen met het begeleidersteam van de leefgroep en ondersteund door de zorgcoördinatoren ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van de context van de jongeren die bij ons verblijven.

     • Begeleider 80% onbepaalde duur - Veilig verblijf Van Celst

      Permanente vacature

      Samen met het team draag je de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de jongeren die bij ons verblijven.

     • Nachtopvoeders leefgroepwerking

      Permanente vacature

      Als nachtbegeleider sta je in voor slapende nachten en sta je garant voor een warme en deskundige zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners.

     • Leefgroepbegeleider | De Speling | 24u/week | MFC Dennenhof | Nijlen

      Permanente vacature

      Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Ons zorgaanbod bestaat uit tien leefgroepen, een kamertraining en dagbesteding en een team mobiel en ambulant begeleiders.

     • contextbegeleider in de Want

      Permanente vacature

      contextbegeleider in de Want

     • Leefgroepbegeleider | VZW Sint-Lodewijk | Wetteren

      Permanente vacature

      VZW Sint-Lodewijk is op zoek naar enthousiaste leefgroepbegeleiders om ons team te versterken. Voel je je aangesproken om deel uit te maken van ons dynamisch team? Ben je geïnteresseerd in een boeiende en uitdagende job in de zorgsector?  
      Dan ben jij de collega die we zoeken! 

     • Begeleider (context en leefgroep)| OOOC 't Pasrel | Halle

      Solliciteren tot en met 30/10/2023

      De job van begeleider in ’t Pasrel is vanuit onze systeemvisie specifiek ingevuld: je combineert begeleidingswerk (met de gezinnen en de jongere) met leefgroepwerk. Het is daardoor een uitdagende en stimulerende job waarin je op veel domeinen kan groeien.

     • Delictgerichte contextbegeleider en begeleider leerproject/gemeenschapsdienst | COHEsie!

      Permanente vacature

      Heb je een hart voor minderjarigen? Geloof je in een herstelgerichte en constructieve aanpak op maat?

      Binnen het team COHEsie zijn we op zoek naar een nieuwe collega!
      COHEsie maakt deel uit van vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding, Beheerstraat 68, Kortrijk.

      VOLTIJDS contract van ONBEPAALDE duur!

     • Opvoeder/begeleider Zuid-West Limburg - spontane sollicitatie

      Permanente vacature

      Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo.

      We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers om onze teams te versterken. 

     • Medewerkers gezocht | Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth | Peer | Pelt | Hechtel-Eksel

      Permanente vacature

      Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth biedt verblijf, dagopvang en ambulante/mobiele begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of gedrags- en emotionele stoornissen. We hebben vestigingen in Peer-Wijchmaal, Pelt (Sint-Huibrechts-Lille, Neerpelt en Overpelt) en Hechtel-Eksel.

      Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste collega's in diverse functies. Werk je graag met en voor mensen en in het bijzonder voor mensen met een kwetsbaarheid? Kan je als teamspeler ook zelfstandig werken? Dan ben jij misschien degene naar wie we op zoek zijn!

     • Contextbegeleider CKG De Link - Onbepaalde duur - 38/38u (voltijds)

      Permanente vacature

      Onze medewerkers zorgen ervoor dat een 350-tal kinderen en jongeren zich goed kunnen voelen en dat hun gezinnen de steun vinden die ze nodig hebben. Daar gaan we voor in de Jeugdzorg bij Zorgbedrijf Antwerpen!

     • Leefgroepbegeleider | De Leemwinning | Mechelen

      Permanente vacature

      In de afdeling Veilig Verblijf De Leemwinning begeleiden we 6 jongens tussen 12 en 18 jaar die door de jeugdrechter geplaatst zijn omwille van een complexe problematiek en ernstige veiligheidsthema’s. 
      We bieden de context, jongeren en hun netwerk een intensief begeleidingsprogramma op maat aan en zetten in op alle belangrijke levensdomeinen van de jongere: context, school of werk, dagbesteding, vrije tijd. De jongens die tijdens hun verblijf niet naar school kunnen, bieden we dagbesteding aan. 
       

