Teamcoach | vast contract | 30,4u/week | MFC Dennenhof | Schoten

Teamcoach | 30,4u/week | vast contract | MFC Dennenhof | Schoten
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Onbepaalde duur
Type contract
Deeltijds
Permanente vacature
 

In het kort

Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Ons zorgaanbod bestaat uit tien leefgroepen, een kamertraining en dagbesteding en een team mobiel en ambulant begeleiders.

Jobinhoud

 • Bijbrengen van kennis, vaardigheden en attituden door het geven van vormingen en begeleiding aan medewerkers
 • Theoretische ondersteuningskaders rond coaching en VTO vertalen naar concrete praktijkvoering
 • Individuele ondersteuningstrajecten uittekenen in samenspraak met de leidinggevende(n)
 • Sterke en zwakkere vaardigheden van medewerkers analyseren en ontwikkelingsbehoeften vaststellen
 • In samenspraak met de leidinggevende(n) inspelen op ondersteuningsnoden van medewerkers
 • Aanbieden van theoretische literatuur en praktische vormingen en deze actueel houden
 • Het organiseren van interne opleidingen en teamdagen
 • Samenstellen van cursusmateriaal
 • Het VTO beleid vorm geven, evalueren en bijsturen
 • Onthaaldagen organiseren voor nieuwe medewerkers
 • Beleidsondersteunend werken en nieuwe ontwikkelingen rond VTO opvolgen

Profiel

 • Een bachelor of master diploma in een sociaal-agogische of menswetenschappelijke studierichting
 • Grondige kennis van het vakgebied: ervaring als opvoeder en/of werkervaring binnen leefgroepwerking
 • Idealiter ervaring als coach en/of in het geven van vormingen en opleidingen
 • Vertrouwd met onze doelgroep (emotionele-, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen)
 • Kennis van ondersteuningskaders die teams kunnen versterken in het realiseren van een kwaliteitsvolle zorg
 • Creativiteit, kwaliteitsgerichtheid, veerkrachtigheid en integriteit ontbreken je niet
 • Je kan oplossingsgericht en verbindend werken

Aanbod

 • Vast contract van onbepaalde duur (30,4u/week) in dagdienst
 • Hybride werken met een eigen bureau als vast stekje op onze centrale diensten in Schoten
 • Aantrekkelijke vakantiedagen en een goede balans tussen werk en privé
 • Correcte verloning volgens barema B1b in PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt meegenomen
 • Leuke sfeer met toffe collega’s, open communicatie en een werkomgeving met ruimte voor een babbeltje
 • Een eindejaarspremie, vakantiegeld en vanaf 6 maanden vast in dienst een voordelenkaart van Merits en Benefits
 • Teambuildings, personeelsfeest en doorheen het jaar kleine (thema gebonden) attenties
 • Een plekje binnen een organisatie in volle ontwikkeling gekenmerkt door de nodige ondersteuning naar onze medewerkers waaronder een uitgebreide onboarding, doeltreffende begeleidings- en coachingmomenten en opleidingen
 • Werken volgens het principe van “huis in de rij”. Dit betekent een kleinschalige, warme en huiselijke omgeving
 • Je ontvangt een woonwerkvergoeding (met de wagen en/of de fiets) of abonnement openbaar vervoer
 • Voor dienstverplaatsingen mag je gebruikmaken van onze dienstwagens en elektrische fietsen

Procedure

Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief via sollicitaties@dennenhof.org. We nemen contact op voor een gesprekje!

Locatie

Begeleidingscentrum Dennenhof

Deuzeldlaan 202,
2900 Schoten
2900 Schoten