Crosslinkmedewerker | PANGG0-18 | provincie Antwerpen

Crosslinkmedewerker | PANGG0-18 | provincie Antwerpen
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Deeltijds
Solliciteren tot en met
13/02/2023

In het kort

Ben jij de enthousiaste en verbindende collega die wij zoeken? Geloof je in intersectoraal samenwerken en wil je graag andere professionelen versterken in het mentaal welzijn van kinderen, jongeren en hun gezin?

Het Crosslinkteam is op zoek naar een collega voor een vervangingscontract tot eind 2023 voor minstens 19u/week (meer uren bespreekbaar).

Jobinhoud

Met het programma Crosslink wil PANGG 0-18 de knowhow en kennis over het psychisch welbevinden van minderjarigen delen met andere professionals van de nulde lijn, de eerste lijn en andere sectoren. Door expertise over te brengen naar zij die dagelijks met jongeren werken, worden ook zij sterker in het opvangen van signalen. Zo kan er sneller de juiste zorg worden aangereikt en/of kunnen jongeren langer binnen hun eigen leefomgeving verblijven.

Takenpakket

 • Nulde en eerste lijn sensibiliseren omtrent KOPP/KOAP: CLB en scholen ondersteunen in contact met kinderen en ouders rond mentaal welzijn.
 • Uitdenken en uitdragen van het groepsaanbod KOPP/KOAP voor kinderen, gezinnen/volwassenen in samenwerking met andere welzijnspartners en op verschillende niveaus (zowel regionaal als interprovinciaal).
 • Vorming en verdieping KOPP/KOAP: faciliteren (en/of inhoudelijk mee vorm geven) van de basisvorming en verdiepingsworkshops.
 • De visie KOPP/KOAP mee uitdragen naar het brede werkveld: consult aan hulpverleners bij vragen omtrent KOPP/KOAP.
 • Uitleensysteem Kriebelkoffer opvolgen en promoten.
 • Kenniskring KOPP/KOAP samen brengen en nauwe samenwerking met andere provinciale partners omtrent het thema.
 • Intervisie KOPP/KOAP begeleiden.
 • Digitale kenniskringen actueel houden: overzicht houden m.b.t. intervisies, literatuur, methodieken, opleidingen,…
 • Interprovinciaal overleg ‘KOPP/KOAP’.
 • Overkoepelende taken Crosslink: tweewekelijks teamoverleg, bekendmaking Crosslink en eventueel enkele taken binnen de thema’s het jonge kind of ontwikkelingsstoornissen.

Profiel

 • Je hebt een bachelor of master diploma in één van volgende richtingen: sociaal werk, (ortho)pedagogie, psychologie, criminologie, sociologie, communicatiewetenschappen.
 • Je bent vlot in de omgang en beschikt over goede communicatievaardigheden.
 • Je kan mensen enthousiasmeren en verbinden.
 • Je hebt sterke plannings- en organisatievaardigheden.
 • Je bent gedreven tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken op basis van respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in de expertise van partners.
 • Kennis van het jeugdhulpverleningslandschap is een meerwaarde, in het bijzonder van het aanbod GGZ.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep KOPP/KOAP en eventueel infant mental health, perinatale mentale gezondheid of ontwikkelingsstoornissen.

Aanbod

 • Plaats tewerkstelling: CGG De Pont Mechelen of Lier.
 • Het team Crosslink werkt regelmatig van thuis uit, heeft vaak online overleg, maar indien nodig ben je eveneens bereid je te verplaatsen in het werkingsgebied van de provincie Antwerpen.
 • Start tewerkstelling mogelijk vanaf 1 april 2023 (en zeker ten laatste 1 juli 2023) tot 31 december 2023 (einddatum vervangingscontract).
 • Vervangingscontract voor minstens 19u met verloning volgens IFIC barema 15. Maximum relevante anciënniteit over te nemen is 15 jaar afhankelijk van startdatum en aantal uren tewerkstelling per week.
 • Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap.

Procedure

Bijkomende informatie over het netwerk en het programma Crosslink vind je op de website www.pangg0-18.be of kan je opvragen bij Kristel Pepermans, Programmaverantwoordelijke Crosslink, kristel.pepermans@pangg0-18.be

Meer informatie omtrent de functie ‘Referent KOPP/KOAP’ kan je verkrijgen bij Annelies Minnekens, annelies.minnekens@pangg0-18.be

Interesse?

Stuur dan je CV en motivatiebrief per e-mail, met vermelding ‘Crosslinkmedewerker’ naar Kristel Pepermans (kristel.pepermans@pangg0-18.be en crosslink@pangg0-18.be ) tegen uiterlijk 14/2/2023. 

De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 21/2/2023 of vrijdagvoormiddag 24/2/2023 in Mechelen.

Contact

Kristel Pepermans

Locatie

CGG De Pont Mechelen - Lier - Boom

Lange Ridderstraat 20
2800 Mechelen