     • Begeleider leerprojecten | Elegast vzw HCA | Antwerpen

      Solliciteren tot en met 30/12/2022

      Geloof jij in een herstelgerichte en activerende aanpak van jongeren na het plegen van een jeugddelict? Heb je interesse om jongeren te begeleiden om hun verantwoordelijkheid op te nemen naar zichzelf en hun context, hun slachtoffer(s) en de samenleving toe? Dan ben jij de collega die we zoeken!

      HCA is een ambulante dienst en begeleidt jongeren die een jeugddelict gepleegd hebben. HCA biedt herstelgerichte en constructieve afhandelingen aan waaronder: herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg (HERGO), leerproject, gemeenschapsdienst en positief project.

     • Vrijwilligerscoach | Home-Start | Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot

      Permanente vacature

      Home-Start Domo vzw is op zoek naar een deeltijdse vrijwilligerscoach die de lokale Home-Start-werkingen in Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot vorm geeft en uitbouwt.

      Home-Start biedt preventieve gezinsondersteuning aan huis bij gezinnen met kinderen, van bij de zwangerschap tot twaalf jaar.
      Door de wekelijkse aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger in het gezin, vergroot Home-Start de draagkracht, weerbaarheid en vaardigheden van de ouders en werkt Home-Start aan de verbreding van het sociaal netwerk van het gezin.

     • Leefgroepbegeleider | vzw Martens-Sotteau | Oostakker

      Permanente vacature

      Heb jij een hart voor jongeren en energie voor twee, dan ben jij wie we zoeken. 

      V.Z.W Martens-Sotteau is een organisatie in de jeugdhulp. Voor onze adolescentenleefgroep binnen het begeleidingstehuis zijn we op zoek naar een begeleider (27u - vervangingscontract).

      In Huis 3 worden 8 jongeren residentieel begeleid tussen 12 en 18 jaar. Je komt terecht in een enthousiast en dynamisch team. Je kan rekenen op de ondersteuning binnen de organisatie, waar werksfeer al jaren hoog in het vaandel gedragen wordt.

     • Teamcoach | vast contract | 30,4u/week | MFC Dennenhof | Schoten

      Permanente vacature

      Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Ons zorgaanbod bestaat uit tien leefgroepen, een kamertraining en dagbesteding en een team mobiel en ambulant begeleiders.

     • Integraal begeleider | Cruushove, patio vzw | Brugge

      Permanente vacature

       

      • Als individueel begeleider van een jongere ondersteuning te bieden op verschillende levensdomeinen
      • Als contextbegeleider van een jongere en zijn netwerk ondersteuning te bieden om hun traject mee vorm te geven
      • Als leefgroepsbegeleider tussen de jongeren te staan en groepsdynamieken te hanteren
      • Als begeleider meebouwen aan een positief leefklimaat
     • Trajectbegeleider 75% - 100% - vzw De Oever - Hasselt

      Permanente vacature

      De Oever biedt veranderingsgerichte ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen of jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf.

      We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit. 

      De Oever is een warme en lerende organisatie die inzet op zelfleiderschap en een participatieve cultuur.

     • Leefgroepbegeleider | CKG | Ronse

      Permanente vacature

      Het CKG biedt volgende werkvormen (modules) aan:

      • Ondersteuning van gezinnen aan huis, kort- of langdurend
      • Individuele pedagogische training van ouders in het CKG
      • Pedagogische groepstraining van ouders, in het kinderverblijf of op locatie
      • Pedagogische training van ouders samen met hun kinderen, in groepsverband, in het CKG
      • Dag- of nachtopvang, in combinatie met ondersteuning aan huis of individuele pedagogische training
      • Dag- en nachtopvang, in combinatie met gezinsbegeleiding
     • Begeleid(st)ers

      Permanente vacature

      Wij zoeken regelmatig  enthousiaste en nieuwe begeleiders om onze teams te versterken.

      Wil jij komen werken in een lerende en dynamische organisatie?

