contextbegeleider in de Want

www.terloke.be
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Deeltijds
Permanente vacature
 

In het kort

contextbegeleider in de Want

Jobinhoud

Ter Loke biedt professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie. Dat doen we vanuit een sterk geloof in de kracht van mensen, met fundamenteel respect voor de eigenheid van elke mens, in alle openheid en vanuit een duidelijke visie, samen en in partnerschap.

BJZ Ter Loke biedt daadkrachtige, krachtgerichte hulpverlening aan minderjarigen en jongvolwassenen in verontrustende leef, gezins- of contextsituaties. In BJZ Ter Loke zetten we sterk in op netwerk en werken we kracht- en oplossingsgericht vanuit de benaderingen van Signs of Safety en Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet.

In de Want werken we vanuit professionele kaders, maar wat we vooral doen is met ons hart werken. We geloven in het belang dat wij als mens betekenisvol kunnen zijn voor de jongeren en hun context, door in hen te geloven zoals ze zijn, met hun krachten en uitdagingen.

In De Want zijn de jongeren en hun context onze belangrijkste partners in de begeleiding.

Als contextbegeleider begeleid je jongeren en hun context vanuit een vraaggericht en krachtgerichte basishouding en vanuit de visie van het begeleidingskader

Profiel

Wij verwachten dat je

 • vanuit de visie van Ter Loke werkt
 • voldoening haalt uit je job en graag meewerkt aan de realisatie van onze opdracht voor deze doelgroep
 • voldoende begeleidingsvaardigheden (in groep, individueel en t.a.v. de context) kan inzetten
 • basishouding en begeleidingscompetenties bijdragen tot kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan de doelgroep
 • professionele werkhouding bijdraagt tot de kwalitatieve verbetering en uitbouw van de hulpverlening en de werking
 • professioneel kan communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • ons beroepsgeheim respecteert en onze deontologische code volgt
 • zelfstandig kan werken, samen met collega’s in een team
 • voldoende persoonlijke maturiteit en veerkracht hebt
 • wil en kan leren en ontwikkelen in je job
 • over voldoende computervaardigheden beschikt (Word, Outlook, elektronische registraties)
 • wil en kan werken volgens het uurrooster met wisselende diensten (dag, avond, nacht, weekend)
 • huishoudelijke en praktische vaardigheden hebt
 • zo snel mogelijk in dienst kan komen

Aanbod

Wij bieden je

 • een aangename en stimulerende werkomgeving waar je als persoon en als professional kan en mag groeien en ontwikkelen
 • een boeiende en uitdagende job die onze samenleving mooier helpt maken
 • ondersteuning in je job door werkbegeleiding/supervisie, medewerkersbegeleiding en vormingsmogelijkheden. Wij vinden steunen, sturen en stimuleren van medewerkers erg belangrijk.
 • een sectorspecifiek loon volgens barema B1c van PC319.1 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen).
 • bovenop de wettelijke vakantiedagen: 1,5 dag aanvullende vakantie werkgever - anciëniteitsvakantie - bijkomende leeftijdsgebonden vakantiedagen.
 • een deeltijds (75%, dat is 30,4 uur per week) vervangingscontract  (wellicht tot juli 2023)

Procedure

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerden die beantwoorden aan het profiel, kunnen solliciterenvia de websitewww.terloke.be/vacatures.  Gelieve een CV met foto te uploaden bij je webformulier. De eerste communicatie verloopt per mail. Kijk dus ook je spambox na. Een eerste selectie gebeurt op basis van de schriftelijke sollicitatiegegevens.

Voor meer informatie kan je terecht bij  koen.vaneyck@terloke.be – 014 /71 19 19

Contact

Koen Van Eyck

Bijkomende informatie

coördinator Personeel & Ontwikkeling

Locatie

Ter Loke

Heilanders 11
2350 Vosselaar
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.