De Oever zoekt TRAJECTBEGELEIDER 75%-100% HASSELT

Logo De Oever vzw
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Permanente vacature
 

In het kort

De Oever biedt veranderingsgerichte ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen of jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf.

We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit. 

De Oever is een warme en lerende organisatie die inzet op zelfleiderschap en een participatieve cultuur.

Jobinhoud

Als trajectbegeleider binnen onze organisatie: 

 • bouw je een sterke vertrouwensband op met de jongere, het gezin en de ruimere context en zorg je voor integrale begeleiding en ondersteuning wanneer het nodig is, 

 • breng je met de jongere, het gezin en alle belangrijke directe en indirecte relaties (netwerk) alle krachten samen rond de jongere en betrek je interne en externe experten indien nodig, 

 • neem je een faciliterende rol op door samen met alle betrokkenen afspraken te maken over de zorgen en doelen binnen het begeleidingstraject en wie wat daarin doet en je volgt dit nauwgezet op. Tegelijkertijd neem je hierbij een sterke focus op aanwezige krachten, je onderzoekt deze voortdurend en bouwt hier verder op, 

 • werk je proces – en planmatig en geef je richting door vanuit een sterke visie en positief mensbeeld mensen te benaderen en te betrekken, 

 • ben je betrokken van intake tot vertrek in De Oever, tenzij cliënt en/of begeleider oordelen dat de match niet meer goed werkt, 

 • draagt je zorg voor het goede verloop van netwerktafels en zorg je ervoor dat de verslaggeving en rapportering in orde zijn via ons elektronisch cliëntdossier (MC4). Je onderzoekt voortdurend nieuwe perspectieven en schakelt cliënten naar een andere begeleidingsmodule indien nodig, 

 • neem je ook de rol van back-up of co-begeleider op in de trajecten van collega’s en draagt zo gezamenlijk verantwoordelijkheid in het kader van zorgcontinuïteit.

Profiel

Wat verwachten we? 

 • Je bent gefascineerd door een bij uitstek cliënt- en contextgerichte aanpak en je draagt onze positieve boodschap ook extern mee uit, 

 • Je hebt voldoende maturiteit en een dosis gezonde humor om moeilijke situaties te ontmijnen, 

 •  Je zet in op verbinding en connecteert vanuit een gelijkwaardig partnerschap, zowel met cliënten als collega’s, 

 • Je kan jongeren en gezinnen uitdagen en laten groeien, 

 • Je kan kritisch kijken naar het eigen handelen en daarop bijsturen, 

 • Je hebt voldoende praktijkervaring in het werken met gezinnen via het benaderingsmodel van Signs of Safety of je bent bereid je dit eigen te maken via ons intern opleidings- of ondersteuningsaanbod, 

 • Je vertrekt vanuit een positief mensbeeld, je gelooft in zelfleiderschap en beschikt over veel verantwoordelijkheidszin, 

 • Je hebt ervaring in het oplossingsgericht werken en vertrekt vanuit een oprechte bevragende houding (Solution Focus & Resolutions Approach), 

 • Je werkt zelfstandig in de trajecten die je begeleidt maar bent ook collegiaal en een teamplayer voor je collega begeleiders.

Aanbod

Wat bieden we? 

 • Een warme en lerende organisatie die volop inzet op zelfleiderschap en dat ook vertaalt in haar organisatiemodel en HR-ontwikkelplannen, 

 • Je maakt deel uit van een enthousiast en dynamisch team van een 40-tal trajectbegeleiders met diverse achtergrond en expertise, 

 • De kans om ons te helpen bewijzen dat het voor alle kinderen de moeite loont om – ook in situaties van verontrusting en onveiligheid – in te zetten op oplossingen waarbij de eigen context de belangrijkste rol krijgt toebedeeld, 

 • Voor elk traject beschik je over een werkbegeleider, maandelijks wordt voorzien in groepssupervisie en er is de mogelijkheid tot het volgen van interne trainingen met een terugkerend aanbod. Uiteraard kan je ook terugvallen op de expertise van heel wat collega’s. 

 • Een verloning conform het PC 319.01 – loonschaal B1C - met de mogelijkheid om de relevante ervaring die je hebt opgebouwd mee te nemen. 

 • Je krijgt een smartphone en iPad ter beschikking en kan flexibel en zelfstandig je werk plannen, 

 • Terugbetaling woon-werk verkeer, 

 • Toegang tot het online voordelenplatform You-P (benefits@work), 

 • Een contract bepaalde duur 75 à 100 %, met mogelijkheid tot verlenging of contract onbepaalde duur. 

Procedure

Heb je interesse, stuur dan zo snel mogelijk en ten laatste op 5 augustus 2022 je motivatiebrief en je C.V. door naar talenten@deoever.be.  

Indien je weerhouden wordt als potentiële kandidaat, word je uitgenodigd voor een 1ste gesprek ter kennismaking en leggen we je een casus voor waarbij gepeild wordt naar je manier van kijken, handelen en aanpak. 

Een 2de gesprek kan desgevallend ook worden georganiseerd.  

Contact

Locatie

De Oever vzw

Smetstraat 19
3500 Hasselt
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.