      Heb jij een groot hart voor kinderen en jongeren in de Jeugdzorg?

      Lees dan de vacature in bijlage en solliciteer snel: kristien.deraeve@kinderhuis.net

      Tot binnenkort!

     • Leefgroep begeleider | Contract bepaalde duur | 30u | CKG Dennenhuis | Zorgbedrijf Antwerpen

      Permanente vacature

      Onze medewerkers zorgen ervoor dat een 350-tal kinderen en jongeren zich goed kunnen voelen en dat hun gezinnen de steun vinden die ze nodig hebben. Daar gaan we voor in de Jeugdzorg bij Zorgbedrijf Antwerpen!

     • Begeleider Minderjarige Vluchtelingen | Vervangingscontract | Alle Regimes | CBJ De Zijsprong | Zorgbedrijf Antwerpen

      Permanente vacature

      De Zijsprong is een residentiële leefgroep ingericht voor jongeren (jongens) behorende tot de meest kwetsbare niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Deze leefgroepwerking werd tijdelijk ingericht n.a.v. de vluchtelingencrisis, in een samenwerking tussen Agentschap Jongerenwelzijn en Fedasil.

     • Leefgroep begeleider | Vervangingscontract | 34,2u | CKG Dennenhuis | Zorgbedrijf Antwerpen

      Permanente vacature

      Onze medewerkers zorgen ervoor dat een 350-tal kinderen en jongeren zich goed kunnen voelen en dat hun gezinnen de steun vinden die ze nodig hebben. Daar gaan we voor in de Jeugdzorg bij Zorgbedrijf Antwerpen!

     • Teamcoach Jeugdzorg | 38u | LOI (Lokaal Opvanginitiatief) | Zorgbedrijf Antwerpen

      Permanente vacature

      Een dag in het leven van een Teamcoach Jeugdzorg:
      Leidinggeven, plannen, overleg, budgetbeheer, organiseren en coachen, dat is waar je goed in bent en eveneens heel graag professioneel voor in staat! Daarbij vorm je een brug tussen het beleid en de operationele doelstelling van jouw voorziening. 

      Je krijgt energie van werken met mensen, werken met jeugd in moeilijke omstandigheden en coachende opdrachten.

     • Contextbegeleider | 19u | CBJ Pennsylvania Foundation

      Permanente vacature

      Onze medewerkers zorgen ervoor dat een 350-tal kinderen en jongeren zich goed kunnen voelen en dat hun gezinnen de steun vinden die ze nodig hebben. Daar gaan we voor in de Jeugdzorg bij Zorgbedrijf Antwerpen!

     • Contextbegeleider | 38u | CBJ Pennsylvania Foundation | Zorgbedrijf Antwerpen

      Permanente vacature

      Onze medewerkers zorgen ervoor dat een 350-tal kinderen en jongeren zich goed kunnen voelen en dat hun gezinnen de steun vinden die ze nodig hebben. Daar gaan we voor in de Jeugdzorg bij Zorgbedrijf Antwerpen!

     • Mobiele caremedewerker | PANGG0-18 | Mechelen

      Permanente vacature

      PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
      Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor ons mobiel care team van PANGG0-18. (https://pangg0-18.be/care/).

      Binnen regio Mechelen/Rupelstreek stelt CGG De Pont de medewerkers van het mobiel care team tewerk.

     • Hoofdopvoeder kamertraining | vast contract | 38u/week | MFC Dennenhof | Schoten

      Permanente vacature

      Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. We hebben tien leefgroepen verspreid over regio Antwerpen volgens het huis-in-de-rij principe.

     • Teamcoach Lokaal Opvang Initiatief (LOI) en De Zijsprong

      Permanente vacature

      De Zijsprong is een residentiële leefgroep ingericht voor jongeren (jongens) behorende tot de meest kwetsbare niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De Zijsprong wordt tijdelijk ingericht n.a.v. de vluchtelingencrisis, in een samenwerking tussen Opgroeien en Fedasil.

     • Leefgroepbegeleider Minderjarige vluchtelingen

      Permanente vacature

      Wat doe je graag en kan je goed?

