Begeleider van leer- en leefactiviteiten (75%-100%)

Vzw De Oever
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Permanente vacature
 

In het kort

De Oever biedt veranderingsgerichte ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen of jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf.

We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit. 

De Oever is een warme en lerende organisatie die inzet op zelfleiderschap en een participatieve cultuur.

Jobinhoud

Diverse leef- en doelgroepen

We hebben als organisatie diverse doelgroepen in huis en verzorgen een dienstverlening van 7/7 en 24/24. Onze leefgroepen zijn verspreid over heel Limburg en we werken met diverse doelgroepen:

  • In Wimmertingen (Hasselt) hebben we een Kidscampus (jonge kinderen 3-12 jaar),
  • In Hasselt hebben we een gemengde pubergroep (12-18 jaar) en een adolescente meisjesgroep (15-21jaar),
  • In Houthalen hebben we een adolescente meisjesgroep (15-21 jaar)
  • In Lummen hebben we een gemengde groep van niet begeleide minderjarigen in samenwerking met Fedasil  (12-18 jaar),
  • In Genk hebben we een groep van niet begeleide minderjarige jongens (12-21 jaar).

De begeleiders van de leefgroepen werken als een zelf organiserend team. Dit betekent dat elk team zijn werking zelf kan vormgeven en uitbouwen binnen de organisatiekaders. Dit geeft begeleiders een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid maar vraagt ook zelfsturing en zelfleiderschap van elke medewerker. Elk residentieel team heeft een (team)coach die medewerkers individueel en in groep ondersteunt.

Daarom zijn we op zoek naar begeleiders met veel goesting en een “hands on” benadering. Die graag de uitdaging aangaan om jongeren die tijdelijk bij ons verblijven een warme huiselijke omgeving aan te bieden én tegelijk inzetten op de ontwikkeling van jongeren zowel in groepsverband als op maat.


Een begeleider van leer- en leefactiviteiten binnen onze organisatie:

- Maakt deel uit van een team van begeleiders dat instaat voor een positief werkklimaat. Hierbij focus je enerzijds op teamwork als relationeel gebeuren en anderzijds op samen verantwoordelijkheid opnemen om een kwaliteitsvolle werking te garanderen,

- Staat samen met zijn/haar team in voor een positief en veilig pedagogisch leefklimaat. Je bouwt daarvoor een sterke relatie op met de jongere en het gezin. We werken vanuit Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet. Je biedt leeftijdsadequate leer- en ontwikkelkansen op maat van elke jongere. Je zorgt voor een warme huiselijke omgeving waar elke jongere zijn/haar plek vindt en waar ook het netwerk continu in betrokken wordt. Je ondersteunt het samenleven door te werken vanuit een dagstructuur en duidelijke routine,

- Biedt zorg op maat van elke jongere binnen zijn/haar traject en werkt intensief samen met de trajectbegeleider en het eigen netwerk van de jongere. Je werkt vanuit een oplossingsgerichte attitude en zorgt voor een gedifferentieerd aanbod. Je stuurt je aanpak continu bij op basis van veranderende omstandigheden,

- Neemt ook de rol van back-up of co-begeleider op in de trajecten van de jongeren die in de leefgroep verblijven,

- Is mee verantwoordelijk om onze dienstverlening 7/7 en 24/24 te garanderen.

Profiel

- Je bent gefascineerd door een bij uitstek cliënt- en contextgerichte aanpak en draagt onze positieve boodschap ook extern mee uit,

- Je hebt voldoende maturiteit en een dosis gezonde humor om moeilijke situaties te ontmijnen,

- Je zet in op verbinding en connecteert vanuit een gelijkwaardig partnerschap, zowel met cliënten als collega’s,

- Je kan jongeren en gezinnen uitdagen en laten groeien,

- Je vertrekt vanuit een positief mensbeeld, gelooft in zelfleiderschap en beschikt over veel verantwoordelijkheidszin,

- Je werkt graag en goed in teamverband maar je kan ook zelfstandig werken,

- Je bent professioneel in je communicatie naar collega’s en cliënten, stelt je open en transparant op,

- Je stelt je flexibel en collegiaal op in functie van onder meer afspraken rond uurrooster,

- Je hebt een groot inlevingsvermogen en interesse in de jongeren en hun context,

- Je werkt planmatig en gestructureerd en je weet dit te combineren met een warme empathische houding,

- Je hebt ervaring in het oplossingsgericht werken en vertrekt vanuit een oprechte bevragende verdiepende houding (Solution Focus & Resolutions Approach),

- Je kan kritisch kijken naar het eigen handelen en desgevallend daarop bijsturen

Aanbod

- Een warme en lerende organisatie die volop inzet op zelfleiderschap en dat ook vertaalt in haar organisatiemodel en HR-ontwikkelplannen,

- Je maakt deel uit van een enthousiast en dynamisch zelforganiserend team van begeleiders met diverse achtergrond en expertise,

- Je wordt individueel en in team ondersteund door een (team)coach. Hij/zij zal ook samen met jou een inwerktraject op maat uittekenen,

- Binnen je team wordt er regelmatig overlegd (teamvergadering) in functie van maatzorg voor gasten, een goede dagstructuur, basisafspraken maar ook voor intervisie. Verder is er de mogelijkheid tot het volgen van interne trainingen met een terugkerend aanbod. Uiteraard kan je ook terugvallen op de expertise van heel wat collega’s,

- Een verloning conform het PC 319.01 – loonschaal B1C - met de mogelijkheid om de relevante ervaring die je hebt opgebouwd mee te nemen,

- Terugbetaling woon-werk verkeer,

- Toegang tot het online voordelenplatform You-P (benefits@work),

- Een contract bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging of contract onbepaalde duur.

Procedure

- Heb je interesse stuur dan asap je motivatiebrief en je C.V. door naar talenten@deoever.be.

- Indien je weerhouden wordt als potentiële kandidaat, word je uitgenodigd voor een 1ste gesprek ter kennismaking en leggen we je een casus voor waarbij gepeild wordt naar  je manier van kijken, handelen en aanpak.

- Een 2de gesprek kan desgevallend ook worden georganiseerd.

Contact

Locatie

De Oever vzw

Smetstraat 19
3500 Hasselt
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.