Leefgroepbegeleider Veilig Verblijf

Interne vacature
Veilig Verblijf - Zorgbedrijf Antwerpen
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Onbepaalde duur
Type contract
Voltijds
Permanente vacature
 

In het kort

Binnen ons residentieel jeugdhulpaanbod  starten wij in het voorjaar van 2023 met een specifieke opvangmodule: Veilig Verblijf. Deze nieuwe werking zal zich te Kapellen situeren. Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste medewerkers die zich kunnen vinden in onze centrale gedachte: “wat er ook gebeurt, we laten de jongere niet los!”. 

Jobinhoud

Zorgbedrijf Antwerpen is één van de grootste spelers binnen de zorgsector voor ouderen, echter bestaat naast onze dienstverlening voor ouderen ook de pijler Jeugdzorg. Binnen deze pijler wordt mobiele, ambulante en residentiële hulp aangeboden. In onze 13 jeugdzorgcentra zorgen gemotiveerde medewerkers ervoor dat een 350-tal kinderen en jongeren zich goed kunnen voelen en dat hun gezinnen de steun vinden die ze nodig hebben.

 

Binnen ons residentieel jeugdhulpaanbod  starten wij met ingang van 1 februari 2023 met een specifieke opvangmodule: Veilig Verblijf. Deze nieuwe werking zal zich te Kapellen situeren. Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste medewerkers die zich kunnen vinden in onze centrale gedachte: “wat er ook gebeurt, we laten de jongere niet los!”. We zoeken naar nieuwe medewerkers met sterke individuele competenties om een complementair team op te bouwen. De jongeren die in het Veilig Verblijf begeleid zullen worden, zijn jongens met een complexe problematiek (o.m. hechtingsproblemen, psychiatrische diagnose, gedragsproblematiek,…) die doorheen hun opgroeien vaak te maken hebben gehad met breuken in de hulpverlening.

 

Onze begeleiding richt zich op 6 jongens tussen de 12 en de 18 jaar. We kiezen ervoor om zeer kleinschalig te werken om tegemoet te komen aan de vragen en noden van deze jongeren. Dit betekent dat de begeleiding zich grotendeels situeert in 2 leefgroepen van telkens 3 jongens. Naast het begeleiden in de leefgroep werk je ook met de belangrijkste steun- en contextpersonen.

Wat doe je?

 • Samen met jouw collega’s creëer je een warme omgeving voor de jongeren. Je bent medeverantwoordelijk voor het uitbouwen van een veilig, geborgen en pedagogisch onderbouwd leefgroepklimaat.
 • Op een betrokken en positieve manier zorg je voor de nodige structuur en routine in hun dagelijks leven.
 • Je hebt oog voor het emotioneel welbevinden van iedere jongere en doet het nodige om dit te verhogen.
 • De ouders of belangrijkste contextfiguren betrekken in de begeleiding vind je vanzelfsprekend.  Het sociale netwerk van de jongere(n) bekijk je als partners.
 • Crisissituaties benader je in alle rust en kalmte.
 • Je bent individueel begeleider van  een jongere, deze individuele aandacht met bijkomende verantwoordelijkheid geeft je extra energie.
 • Ook het groepsgebeuren en het organiseren van activiteiten doe je spontaan en vol enthousiasme. Je bent een echte trekker die de jongeren kan motiveren om mee te participeren.
 • Mensen die jou kennen, omschrijven je als

-       Duidelijk

-       Voorspelbaar

-       Consequent

-       Teamplayer

-       Stressbestendig

-       Zelfstandig

-       Flexibel

-       Oplossingsgericht

-       Aanklampend/vasthoudend

-       En uiteraard als iemand met een groot hart voor jongeren.

 • Als leefgroepbegeleider ben je uiteraard ook verantwoordelijk voor de nodige registratie en rapportage in het digitale dossier van alle jongeren, en in het bijzonder voor de jongere waarvan je individuele begeleider bent.

Profiel

Wie ben je?

 • Je beschikt bij voorkeur over een diploma in een pedagogische/sociaal agogische/menswetenschappelijke richting of hebt hierin aantoonbare ervaring opgedaan.
 • Je beschikt over specifieke competenties waarvan je denkt dat deze zeker een bijdrage leveren in het vormen van een complementair begeleidingsteam ifv de hierboven beschreven doelgroep.
 • Kennis en ervaring met o.a. de volgende hulpverleningskaders: Signs Of Safety, Sociaal – Emotionele Ontwikkeling en Nieuwe Autoriteit zijn een meerwaarde, of je bent bereid je hier snel in bij te scholen.
 • Je neemt een emancipatorische en betrokken houding aan, met respect voor iedere jongere en ieder gezin door het uitdragen van de waarden van Zorgbedrijf Antwerpen ten einde aandacht te hebben voor zowel het participatieve als contextuele aspect van het begeleidingsproces.
 • Je bent flexibel, waarbij je functioneert in een uurrooster met wisselende dag -en avonduren alsook weekenddiensten maar geen nachtdiensten.
 • Je bent in staat om conflicten rustig en kalm te hanteren.
 • Je hebt kennis van groepsdruk en groepsdynamiek, en hebt de ervaring om dit mee te begeleiden.
 • Je beschikt over een bewijs goed gedrag en zeden – model 2.
 • Je beschikt wenselijk over rijbewijs B.

Aanbod

Ons aanbod

Procedure

CV screening, telefonische screening, verkennend gesprek, tweede gesprek

Contact