      Als Begeleider maak jij deel uit van het team dat instaat voor de opvang, opvoeding en begeleiding van de toevertrouwde jongeren. Je komt terecht in de leefgroep, de kamertraining of ons lokaal opvang initiatief van jongeren tussen 12 en 18 jaar. 
      Kortom: je zorgt voor de praktische vertaling van het hulpverleningstraject van de jongere in een klimaat van wederzijds respect.

     • Leefgroepbegeleider CKG Dennenhuis

      Permanente vacature

      Dit vind je leuk om te doen

      Als leefgroepbegeleider maak jij deel uit van een team dat instaat voor de opvang, opvoeding en begeleiding van de kinderen in het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG).

     • Leefgroep begeleider | Contract bepaalde duur | 19u | CBJ Pennsylvania Foundation (jongeren 0-18j) | Zorgbedrijf Antwerpen

      Permanente vacature

      Wat doe je graag en kan je goed?

      Als leefgroepbegeleider maak jij deel uit van een team dat instaat voor de opvang, opvoeding en begeleiding van de jongeren in het Centrum Bijzondere Jeugdzorg. Dit zowel binnen een leefgroep als bij de kamertraining.

     • Leefgroepbegeleider/Opvoeder | OC Huize Terloo | Pepingen

      Permanente vacature

      Het orthopedagogisch centrum Huize Terloo begeleidt +/- 60 jongeren tussen 3 en 21 jaar en hun context. Hierbij bieden we zowel verblijf, dagbesteding als mobiele begeleiding aan.

      Ben jij een enthousiaste opvoeder die ons wil meehelpen om de basisprincipes van de Circle of Courage te realiseren?

      • Elk kind kan pas groeien als het ergens bij hoort.
      • Elk kind wil ruimte om eigenheid op te bouwen.
      • Elk kind groeit vanuit het besef iets te kunnen.
      • Elk kind heeft nood aan anderen te kunnen helpen, zich in te zetten voor anderen.
     • Leefgroepbegeleider/Opvoeder | OC Huize Terloo | Pepingen

      Permanente vacature

      Het orthopedagogisch centrum Huize Terloo begeleidt +/- 60 jongeren tussen 3 en 21 jaar en hun context. Hierbij bieden we zowel verblijf, dagbesteding als mobiele begeleiding aan.

      Ben jij een enthousiaste opvoeder die ons wil meehelpen om de basisprincipes van de Circle of Courage te realiseren?

      • Elk kind kan pas groeien als het ergens bij hoort.
      • Elk kind wil ruimte om eigenheid op te bouwen.
      • Elk kind groeit vanuit het besef iets te kunnen.
      • Elk kind heeft nood aan anderen te kunnen helpen, zich in te zetten voor anderen.
     • Verbindingsmedewerker (60%) regio Waas & Dender | Krachtgericht Waas & Dender

      Permanente vacature

      Krachtgericht Waas & Dender werkt binnen 3 eerstelijnszones: Noord-Oost Waasland, Zuid-West-Waasland en Dender. 

      We maken samen met het gezin, hun netwerk en de aanmelder een gezinsplan op vanuit een volwaardig partnerschap.

      We zoeken hiervoor een enthousiaste verbindingsmedewerker die intersectoraal wil werken, dit in een 60% contract van onbepaalde duur. 

     • Begeleider van leer- en leefactiviteiten (75%-100%)

      Permanente vacature

      De Oever biedt veranderingsgerichte ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen of jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf.

      We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit. 

      De Oever is een warme en lerende organisatie die inzet op zelfleiderschap en een participatieve cultuur.

     • Trajectconsulent regio Leuven

      Permanente vacature

      Resonans is een mobiele en ambulante begeleidingsdienst voor personen met een (vermoeden van een) handicap. Personen met een risico op het ontwikkelen van een handicap, jonge kinderen met een moeilijke start of een ontwikkelingsvertraging, personen met een hersenletsel, een mentale en/of motorische handicap, al dan niet met bijkomende problemen en kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis behoren tot de doelgroep van Resonans.

