Integraal begeleider | Cruushove, patio vzw | Brugge

Integraal begeleider | Cruushove, patio vzw | Brugge
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Onbepaalde duur
Type contract
Voltijds
Permanente vacature
 

In het kort

 

 • Als individueel begeleider van een jongere ondersteuning te bieden op verschillende levensdomeinen
 • Als contextbegeleider van een jongere en zijn netwerk ondersteuning te bieden om hun traject mee vorm te geven
 • Als leefgroepsbegeleider tussen de jongeren te staan en groepsdynamieken te hanteren
 • Als begeleider meebouwen aan een positief leefklimaat

Jobinhoud

- Continue opvang

   Zorg voor de basisnoden van de jongeren : hygiëne, gezondheid, voeding, veiligheid, leefomgeving

- Groepsbegeleiding

 • Investeren en aanwezigheid in groep
 • Zorg voor een positief en groeibevorderend leefklimaat
 • Hanteren van de groep als leerplek : sociale vaardigheden, zelfstandigheidstaken, hanteren groepsdynamische processen
 • Ruimte voor individuele ontplooiingskansen van elke jongere (cfr handelingsplan, werkpunten)
 • Hanteren van afspraken (afsprakenboek, takenlijsten, teamafspraken…)

-Individuele begeleiding

 • Opvolging ontwikkeling en functioneren jongere als persoon  (psyche, medisch, gedrag, relaties), school, vrije tijd, zelfstandigheid, sociaal/context, perspectief toekomst
 • Beschikbaar en positief stimulerend, dragend ; optimale ontwikkelingskansen bieden
 • Handelingsgericht : onthaal, begeleiding volgens handelingsplan, overdracht, afsluiten

- Gezins- contextbegeleiding

 • Opvolging, ondersteuning  en begeleiding  ontwikkeling en functioneren jongere en context / gezin / familie in functie van de jongere
 • Organisatie contacten
 • Communicatie en overleg met context

- Teamwerking

 • Kernteam overleg : regelmatig en handelingsgericht
 • Actieve, constructieve en verbindende participatie in teamvergadering
 • Formeel en informeel overleg en overdracht
 • Wederzijdse (team-begeleider) afstemming pedagogisch handelen binnen visie en methodieken
 • Actieve en positieve inbreng  in teamcultuur (feedbackcultuur, persoonlijk welbevinden…)

- Organisatie

 • Actieve deelname overlegmomenten
 • Kent en hanteert visie/missie/structuur VZW en  De Patio en afdeling Cruushove
 • Kent en hanteert integrale kwaliteitszorg
 • Vorming mbt functie en taak
 • Methodisch werken (structuur, oplossingsgericht, herstelgericht, gedragstherapeutisch, duplo, contextueel denken….)

- Administratie / communicatie

 • Rapportage en communicatie (mondeling en schriftelijk) intern  mbt groep/individu  ( logboek, mappen, formulieren, checklijsten) en extern (school, diensten, verwijzers)
 • Handelingsplan, werkpuntennota, afsprakennota, evolutieverslag, IB map…

- Deelverantwoordelijkheid (vrije tijd, zelfstandigheid, school, groepsvergadering, communicatie, vorming jongeren, vervoer, medicatie, kledij, drugbeleidsplan, voeding…..)

 • Visie / beleid  / leiding nemen
 • Accurate opvolging en uitvoering

 

Profiel

- Hart voor jongeren. 

- Zin om mee te bouwen aan een positief leefklimaat met onze jongens. 

- Goesting om een traject te lopen met jongeren en hun netwerk. 

- Op zoek naar meer dan alleen leefgroepswerk.

 

Aanbod

 • Voltijdse tewerkstelling met contract van onbepaalde duur.
 • Je werkt samen met je collega’s in een variabel uurrooster.
 • Werken in een dynamische organisatie met een sterk samenhangend en steunend team
 • Aandacht voor coaching en vorming.
 • Loon volgens barema van het paritair subcomité 319.01 (Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap).
 • Mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering. 

Procedure

- Op basis van CV en motivatiebrief word je uitgenodigd voor een gesprek. In het gesprek hebben we de kans om elkaar beter te leren kennen voor een mogelijke match.

Contact

Locatie

Cruushove, afd. patio vzw

Polderstraat 80
8310 Sint-kruis (Brugge)
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.