Teamverantwoordelijke-teamprocesbegeleider

Teamverantwoordelijke-teamprocesbegeleider
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Onbepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
09/12/2022

In het kort

vzw aPart, met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent, richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare situatie en het netwerk. We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en begeleiding op maat. We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid met zichzelf en de samenleving. We zijn een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van onderwijs, jeugdhulp, vrije tijd, zorg en werk. De Kerhoek is een CANO-voorziening die werkt met jongeren met een stevige rugzak.

Jobinhoud

vzw aPart heeft een vacature van Teamverantwoordelijke voor het team De Kerhoek, met het accent op teamprocesbegeleiding. De procesbegeleider begeleidt het huidig veranderingsproces van het team in de groei naar meer autonomie. De procesbegeleider stuurt, coördineert en coacht het team naar meer eigenaarschap, naar meer verantwoordelijkheid. De procesbegeleider behoort tot het middenkader en legt verantwoording af aan de directie. Wanneer het proces voltooid is, houdt de procesbegeleider de verdere leiding/coördinatie en coaching van het team in handen.

Profiel

Prioritaire verantwoordelijkheidsdomeinen:

Naar het team toe

 • Je ondersteunt én stuurt het team om focus en visie scherp te krijgen en daarnaar consequent te handelen
 • Je zet de visie samen met het team om in concrete (jaarlijkse) beleidsplannen
 • Je ondersteunt en stuurt het team om hierin verantwoordelijkheden/rollen op te nemen en de voortgang te bewaken
 • Je zoekt samen met het team uit welk daartoe de gewenste structuren zijn
 • Je ondersteunt individuele vaardigheden en deze nodig om een teamgroeiproces te realiseren
 • Je ondersteunt in het leren van elkaar, het inzetten op kwaliteiten
 • Je coacht de teamleden in hun eigen groeiproces
 • Je stuurt en ondersteunt op verbinding, op het evolueren naar de gewenste cultuur
 • Je ziet toe en ondersteunt op continuïteit en efficiëntie (duurzame systemen en middelenbeheer)
 • Je bewaakt mee het overzicht

Naar de organisatie toe

 • Je verbindt de teamnoden met de organisatienoden
 • Je informeert en communiceert transparant (horizontaal en verticaal)
 • Je werkt mee aan het optimaliseren van samenwerkingsverbanden
 • Je neemt deel en organiseert de participatie van het team aan extern overleg
 • Je participeert, samen met het team, aan beleidsvoorbereidend werk

Naar de vestigingsplaats toe

 • Je coördineert het campusgebeuren (praktisch, materieel, …)
 • Je zorgt voor de financiële planning en opvolging van de uitgaven, in samenspraak met de directie-boekhouding

Profielvereisten

 • Je bent in bezit van een sociaal pedagogisch diploma minimum bachelor met 5 jaar ervaring of gelijkgesteld door ervaring
 • Je hebt kennis over en voeling met de doelgroep van maatschappelijk kwetsbare jongeren
 • Je onderschrijft de missie en de visie van vzw aPart
 • Je hebt expertise in het begeleiden van teamprocessen
 • Je kan een team coachend leiden en enthousiasmeren
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden
 • Je beschikt over verbindende, transparante communicatieve vaardigheden
 • Je beschikt over coachende vaardigheden
 • Je hebt een zeer open blik
 • Je bent dynamisch, kritisch en participatief ingesteld
 • Je kan planmatig werken
 • Je kan zelfstandig werken maar je bent ook een uitgesproken teamspeler gericht op samenwerking
 • Je kan omgaan met de positie als brug tussen het team en de directie
 • Je zorgt voor de verbinding tussen de noden en wensen van het team en de directie
 • Je bent meerzijdig partijdig naar het team en de totale organisatie
 • Je bent flexibel en toch vasthoudend waar nodig
 • Je bent stressbestendig
 • Je bent discreet
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een auto
 • Uitzonderlijk bereid zijn voor avond- en weekendwerk + permanentievergoedingen

Aanbod

 • Contract onbepaalde duur jobtime 38u in de Bijzondere Jeugdbijstand M/V/X

 • Verloning volgens functie in paritair comité 319.01 met barema B1a
 • Inwerking en ondersteuning
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Boeiende werksfeer
 • Hospitalisatieverzekering bij AG Insurance (de helft wordt betaald door de werkgever)
 • Laptop en smartphone

Procedure

Info rond de vacature te verkrijgen bij Ann Reed, Personeelsdirecteur van vzw aPart.
Gelieve te solliciteren via mail naar  ann.reed@vzwapart.be ten laatste op 9 december 2022

Contact