     • Gezinsbegeleider jongeren GES problematiek regio Halle

      Permanente vacature

      Resonans is een mobiele en ambulante begeleidingsdienst voor personen met een (vermoeden van een) handicap. Personen met een risico op het ontwikkelen van een handicap, jonge kinderen met een moeilijke start of een ontwikkelingsvertraging, personen met een hersenletsel, een mentale en/of motorische handicap, al dan niet met bijkomende problemen en kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis behoren tot de doelgroep van Resonans.

     • Gezinsbegeleider voor kinderen met een beperking regio Zellik

      Permanente vacature

      Resonans is een mobiele en ambulante begeleidingsdienst voor personen met een (vermoeden van een) handicap. Personen met een risico op het ontwikkelen van een handicap, jonge kinderen met een moeilijke start of een ontwikkelingsvertraging, personen met een hersenletsel, een mentale en/of motorische handicap, al dan niet met bijkomende problemen en kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis behoren tot de doelgroep van Resonans. 

     • Begeleider | Bohets Muizen | 100% | Bepaalde duur, vervanging zwangerschap

      Permanente vacature

      Dagcentrum Bohets is een afdeling van het MFC Ivo Cornelis en biedt dagbegeleiding aan jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar.

     • Vrijwilligerscoach | Home-Start | Leuven

      Permanente vacature

      Home-Start Domo vzw en de stad Leuven zijn op zoek naar een tijdelijke, voltijdse vrijwilligerscoach die de lokale Home-Start-werking in Leuven vorm geeft en uitbouwt.

     • Coördinator | Home-Start | Zaventem

      Permanente vacature

      Home-Start Domo vzw is op zoek naar een deeltijdse coördinator die de lokale Home-Start-werking in Zaventem coördineert.

     • Coördinator | Home-Start | Vilvoorde

      Permanente vacature

      Home-Start Domo vzw is samen met de stad Vilvoorde op zoek naar een deeltijdse coördinator die de lokale Home-Start-werking in Vilvoorde vorm geeft en uitbouwt.

     • Contextbegeleider | OOOC De Zwaantjes (MMZ Kiosk) | Hoboken

      Permanente vacature

      MMZ Kiosk zoekt voor OOOC De Zwaantjes een gedreven contextbegeleider, die in elk uitdaging een kans ziet om een verschil te kunnen maken als hulpverlener. Samen met een equipe van leefgroepbegeleiders, een multidisciplinair team en de directie bieden we diagnostiek en crisisopvang en -begeleiding voor een 12-tal jongeren en hun context.  Aan het einde van onze begeleidingsperiode, 2 tot 3 maanden ongeveer, geven we een advies naar vervolghulpverlening . We hebben zowel een ambulant als een residentieel aanbod.

     • Leefgroepbegeleider | Hof ter Heide (MMZ Kiosk) | Hoboken

      Permanente vacature

      MMZ Kiosk zoekt voor zijn deelwerking Hof ter Heide te Hoboken een gedreven leefgroepbegeleider die in elke uitdaging een kans ziet om het verschil te maken als hulpverlener.  In elke leefgroep creëren we een hartelijk en ondersteunend leefklimaat in een groene en rustige omgeving.  Samen met het netwerk van elk van deze jongeren, bieden we hen de nodige hulp en ondersteuning zolang dit nodig is.

     • Leefgroepbegeleider | OOOC De Sluis (MMZ Kiosk) | Zandvliet

      Permanente vacature

      MMZ Kiosk zoekt voor OOOC De Sluis te Zandvliet een gedreven leefgroepbegeleider. OOOC De Sluis biedt  diagnostiek en crisisopvang en -begeleiding.  Aan het einde van onze begeleidingsperiode, 2 tot 3 maanden ongeveer, geven we een advies naar vervolghulpverlening . We hebben zowel een ambulant als een residentieel aanbod. Voel je je hierdoor uitgedaagd en wil je ons team komen versterken? Lees dan zeker verder!

     • Begeleider aan Huis | Crisishulp regio Brussel-Halle-Vilvoorde

      Permanente vacature

      -Heb jij toevallig een superheldencape in jouw lade liggen ? Neen ? Oef ! Gelukkig maar ! Dat is niet nodig.

      Wij zoeken een fijne collega die gezinnen in crisissituaties kan helpen bijstaan. Zelf krijg je ook de nodige interne opleiding en ondersteuning en kom je terecht in een warm en zorgend team. Onze begeleiders begeleiden bij gezinnen aan huis in de regio B-H-V.

     • Opvoed(st)er leefgroep jongeren met ASS | Internaat 24 | Ronse

      Permanente vacature

      We zijn op zoek naar een opvoed(st) er vanaf 01 augustus 2022 tot eind december 2022 voor een leefgroep jongeren met ASS.

     • Leefgroep Begeleider | BZJ | Antwerpen

      Permanente vacature

      Werken bij Jeugdzorg - Zorgbedrijf Antwerpen. Wij hebben vier afdelingen, op drie verschillende locaties.

      Meer informatie op: http://jeugdzorg.zorgbedrijf.antwerpen.be/onze-centra

     • Leefgroep Begeleider | CKG | Antwerpen

      Permanente vacature

      Werken bij Zorgbedrijf Antwerpen

      Onze Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) bieden hulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar wanneer de opvoeding voor ouder en/of kind dreigt vast te lopen. Ze zijn erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.
      Centra Dag- en nachtverblijf: 
      - CKG Good Engels - 2018 Antwerpen
      - CKG De Link - 2050 Linkeroever
      - CKG Dennenhuis - 2950 Kapellen

       

     • Leefgroepmedewerkers | Ter Heide | Genk

      Permanente vacature

      Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Elke bewoner die wij ondersteunen is uniek en verschilt in zijn eigenheid van alle andere bewoners. De specifieke combinatie van een mentale beperking met andere ondersteuningsnoden - op lichamelijk vlak, dan wel op het vlak van het gedrag en de sociale en emotionele ontwikkeling - maakt dat leefgroepen erg verschillend kunnen zijn. Het zijn alleszins bijzondere en uitdagende groepen! 

       

     • Leefgroepbegeleid(st)er | VZW Stappen | Gent

      Permanente vacature

      Vzw Stappen is een CANO – organisatie in de Jeugdzorg voor meisjes tussen 14 en 25 jaar. Wij bieden een job aan van 30 of 34u/week.

     • Leefgroepbegeleider | VZW Steevliet | Melle

      Permanente vacature

      Je werkt als begeleider in een team dat instaat voor de zorg en begeleiding van 11 kinderen tussen 4 en 17 jaar in het kader van het aanbod “ verblijf en contextbegeleiding”. De kinderen en jongeren verblijven in een verticale leefgroep gelegen op de campus Melle van vzw Steevliet, organisatie bijzondere  jeugdzorg.

       

     • Begeleider | Ter Elst | Duffel

      Permanente vacature

      Jeugdzorg Ter Elst is een erkend observatie- en behandelingscentrum erkend voor 95 minderjarigen met gedrags- en emotionele moeilijkheden. We streven ernaar om hen optimaal te integreren in de samenleving.  We bieden als voorziening residentiële hulp aan voor 85 kinderen en jongeren en hun context.  Daarnaast zijn we eveneens erkend voor 10 mobiele en ambulante trajecten.  Een honderdvijftigtal collega's en een aantal ondersteunende diensten staan dagelijks in voor een professionele zorg.

      Wij kijken uit naar een leefgroepbegeleider voor onze leefgroep Vedet.

     • Contextbegeleider residentiële adolescentengroep | Martens-Sotteau | Oostakker

      Permanente vacature

      Martens-sotteau is actief in de jeugdhulp. Voor onze adolescentenleefgroep zijn we op zoek naar een contextbegeleider. 

      Wordt jij enthousiast bij de gedachte om samen met gezin (of ruimere contexten) van kinderen en jongeren een traject aan te gaan, dan is deze job zéker iets voor jou

     • Hoofdbegeleider nieuwe leefgroep | Jeugdzorg Ter Elst | Duffel

      Permanente vacature

      Jeugdzorg Ter Elst is een erkend observatie- en behandelingscentrum, erkend voor 95 minderjarigen met gedrags- en emotionele moeilijkheden.  We streven ernaar om hen optimaal te integreren in de samenleving.  We bieden als voorziening residentiële hulp aan voor 85 kinderen en jongeren en hun context.  Daarnaast zijn we eveneens erkend voor 10 mobiele en ambulante trajecten.  Een honderdvijftigtal collega's en een aantal ondersteunende diensten staan dagelijks in voor een professionele zorg.

      Wij kijken uit naar een hoofdbegeleider voor onze nieuwe leefgroep.

     • Thuisbegeleider Crisishulp aan Huis (CAH) |OLO-Rotonde vzw | Borgerhout

      Permanente vacature

      Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die zich in een acute noodsituatie bevinden. Het crisismeldpunt -18 meldt de gezinnen aan voor interventie of begeleiding. Crisishulp aan Huis probeert een plaatsing te vermijden door het hele gezin gedurende een korte periode intensief te begeleiden. Heb jij een hart voor gezinnen in moeilijkheden en heb je zin om hier actief mee aan de slag te gaan? Solliciteer dan nu via onze jobsite!

       

     • Thuisbegeleider Crisishulp aan Huis - tijdelijk contract | OLO-Rotonde vzw | Borgerhout

      Permanente vacature

      Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die zich in een acute noodsituatie bevinden. Het crisismeldpunt -18 meldt de gezinnen aan voor interventie of begeleiding. Crisishulp aan Huis probeert een plaatsing te vermijden door het hele gezin gedurende een korte periode intensief te begeleiden. Heb jij een hart voor gezinnen in nood en heb je zin om hier actief mee aan de slag te gaan? Solliciteer dan nu via onze jobsite! 

     • Contextbegeleider Huis Vizier | OLO-Rotonde vzw | Borgerhout of Deurne

      Permanente vacature

      De Contextbegeleidingsdienst Vizier begeleidt meer dan 100 gezinnen in een verontrustende opvoedingssituatie. Vizier wordt erkend door het Agentschap Opgroeien en behoort tot OLO-Rotonde vzw. Je komt terecht in een gedreven team met zowel anciens al beginnende begeleiders. Zij worden inhoudelijk ondersteund door hun supervisor. Ben jij gedreven om gezinnen die het moeilijk hebben te begeleiden op verschillende levensdomeinen? Solliciteer dan snel bij OLO-Rotonde vzw!

     • Leefgroep begeleider MFC (Stroom) | OLO-Rotonde vzw | Brasschaat

      Permanente vacature

      Voor leefgroep Stroom zoeken wij een enthousiaste leefgroep begeleider die instaat voor begeleiding van kinderen van 10-14 jaar - 80% contract onbepaalde duur.

      In de leefgroepen van het MFC werken we individuele trajecten uit voor jongeren, waarbij begeleiding en opvang centraal staan. De jongeren verblijven zoveel als nodig in de leefgroep en worden thuis ondersteund waar mogelijk.

      Drie pijlers zijn belangrijk in onze werking: vertrekkend vanuit een krachtgerichte en emancipatorische grondhouding bieden we zorg op maat aan en werken we steeds gezins- en contextgericht.

     • Leefgroep begeleider OBC (Wijzer) | OLO-Rotonde vzw | Brasschaat

      Permanente vacature

      Het OBC van OLO-Rotonde vzw biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van) emotionele of gedragsproblematiek en/of autismespectrumstoornis en/of licht tot matige verstandelijke beperking.

      Tijdens het verblijf in het OBC proberen we een grondig beeld te krijgen van de krachten en de noden van de jongere en zijn context. Hierbij vinden we het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken te observeren en te exploreren.
      In de leefgroep werken we individuele trajecten uit, waarbij begeleiding en opvang centraal staan.

     • Leefgroep begeleider MFC (Klinker) | OLO-Rotonde vzw | Brasschaat

      Permanente vacature

      Voor leefgroep Klinker zoeken wij een enthousiaste leefgroep begeleider, die instaat voor de begeleiding van 10 kinderen van 6-12 jaar.

      In de leefgroepen van het MFC werken we individuele trajecten uit voor jongeren, waarbij begeleiding en opvang centraal staan. De jongeren verblijven zoveel als nodig in de leefgroep en worden thuis ondersteund waar mogelijk.

      Drie pijlers zijn belangrijk in onze werking: vertrekkend vanuit een krachtgerichte en emancipatorische grondhouding bieden we zorg op maat aan en werken we steeds gezins- en contextgericht.

     • Contextbegeleider voor 1Gezin1Plan en Positieve Heroriëntering | OLO-Rotonde vzw | Deurne

      Permanente vacature

      De Contextbegeleidingsdienst Vizier begeleidt meer dan 115 gezinnen in een verontrustende opvoedingssituatie. Vizier wordt erkend door het Agentschap Opgroeien en behoort tot OLO-Rotonde vzw. Je vertrekbasis is de locatie Deurne, Ruggeveldlaan 471. De gezinnen die je begeleidt, wonen voornamelijk in de Voorkempen (Zandhoven, Zoersel, Brecht, Schilde, Wijnegem, Malle).

     • Begeleiding in onze leefgroepen | Wingerdbloei | Antwerpen

      Permanente vacature

      Wingerdbloei is een dynamische, progressieve jeugdhulporganisatie actief in groot Antwerpen.

      Wij begeleiden kinderen, jongeren en gezinnen die het (even) moeilijk hebben.

      We zijn op zoek naar gedreven collega's om samen ons project te realiseren. Op dit moment willen we onze cluster kamertraining, veilig verblijf en niet-begeleide minderjarigen versterken met begeleiders in een 80% of 100% contract van onbepaalde duur. 

     • Begeleider crisishulp aan huis | Cocon vzw |

      Permanente vacature

      -Heb jij toevallig een superheldencape in jouw lade liggen ? Neen ? Oef ! Gelukkig maar ! Dat is niet nodig.

      Wij zoeken een fijne collega die gezinnen in crisissituaties kan helpen bijstaan. Zelf krijg je ook de nodige interne opleiding en ondersteuning en kom je terecht in een warm en zorgend team. Onze begeleiders begeleiden bij gezinnen aan huis in de regio B-H-V.

     • Begeleider verblijf | Vereniging Ons Tehuis | Ieper

      Permanente vacature

      De Vereniging Ons Tehuis is een welzijnsvereniging van de O.C.M.W.'s van Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.
      De Vereniging Ons Tehuis (VOT) is hoofdzakelijk actief binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg en biedt een continuüm aan hulp- en dienstverleningsvormen aan.


      Wij gaan over tot de organisatie van een wervingsexamen voor de functie begeleider verblijf voor een contract onbepaalde duur van 60%.
       

     • Leefgroepbegeleider | MFC Sint-Gregorius | Gentbrugge

      Permanente vacature

      Het multifunctioneel centrum (MFC) Sint-Gregorius ligt in Gentbrugge en begeleidt kinderen en jongeren met een beperking. Op de groene terreinen van onze campus liggen ook 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren begeleiding aan.

     • Leefgroepbegeleider | Gemeenschapsinstelling De Zande | Beernem, Wingene & Ruiselede

      Solliciteren tot en met 31/12/2022

      Tien jongeren tussen 14 en 18 jaar in de Gemeenschapsinstelling De Zande (campus Beernem, campus Wingene en campus Ruiselede) kijken uit naar de komst van een nieuwe leefgroepbegeleider. Heb jij energie voor twee, een diploma in een maatschappelijke richting op zak en vooral ongelooflijk veel zin om samen met een supergemotiveerd team aan de slag te gaan met jongeren? Dan ben jij onze topkandidaat!